Смекни!
smekni.com

Операції, які здійснюють банки (стр. 4 из 4)

3. Яким документом рекламентується порядок і строки подання до банку акцептованої платриком платіжної вимоги-доручення?

4. Що зробить банк платника з платіжною вимогою-дорученням?

Відповіді на питання:

1. Платіжна вимога-доручення – це комбінований документ, в якому передбачаються два види дій: 1. Вимога продавця до покупця оплатити надіслані йому комерційні документи на відвантаженні товари; 2. Доручення покупця (платника) своєму банку оплатити вказані документи і перерахувати кошти продавцю. Це не дуже поширена форма розрахунків. Звичайно вона застосовується в розрахунках за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги. Вимогу-доручення виписує продавець і разом з комерційними документами пересилає беспосередньо покупцеві. Останній перевіряє одержані документи на предмет дотримання продавцем умов договору і, якщо погоджується здійснити оплату, дає відповідне розпорядження своєму банку прямо у вимозі-дорученні. Оформлення платником вимоги-доручення і подання його в банк здійснюється в порядку та встроки встановлені для звичайних платіжних доручень (20-ти днів).

Схема за якою здійснюються платежі за вимогою-дорученням

2. Одержавши вимогу-дорученя від комбінату фабрика має перевірити суму зазначену у вимозі-доручені з сумою зазначеною в угоді. З’ясувалося що комбінат вимагає більшу суму коштів ніж зазначено в угоді. На мій погляд, фабрика повина відмовити комбінату сплатити 120 тис. грн. Про свою відмову фабрика має повідомити комбінат в порядку та строки, зазначені в договорі, та вказати що вони здійснили помилку при заповнені вимоги-доручення, що в угоді зазначена сума 90 тис. грн. Потім акцептувати до банку вимогу-дорученя на суму 90 тис. грн.

3. Порядок заповнення платником платіжної вимоги-доручення регламентується Додатком 8 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Строки подання вимоги-дорученя вказані в Розділі IV “Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень” Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

4. На рахунку швейної фабрики знаходилось 80 тис. грн., а угодою передбачаеться оплата 90 тис. грн. Отже на рахунку знаходиться менше грошей ніж потрібно. Згідно з Інструкцією Про безготівкові розрахунки Розділ IV, Банк платника повертає без виконання вимогу-доручення, тому що сума зазначена платником перевищує суму, що є на рахунку платника.


Література

1. Банківські операції / А. М. Мороз, М. І. Савлух та ін.; За ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000.

2. Закон про банки і банківсбку діяльність від 7.12.2000 №679 - XIV, №2121 – III.

3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 29.03.2001 № 135.

4. Панова Г. С. Банковское обслуживание частных лиц – М.: АО ДИС, 1994.

5. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 19,02,2001 №72