Смекни!
smekni.com

Організація банківської справи (стр. 5 из 6)

Якщо до виконання нового документа підходити формально, то за станом частки НКА на сьогодні НБУ повинен в наступних банках відчужити керівництво і ввести своїх тимчасових керівників (табл. 1):

№п\п Банк Доля НКА (включая субстандартньїе крсдитьі) в общих активах; НКА >=25% №п\п Банк Доля НК (включая субстандарі ьіе кредити) обшнх активах: НКА >=25°/
1 Києве кийуниверсальньїйбанк 88.77 14 Олимпийская Украйна 37.52
2 Траст-Капитал 68.07 15 Морской 37.52
3 Европейский 65.16 16 Прайм-банк 36.94
4 ЕБРФ 58.19 17 ТАС-Инвсстбанк 36.36
5 Західінкомбанк 55.56 18 МТБ 36.33
6 Универсальньїйбанк рашития ипартнерства 50.24 19 ТАС-Бишесбанк 36.27
7 Демарк 50.01 20 Укргазпромбанк 36.20
8 Диалогбанк 47.36 21 Земельний капитал 34.54
9 Синтез 43.80 22 Причерноморьс 34.38
10 Альфа-Банк 42.09 23 Интеграл 33.52
11 Перспектива 40.86 24 УПБ 32.20
12 Европейскийбанк рачвития исбсрсжсний 40.16 25 Псрвьшинвестиционньїйбанк 32.18
13 Калион Банк 38.06 26 СКБ 31.71
(Украйна)
27 ЧБРР 30,58 46 Металлург 23,41
28 ТАС-Комерцбанк 30,43 47 БРР 22,97
29 Столица 29,73 48 Місто Банк 22.97
ЗО Полтава-банк 29,30 49 Факториал-Банк 22,92
31 Кредит-Днепр 29,26 50 Банк НРБ (Украйна) 22,92
32 Финростбанк 28,31 51 Клиринговьш дом 22,51
33 УФГ 28,12 52 Одесса-Банк 22.40
34 Универсальньш 26,41 53 Кредитпромбанк 22,23
35 Золотьіе ворота 26,38 54 УКТБ 21.51
36 Реал банк 25,74 55 Легбанк 21,29
37 Киевская Русь 25,12 56 Велєс 20,91
38 Трансбанк 24,97 57 Обьединенньшкоммерческийбанк 20,66
39 Приватинвест 24,86 58 Юнекс 20,61
40 Диамант 24,74 59 Финансьі и Кредит 20,39
41 Аркада 24,40 60 ПриватБанк 20,34
42 Радабанк 24,03 61 Зкспобанк 20,31
43 Таврика 23,67
44 Проминвестбанк 23,59 Всего побанковскойсистеме 15,73
45 Укрпромбанк 23,51

Фінансові проблеми тепер стають зовсім не єдиним приводом для втручання НБУ в діяльність банку.

Підстави для обов'язкового введення тимчасової адміністрації в банку (після набрання чинності ухвали НБУ №324):

Невиконання банком програми фінансового оздоровлення (або неподання проекту такої програми у встановлений термін на узгодження) або письмової угоди з НБУ;

Неусунення банком посадовця (на вимогу НБУ);

Перевищення питомої ваги НКА значення «30%» (на дату подачі звітності або на будь-яку дату, якщо цей факт встановлений в ході документальної перевірки);

Перевищення збитками поточного року 30% статутного фонду (окрім банків, що працюють менше року);

Систематичне порушення нормативу поточної ліквідності з відхиленням більш ніж на 20% від його нормативного значення (до вступу ухвали до дії - 40%);

Виникнення конфліктної або некерованої ситуації в керівництві банку або серед його учасників - власників істотної частки;

Порушення порядку і термінів формування обов'язкових резервів з одночасним порушенням хоч би одного економічного нормативу;

Невиконання банком протягом 15 і більше днів більше 20% своїх прострочених зобов'язань;

Також викликає здивування новий обов'язок регулятора відчужувати правління банку, в якому спалахнув «конфлікт між керівництвом або акціонерами». Очевидно це стане дуже зручним інструментом для рейдерських атак на фінустанови. Наприклад, миноритарії, оспорюючи в суді ті або інші рішення керівництва банку або зборів акціонерів, зможуть легко добитися введення в банку тимчасової адміністрації. При цьому залишається незрозуміло, хто і як вирішуватиме, чи є ситуація в банку конфліктна або некерована. На тлі корпоративних воєн за активи банківської системи такий пункт може бути застосований до достатньо великої кількості вітчизняних банків. Як приклад розглянемо банк «БІГ-енергія», деякі акціонери якого хотіли не тільки змінити голову правління, але і позбавити банк ліцензії. Або «Укрсоцбанк», в якому дотепер немає згоди між основним власником і міноритарними акціонерами. Але чи вистачить у НБУ тимчасових адміністраторів для всіх проблемних банків - в цьому полягає основне питання.

НБУ також розширив свої права в частині проведення виїзних перевірок банків. Разом з постановою №324 вступає в силу ще одна постанова - №323, якою внесені зміни в Положення про планування і порядок проведення інспекторських (документальних) перевірок банків. Згідно документу, НБУ закріплює за собою право на проведення позапланових перевірок тих банків, в яких змінювалося керівництво або власники, а також фінустанов, які придбали статус спеціалізованих.

Разом з тим питання щодо придбання банком статусу спеціалізованого чітко не описане, особливо це стосується ощадних банків. Згідно Закону про банки і банківську діяльність, банк одержує статус ощадного, якщо питома вага внесків фізичних осіб в його пасивах перевищує 50%. Проте законодавчо механізм отримання такого статусу не визначений - чи можна банку подавати відповідні документи або статус привласнюється автоматично. Крім того, у разі втрати корпоративних клієнтів, банк може стати ощадним, сам того не бажаючи.

Як і раніше, банки перевірятимуть поза чергою при істотному погіршенні фінансового стану, виявленні фактів проведення ризикових операцій, а також у разі подачі банком в НБУ спотвореної звітності.

Документ також передбачає, щорічні і квартальні плани інспекційних перевірок банків повинні затверджуватися першим заступником голови НБУ або заступником голови НБУ, що управляє службою банківського нагляду за уявленням департаменту банківського регулювання і нагляду. Раніше плани затверджувалися директором департаменту банківського регулювання та нагляду і узгоджувалися першим заступником або заступником голови НБУ.


Висновки

Проводячи аналіз запропонованої наукової роботи, слід зазначити, що не так важливо, чий капітал функціонує в банківській системі. Іноземний капітал - це шлях до підвищення капіталізації вітчизняної банківської системи. І контролювати доцільно не іноземний капітал як такий, а діяльність самих банків, перш за все вітчизняних. Підвищення їх капіталізації - ось завдання, рішення якого сприятиме успішному рішенню проблеми присутності іноземного капіталу в банківській системі України.

По-друге, в сучасних умовах, що склалися на українському банківському ринку у зв'язку з діями НБУ, доцільно було б на противагу цим діям сформувати таке конкурентне середовище на фінансовому ринку України, в якому могли б вести рівноправну боротьбу великі і середні банки. При цьому можлива спеціалізація регіональних банків на якихось певних операціях. Зокрема, робота тільки з приватними особами з приймання і переказу платежів, виконання функцій посередника при здійсненні фінансових інвестицій, оскільки регіональні відділення Ощадбанка не в змозі задовольнити великий попит на ці послуги. Окрім цього, можлива спеціалізація на споживчому кредиті, оскільки кредитні союзи, встановлюючи високі відсотки можуть виявитися неконкурентоспроможними на цьому ринку. А великі банки, працюючи в основному з юридичними обличчями, як історично і склалося, і надалі підвищуватимуть ефективність своїх операцій.


Список використаної літератури

1. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч.посібник. - 4 - те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2004. - 324с- (Вища освіта XXIстоліття).

2. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. - К.: «Лібра», 1998. - 344с.

3. Холодна Ю. Є. Банківські операції. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050100 «Банківська справа» всіх форм навчання. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. - 124с. (Укр.мов.)

4. Холодна Ю. Є. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник.- X.: ВД «Інжек», 2003. - 144с.

5. Банківські операції: Підручник/ А.М.Мороз, МІ. Савлук, М.Ф. Пудовкіна та інші; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. -К.:КНЕУ,2005.

6. Парасій-Вергуненко І.М. аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. - К.: КНЕУ, 2004.

7. Комаха А. Стерилизация банков // Бизнес. - 18.09.2006. -№38(713).-с.56-59

8. Крохмалюк Д. Банківська наука й аналіз економічних процесів в Україні // Вісник НБУ. - 2007. - №1. - С.36-40.

9. Кузнєцова А., Другов О., Рисін В. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи // Вісник НБУ.-2007.-№1.-С.24-28.

10. Садовникова Е.Ф. Анализ банковской конкурентоспособности в Украине на современном зтапе // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №12(66). - С.70-77.

11. Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі: проблеми і наслідки // Фінанси України. - 2006. - №7. - с.79-86.


Словник термінів

Банківська діяльність - набір посередницьких операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволене законом тільки під особливим контролем держави спеціальним інститутам, які називаються банками.

Банк - фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій грошового ринку: мобілізацію платіжних засобів, надання їх в позики, здійснення розрахунків між економічними суб'єктами.