Смекни!
smekni.com

Особливості епізоотології, діагностики, лікування та профілактики демодекозу собак в умовах м. Києва (стр. 13 из 15)

(за даними лікарні державної ветеринарної медицини Печерського району м.Києва).

Захворювання шкіри Липень-грудень 1997р 1998р 1999р Листопад-грудень 2000р 2001р 2002р Всього
Шкірні захворювання, обумовлені ектопаразитами
ДЕМОДЕКОЗ
собак 20 16 11 23 76 63 209
кішок - - - - 2 1 3
ІНШІ АРАХНОЕНТОМОЗИ:
Триходектоз 1 - - 2 10 16 29
Саркоптоз - 1 - - - 1 2
Псороптоз - - - - 2 - -
Нотоедроз - - - - - 2 2
Хейлетиельоз - - - 1 - 1 2
ГРИБКОВІ УРАЖЕННЯ ШКІРИ:
Дерматомікози 3 7 33 29 326 299 697
Трихофітія 19 11 14 14 82 42 182
Мікроспорія 2 4 1 7 16 31 61
Парша - - - 3 - 1 4
Пітіроспороз* - - - - - 15 15
УРАЖЕННЯ ШКІРИ НЕЗАРАЗНОЇ ЭТІОЛОГІЇ
9 10 35 91 422 335 902
у т.ч. алергічної природи - - - 9 197 217 423
ІНШІ ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ:
Екзема - - - - 85 130 215
Піодермії - - - 2 66 59 127
Запалення зовнішнього слухового проходу - - 1 11 56 152 220
у т.ч. отодектоз - - 1 2 5 41 49
ВСЬОГО: 54 49 95 183 1143 1148 2672

*ураження шкіри дріжджовим грибком Malassezia.

Структура захворювань шкіри в собак і кішок в умовах м.Києва

(за даними звітів про роботу міської служби державної ветеринарної медицини)

Роки спостереження
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 середнє
Кількість клінічних оглядів собак на шкірні захворювання
- 38123 35185 36772 33595 30365 29973 30827 35581 32316 33584 33739
Демодекоз 56 45 68 60 75 108 88 85 96 83 97 78,3
Стригучий лишай 133 156 247 237 287 219 201 435 482 607 643
Короста 34 28 60 81 61 14 28 52 79 128 186
Кількість клінічних оглядів кішок на шкірні захворювання
- 3210 2012 2135 1819 1710 1443 1522 1951 1690 1922
Демодекоз - - - - - - - - 1 - -
Стригучий лишай 108 118 132 137 140 151 274 354 387 422 564
Короста 42 93 145 224 206 257 320 350 395 368 532
Прийнято дрібних тварин
із заразною патологією 1576 2045 2769 3153 2493 2341 2942 3270 3357 3842 3409
із незаразною патологією - 20136 28949 26506 22269 15104 20589 18311 21352 27224 21477
Питома вага ДЕМОДЕКОЗУ стосовно захворювань дрібних тварин (%)
-заразної етіології 3,5 2,2 1,9 1,9 3,0 4,6 2,9 2,6 2,8 2,2 2,8 2,8
-шкірним хворобам - 0,12 0,19 0,16 0,22 0,35 0,29 0,27 0,24 0,25 0,28 0,23

Прояв демодекозу по породних і вікових групах