Смекни!
smekni.com

Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна (стр. 4 из 4)

Яра пшениця - найцінніша продовольча культура. Зерно має високі борошномельні і хлібопекарські якості, використовується для виробництва круп і макаронних виробів. На Україні її вирощують лише як страхову культуру на площі 70-100 тис. га. Невелика площа ярої пшениці на Україні пояснюється тим, що вона поступається врожайністю перед озимою пшеницею.

Агротехніка ярої пшениці в умовах Тернопільщини подібна до ярого ячменю.

Кукурудза на зерно - одна з найбільш поширених культур універсального використання: продукт харчування для людини, корм для тварин, технічна сировина. Світова площа посівів кукурудзи займає біля 129 млн. га. На Україні посіви кукурудзи займають 6-6.5 млн. га, з них 2-2.5-на зерно.

Кукурудза - високоврожайна культура. В передових господарствах збирають до 50-60 ц/га, а в умовах зрошення - 60-100 ц зерна і по 400-500 ц зеленої маси.

Кукурудза - теплолюбива культура. Насіння проростає при 8-9°С тепла, сходи переносять короткочасні заморозки до мінус 2-3°С, Оптимальна температура для росту і розвитку - 22-27°С тепла. Із зниженням температури до мінус 2°С в кінці вегетації рослини гинуть.

Кукурудза - рослина короткого дня. Для нормального росту і розвитку їй потрібне інтенсивне сонячне освітлення, бо затінення продовжує період вегетації і качани не утворюються.

Кукурудза відносно посухостійка рослина. Вона більш продуктивно

використовує вологу, порівняно з іншими зерновими культурами. Проте вона витрачає багато води, бо розвиває велику вегетативну масу і має довгий вегетаційний період.

При правильному обробітку та удобренні кукурудза росте майже на всіх ґрунтах, але кращими є чорноземи, темно-каштанові і сірі опідзолені з реакцією ґрунтового розчину рН 6-7.5.

Індустріальна технологія вирощування кукурудзи передбачає: розміщення її по найкращих попередниках, сівбу насінням високопродуктивних ранньостиглих гібридів, раціональне використання добрив, застосування ефективних препаратів для захисту рослин від шкідників і збудників хвороб знищення бур'янів, своєчасне і якісне проведення всіх технологічних операцій.

Кращими попередниками кукурудзи є озимі зернові, зернобобові, картопля і цукрові буряки.

Якщо кукурудзу висівають після зернових, то слідом за збиранням врожаю попередника проводять перше лущення дисковими лущильниками на глибину 7-8 см, через 1.5-2 тижні-друге лемішне на глибину 12-14см. Дальше, через 10-14 днів після останнього лущення, орють на глибину 25-27 см. Після просапних культур проводять лише зяблеву оранку.

Весняний обробіток ґрунту починають з раннього боронування та двох-трьох культивацій - перший раз на глибину 10-12 см, другий - при появі бур'янів, на глибину 8-10 см і третій - перед сівбою, на глибину загортання насіння.

Під час обробітку ґрунту вносять гербіциди для боротьби а бур'янами.

Під зяблеву оранку вносять органічні добрива 30-40 т/га, азоту -90- 120, фосфору - 80-60 і калію - 60-90 кг діючої речовини на гектар. В рядки при сівбі вносять 0.5-1 ц/га гранульованого суперфосфату або нітрофоски. Підживлюють кукурудзу гноївкою по 4-6 т/га, а також мінеральними добривами: азоту – 30-40, фосфору і калію - 20-30 кг діючої речовини на гектар.

Велике значення для вирощування високих врожаїв кукурудзи має сівба в оптимальні строки. Приступають до сівби, коли середньодобова температура ґрунту на глибині 8-10 см досягне 10-12°С. При висіванні у мало прогрітий ґрунт насіння плісніє і призводить до зрідження посівів.

Основним способом сівби кукурудзи є пунктирний з шириною міжрядь 70 см. Оптимальна густота рослин перед збиранням становить 65-70 тис/га. Норма висіву кукурудзи буде становити 12-18 кг/га. На зелений корм і силос сіють густіше (160-180 тис. рослин і більше). Глибина загортання насіння при достатньому зволоженні на важких суглинистих ґрунтах - 2-3 см на середніх і легких суглинках - 3-4 см, а якщо ґрунт сухий, то збільшують до 5-6 см. Післясівби поле коткують.

Догляд за повівами кукурудзи починають з досходового боронування середніми або легкими боронами. До утворення 3-4 листків на рослинах посіви повторно боронують впоперек рядків і на невеликій швидкості агрегату (4,5-5 км/год.). В фазі 5-6 листків проводять перше рихлення міжрядь на глибину 5-6 см. По мірі проростання бур'янів проводять це 2-3 рихлення міжрядь на глибину 6-8 см. При висоті стебел 40-50 см кукурудзу підгортають. Якщо спостерігається висока забур'яненість, посіви обробляють гербіцидами - діаленом, зеноном або 2.4-Д.

На зерно збирають при повному дозріванні насіння в качанах, з вологістю зерна не вищій 40%, а з обмолотом - не вищій 30%. |

При вирощуванні кукурудзи на силос застосовується та ж технологія, тільки різниця в тому, що посіви густіші і збирати починають у фазі молочно-воскової стиглості.

Гречка є однією з найцінніших круп'яних культур. Крупа містить важливі і легкозасвоювані організмом людини поживні речовини.

Гречка - цінний медонос. Вона є також страховою культурою, добре затінює ґрунт, внаслідок чого багато бур'янів гине.

Світова площа гречки становить 3.5-4 млн. га., з них на Україні -250-280 тис. га.

За врожайністю гречка поступається перед іншими зерновими культурами, в середньому 10-12 ц/га по країні. Передові господарства збирають по 25-ЗОц/га.

Гречка - вибаглива до тепла. Насіння починає проростати при температурі 6°С, оптимальна - 20-25°С, приморозки до мінус 2-3°С пошкоджують рослини.

Температура понад 30°С зумовлює різке зниження врожаю зерна.

Гречка досить вимоглива до вологи, що зумовлюється високим коефіцієнтом. Транспірації і погано розвиненою кореневою системою.

Росте гречка на різних ґрунтах, але щоб вони були чистими від бур'янів і багатими на поживні речовини.

Кращими попередниками для гречки є цукрові буряки, картопля, озимі зернові та кукурудза на силос.

Гречка добре реагує на добрива. Вона добре використовує післядію добрив, які вносилися під попередники, проте на бідних ґрунтах для одержання високого врожаю вносять відповідну кількість добрив. Середня норма добрив становить - азоту 40-60, фосфору - 20-30 і калію 40-50 кг діючої речовини на гектар.В рядки обов'язково вносять гранульований суперфосфат по 0.5-1 ц/га або нітрофоску - по 0.7-1 ц/га.

Обробіток ґрунту під гречку залежить від попередника. Після стерньових попередників проводять лущення на глибину 8-10 см та зяблеву оранку на 22-25 см. Після просапних площу орють без попереднього лущення, весною обробіток ґрунту складається з закриття вологи і двох-трьох культивацій. Першої – на глибину 10-12 см, другої - 6-10 см і передпосівної - на глибину загортання насіння.

Перед сівбою насіння протруюють препаратом ТМТД, або фентіураном по 2 кг на 1 кг насіння.

Врожай гречки у великій мірі залежить від своєчасного проведення сівби.

Ранні посіви можуть пошкодитись весняними приморозками, а пізні - в період цвітіння та наливу зерна спекою, яка дуже погіршує умови запилення. Оптимальним строком сівби є період, коли ґрунт на глибині заробки насіння прогрівається до 12-14°С. В умовах області це співпадає з початком другої декади травня. Кращим способом сівби гречки в широкорядний, з шириною міжрядь 45 см. буряковою сівалкою. Норма висіву - 2.2-2.5 млн. схожих зерен на гектар, що становить 50-60 кг/га. Глибина загортання насіння - 4-5 см.

Догляд за посівами розпочинають з коткування кільчасто-шпоровими котками з одночасним застосуванням легких борін. Як тільки з'являються сходи, проводять перше рихлення міжрядь на глибину 4-6 см, у фазі бутонізації - друге, на глибину 7-8 см. Якщо необхідно, проводять і трете рихлення на початку цвітіння. Для кращого запилення вивозять бджоли не менше 2 сімей на 1 га.

Збирають гречку роздільним способом, коли на рослині побуріє 70- 75% плодів.

Скошують жатками на висоті 15-20 см і через 4-6 днів обмолочують комбайнами при зменшеній кількості обертів барабана. Обмолочене зерно очищають, підсушують до 15% вологості і засипають у склад на зберігання.


Література

1. З.Ф. Бриндзя, І.О. Джула. Система технологій в рослинництві. Навчальний посібник. Тернопіль: Консультаційний центр. – 2000, 188 с.

2. Основи сільського господарства. Практикум. Під редакцією Польського Б.Н. – К.: Вища школа, 1983.

3. Кияк С.Г. Рослинництво. К.: Вища школа. 1982 .

4. Бугай С.М. Рослинництво. К.: Вища школа 1987.

5. Зернові культури / за ред. Пікша Г.Р., Бондаренка В.І. – К.: Урожай, 1985. – 272 с.

6. Основи сільського господарства. Практикум. Польський Б.М., Стеблянко М.І., Чмир Р.Д., Яв орський В.С. – К.: Вища школа.

7. Довідник агронома / упоряд. В.А. Кононюк., та ін.; за ред. Л.Л. Зіневича. – К.: Урожай, 1985.

8. С.С.Рубін. Землеробство. К.: - Вища школа, 1980.