Смекни!
smekni.com

Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні (стр. 6 из 6)

Список використаних джерел

1. «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» – Закон України від 9 липня 2003 року №1058-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року №996‑V – Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

2. «Про пенсійне забезпечення» – Закон України від 5 листопада 1991 року №1788‑XII // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року №997‑V – Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

3. «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» – Закон України від 26 червня 1997 року №400/97-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 19 грудня 2006 року №489‑V – Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

4. «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» – Закон України від 11 січня 2001 року №2213‑III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 грудня 2005 року №3235‑IV – Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

5. «Про недержавне пенсійне забезпечення» – Закон України від 9 липня 2003 року №1057‑IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року №3201‑IV – Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

6. «Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій» – Постанова КМУ від 3 листопада 1998 р. №1740 // Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України станом від 31 січня 2007 року №79 – Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

7. «Про Положення про Пенсійний фонд України» – Указ Президента України від 31 серпня 2005 року №1224/2005 // Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

8. Розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2003 №186 «Положення про порядок державної реєстрації недержавних пенсійних фондів» – Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

9. «Порядок внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»» – Розпорядження Держфінпос-луг від 18.11.2003 №127 // Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

10. «Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів» – Розпорядження Держфінпослуг від 13.11.2003 №118 // Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

11. «Положення про інвестиційну декларацію пенсійного фонду» – Розпорядження Держфінпослуг від 27.11.2003 №139 // Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

12. «Положення про реєстрацію статуту недержавного пенсійного фонду та пенсійних схем» – Розпорядження Держфінпослуг від 17.08.2004 №2080 // Компьютерно-довідкова система законодавства України (www.liga-zakon.com.ua), квітень 2008 року

13. Андрусенко Н. Недержавне пенсійне забезпечення: чому українці не хочуть бути багатими на старості літ // http://pension.ukrinform.com

14. Восковойніков В. Пенсійна система – 3‑й рівень: чужому навчайтесь і свого не цурайтесь) // http://pension.ukrinform.com

15. Пенсійна система України: навч. посібник / В. І. Грушко [та ін.]; за ред. В. І. Грушка. – К.: Кондор, 2006. – 335 с.

16. Результати розвитку ринків небанківських фінансових послуг України за 12 міс. 2007 року // Інформаційно-аналітична довідка Дерфінпослуг за 2007 рік, http://www.dfp.gov.ua, 2008

17. Інформація про розвиток ринків небанківських фінансових послуг України за І півріччя 2007 року // Інформаційно-аналітична довідка Дерфінпослуг, http://www.dfp.gov.ua, 2007

18. Підсумки розвитку ринків небанківських фінансових послуг України станом на 30.09.2006 // Інформаційно-аналітична довідка Дерфінпослуг, http://www.dfp.gov.ua, 2006

19. З В І Т ПРО РОБОТУ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ

РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ за 2007 рік // Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Українивід 26.06.2008 №778, http://www.dfp.gov.ua, 2008

20. http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний Інтернет-сайт Державного комітета статистики України, 2008