Смекни!
smekni.com

Планування робіт по ремонту і технологія ремонту жатки кормозбирального комбайну КСК-100 (стр. 1 из 6)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Роменський коледж Сумського НАУ

Планування робіт по ремонту і технологія ремонту жатки кормозбирального комбайну КСК-100

Керівник проекту Лотішко О.П.

Розробив Левшин Т.Ю.

2010


Вступ

В процесі експлуатації тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин їхні функціональні властивості поступово погіршуються внаслідок спрацювання, корозії, пошкодження деталей, утомленості матеріалу, з якого виготовлені й таке інше. В машинах виникають різні несправності (дефекти) що знижують ефективність їх використання. Для запобігання появи дефектів і своєчасного усунення їх, трактори, автомобілі, сільськогосподарські машини піддають технічному обслуговування та ремонту.

Технічне обслуговування - це комплекс операцій для підтримання машин в працездатному чи справному стані під час використання їх, стоянки, зберіганні або транспортуванні. ТО як профілактичний захід здійснюється примусово в плановому порядку через точно встановлені періоди використання машин.

Ремонт представляє собою комплекс операцій по відновленню справності або працездатності машини, відновлення деталей, вузлів, тощо.

На технічне обслуговування і ремонт машин в сільському господарстві витрачаються кожний рік мільйони гривень але не дивлячись на такі великі затрати, машини нерідко простоюють багато часу.

Загально відомо що ефективність і високопродуктивне використання техніки можливе лише при умові добре організованій і науково-обгрунтованій системі технічного обслуговування і ремонту.

Тільки при постійному удосконаленні системи технічного обслуговування і ремонту можна досягти більш високої ефективності в використанні машин.

В системі технічного обслуговування ф ремонту машин важливе місце належить технологічним, інженерним питанням в області ремонту машин.

В процесі експлуатації внаслідок ряду причин (спрацювання, утомленості матеріалів, деформації та інше) працездатність машин періодично порушуються, тому виникає об’єктивна потрібність в ї відновленні. Високоякісне відновлення працездатності машин не можливе без знання технології їх ремонту.

Щоб в якійсь мірі допомогти працівникам які працюють в ремонтних майстернях розроблені методичні рекомендації по ремонту і ТО машин, складені довідники, операційні, маршрутні карти і т. д.


1. Характеристика господарства

1.1 Землекористування та склад виробничих підрозділів господарства

Приватне сільськогосподарське підприємство «Глорія» Конотопського району, Сумської області розташовано в південно-східній частині району. Відстань від господарства до районного центру м. Конотоп 34 км, до обласного центру м. Суми - 150.

Центральна садиба господарства знаходиться в селі Пекарі. На території господарства знаходиться одне село Пекарі.

Найближча залізнична станція «Конотоп» знаходиться на відстані 35 км.

ПСП «Глорія» одногалузеве господарство, спеціалізується на виробництві продукції рослинництва. В рослинництві господарство спеціалізується на вирощуванні таких культур як озима пшениця, ячмінь,горох та інші культури. Вироблена в господарстві продукція здається на пункти реалізації: зерно - на Дубов’язівський елеватор.

ПСП "Глорія» знаходиться в лісостеповій зоні України, що характеризується помірно - континентальним кліматом, що в свою чергу означає, що в цій зоні клімат формується континентальними повітряними масами: зима як правило з середніми або малими морозами, літо - помірно жарке. Середньорічна температура до + 4,5°С, середня кількість опадів в середньому коливається від 430 до 700 мм, причому 35-40 % опадів припадає на літні місяці. Тривалість без морозного періоду становить близько 250 днів. Як висновок, можна сказати, агрокліматичні умови є досить сприятливими для вирощування багатьох сільськогосподарських культур. Рельєф території не однорідний. Поверхня розчленована ярами, балками.

В землекористуванні ПСП «Глорія» 1505,6 га земельних угідь із них ріллі 1209,7 га, сінокосів – 257 та пасовищ - 38,9 га.


1.2 Склад машинно тракторного парку господарства

Основною передумовою для вирощування сільськогосподарських культур є повноцінне і належне забезпечення господарства машинно-тракторним парком.

Таблиця 1.1 Склад машино – тракторного парку ПСП «Глорія»

Назва машини Марка машини Кількість, шт. Річна планова наробітка ум. га., км
ТракторТракторТракторТракторТракторАвтомобільАвтомобільЗернозбиральний комбайнЗернозбиральний комбайнСилосозбиральний комбайнПлугиБорониБорониСівалкиСівалкиКультиваториПричепиЖаткиРозкидачіРозкидачі Т-150КМТЗ-80ЮМЗ-6ЛТ-16К-700САЗ-3507ЗИЛ-130ДОН-1500СК-5 «Нива»КСК-100Різних марокЗубові ДисковіЗерновіКукурудзяніРізних марокРізних марокРізних марокМін. ДобривОрг. Добрив 33226623127254631015522 18001300125095021004000045000-------------
КосаркиГичкозбиральна машинаОприскувачіКоткиЗчіпки Різних марокБМ-6ОВТ-1В3ККШ-6Різних марок 51276 -----

1.3 Пропозиції по покращенню ТО і ремонту машин в господарстві

Існуюча ремонтно-обслуговуюча база господарства вимагає: ремонтну майстерню, пункт технічного обслуговування, склад паливо-мастильних матеріалів, склад запасних частин, майданчик для зберігання і регулювання сільськогосподарських машин.

Матеріально-технічна база ПСП «Глорія» не в повній мірі відповідає теперішнім вимогам. Ремонтна майстерня і пункт технічного обслуговування не в повній мірі забезпечені необхідним обладнанням, пристроями, стендами, інструментом для проведення якісного ремонту і технічних обслуговувань тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин.

В зв’язку з недостатньою кількістю обладнання ремонт і ТО проводиться не в повному об’ємі і з невисокою якістю.

На якість ремонту і ТО також впливає і недостатнє забезпечення запасними частинами.

З метою покращення ремонтно-обслуговуючої бази пропоную оснастити майстерню і пункт технічного обслуговування новим обладнанням, стендами, інструментами.


2. Розрахункова частина

2.1 Розрахунок кількості ремонтів і ТО машин

2.1.2 Розрахунок кількості ремонтів і ТО тракторів

Кількість капітальних ремонтів визначається за формулою

Nкр =

, (2.1) [

де W p – річна планова наробітка на один трактор

М кр – міжремонтна наробітка до капітального ремонту

n- кількість тракторів однієї марки

Визначаємо кількість капітальних ремонтів тракторів Т- 150 К

N кр =

Приймаємо 0

Кількість поточних ремонтів визначається за формулою

N пр. =

N кр, (2.2) [

де М пр – міжремонтна наробітка до поточного ремонту

Визначаємо кількість поточних ремонтів тракторів Т- 150 К

N пр =

Приймаємо 1

Кількість технічних обслуговувань ТО 3 визначаємо за формулою


N то3 =

(N кр + N пр.), (2.3) [

де М то 3 - міжремонтна наробітка до ТО 3

Визначаємо кількість ТО 3 тракторів Т- 150 К

N то3 =

Приймаємо 1

Кількість ТО 2 визначаємо за формулою

N то2 =

(N кр + N пр.+ N то3), (2.4) [

де М то2 - міжремонтна наробітка до ТО 2

Визначаємо кількість ТО 2 тракторів Т- 150 К

N то2 =

Приймаємо 9

Кількість ТО 1 визначаємо за формулою

N то1 =

(N кр + N пр.+ N то3 + N то2), (2.5) [

де М то1 - міжремонтна наробітка до ТО 1

Визначаємо кількість ТО 1 тракторів Т- 150 К

N то1 =

Приймаємо 37

Кількість сезонних технічних обслуговувань визначаємо за формулою

N сто =

(2.6) [

де

- кількість тракторів однієї марки

Визначаємо кількість СТО тракторів Т- 150 К

N сто = 2 * 3 = 6

Аналогічно проводимо розрахунки решти тракторів і результати заносимо до таблиці 2.1

2.1.2 Розрахунок кількості ремонтів і ТО автомобілів

Кількість капітальних ремонтів автомобілів визначається за формулою

Nкр =

, (2.7) [

де Wp – міжремонтний пробіг до капітального ремонту

n- кількість автомобілів однієї марки

Мкр – міжремонтний пробіг до капітального ремонту

Визначаємо кількість капітальних ремонтів автомобілів ЗІЛ -130

N кр =

Приймаємо 0

Кількість поточних ремонтів не розраховується, а розраховується трудоємкість поточних ремонтів за формулою


Т пр. =

, (2.8) [

де Т 1 – трудоємкість одного умовного ремонту

Визначаємо трудоємкість поточних ремонтів автомобілів ЗІЛ -130

Т пр. =

477 люд. год