Смекни!
smekni.com

Національний банк України (стр. 2 из 2)

Вплинути на валютний курс НБУ може також за допомогою зміни своєї облікової ставки. Змінюючи розмір облікової ставки, Національний Банк створює умови для відтоку чи притоку іноземних капіталів, тим самим, впливаючи на валютний курс національної одиниці. Збільшення облікової ставки, наприклад, стимулює попит на дану валюту і сприяє підвищенню її курсу. А, наприклад, зменшення облікової ставки сприяє послабленню національної валюти. Це не сприяє притоку іноземних капіталів, але зумовлює здешевлення коштів на внутрішньому кредитному ринку і підвищує ділову активність.

Ще для підтримання рівноваги платіжного балансу та стабільності курсу національної грошової одиниці НБУ встановлює валютні обмеження, за допомогою яких має змогу регулювати як торгівельні операції суб'єктів господарської діяльності в Україні, так і банківських установ. У нашій державі, до речі, Центральний Банк досить цікаво використовує цей інструмент.

На валютний курс країни впливають такі фактори:

1. Розмір ВВП (при низькому його рівні курс може бути штучно завищений).

2. Стан платіжного (торговельного) балансу (тут мова йде в тому числі і про регулювання обсягів експорту та імпорту, про які йшлося раніше).

3. Рівень інфляції в країні (при його зростанні курс національної валюти падає).

4. Внутрішня пропозиція грошей (дивись вище, де йшлося про інтервенції).

5. Політичні фактори ( у разі нестабільної політичної ситуації в країні інвестори не поспішають вкладати туди свої кошти, попит на вітчизняну валюту падає, курс знижується).

6. Процентні ставки (і комерційних банків, і облікова ставка НБУ).

На протязі 1992 – 2004 років облікова ставка НБУ постійно змінювалася. Таблиця 1 показує, що з 1993 року до 1 травня 1995 відсоткова ставка знаходилась постійно вище 100 % річних, а з 25.10.1994 р. взагалі досягла критичної відмітки – 300 % річних, тобто 25 % за місяць.

Але з 1 травня 1993 ситуація почала повільно стабілізуватися, лише з 01.12.1995 знову намітилось підвищення облікової ставки до 110 %, та на протязі місяця ставка знизилась на 5 %. Протягом наступних періодів спостерігалася динаміка зниження річної облікової ставки Національного банку. Найнижчий показник – з05.12.2002 р. – 7,0 %. На 293 % менше порівняно 25.10.1994 р.!

З 09.11.2004 р. і понині облікова ставка НБУ складає 9,0 % річних, що свідчить про досить стабільну ситуацію в країні. Крім того Нацбанк планує втримувати облікову ставку на цьому рівні.


Таблиця 1.

Динаміка розвитку облікової ставки НБУ протягом 1992 – 2004 років

Період % річних
на кінець 1992 80
1993
з 01.03 100
з 01.05 240
1994
з 01.07 190
з 01.08 175
з 15.08 140
з 25.10 300
з 12.12 252
1995
з 10.03 204
з 29.03 170
з 07.04 150
з 01.05 96
з 07.06 75
з 15.07 60
з 21.08 70
з 10.10 95
з 01.12 110
1996
з 01.01 105
з 04.03 98.0
з 26.03 90.0
з 01.04 85.0
з 08.04 75.0
з 25.04 70.0
з 22.05 63.0
з 07.06 50.0
з 01.07 40.0
1997
з 10.01 35.0
з 08.03 25.0
з 26.05 21.0
з 08.07 18.0
з 05.08 16.0
з 01.11 17.0
з 14.11 25.0
з 24.11 35.0
1998
з 06.02 44.0
з 18.03 41.0
з 21.05 45.0
з 29.05 51.0
з 07.07 82.0
з 21.12 60.0
1999
з 05.04 57.0
з 28.04 50.0
з 24.05 45.0
2000
з 01.02 35.0
з 24.03 32.0
з 10.04 29.0
з 15.08 27.0
2001
з 10.03 25.0
з 07.04 21.0
з 11.06 19.0
з 09.08 17.0
з 10.09 15.0
з 10.12 12.5
2002
з 11.03 11.5
з 04.04 10.0
з 05.07 8.0
з 05.12 7.0
2004
з 09.06 7.5
з 07.10 8.0
з 09.11 9.0

Кожна держава має підхід до своєї валюти, так званий режим валютного курсу, що практикується органами грошово-кредитного регулювання країни. Загалом існує 3 режими валютного курсу:

1. Плаваючий.

2. Контрольований.

3. Фіксований, що полягає в точному його визначенні, або прив'язці до іншої, більш стабільної валюти, тобто застосування так званої системи curency board, що сприяє зміцненню національної валюти, робить її справжніми грошима, яким довіряють і всередині країни, і за кордоном.

Цей режим застосовували у 1991-1997 роки Аргентина, Естонія, Литва, Болгарія, Боснія.

Досвід цих країн свідчить, що ця стратегія дає змогу:

• швидко знизити інфляцію;

• посилити фіскальну політику;

• повернути довіру до національної валюти, і створити умови для економічного зростання країни.

Варто сказати, що отримати дозвіл на ведення такого режиму не так просто, мають виконуватись багато фінансових показників.

В Україні на даний час діє режим регульованого плаваючого курсу. НБУ щоденно встановлює іноземний валютний курс гривні до іноземних валют. Робиться це так. Валютою, до якої прив'язана гривня, є долар США. За результатами щоденних торгів на міжбанківському валютному ринку, НБУ встановлює обмінний курс грн. до долара (на основі довідок комерційних банків, які подаються до визначеного часу), офіційні обмінні курси гривні до інших валют розраховуються через крос-курси долара США до інших валют, що встановлюються на міжнародних валютних ринках і публікуються газетою, наприклад, "Financial Times".


Список використаної літератури

1. Україна молода № 8, 2004р

2. Гроші, фінанси, кредит.: Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.

3. Інформаційна довідка НБУ