Смекни!
smekni.com

Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування (стр. 2 из 4)

Самий дешевий білок:

1) рослинний (боби, горох, квасоля);

2) тваринний (молоко, молочні продукти, яйця);

3) яловичина, свинина. Кожного дня людина повинна вживати:

води – 2-3 л, білка – 100г (50 - рослинного, 50 - тваринного), вугдеводів -400г, крохмалу - 400г, жир – 90г (45 - росл., 45 - твар.,)

Річна потреба моєї сім’ї (4 чоловіки) у продуктах харчування

№ п/п Назва продукту Кількість споживання за рік.
1 Хлібопродукти 540 кг
2 Картопля 528 кг
3 Овочі та баштанові 644 кг
4 Плоди і ягоди 360 кг
5 Молоко 1520 л
6 Яйця 560 шт
7 Риба 14.4-15 кг
8 Олія і маргарин 26.8 кг
9 М’ясо 160 кг
10 Цукор 78 кг

Річна потреба моєї сім’ї (4 чоловіки) у зерні

№ п/п Продукт Кількість споживання в кг/рік
1 Хліб та хлібопродукти 448
2 Борошно та хдібовипічки 369.6
3 Житнє борошно 148
4 Борошно для макаронів 24
5 Крупи та бобові 25.6
6 Крупа гречана 5.4
7 Вівсяна 1.4
8 Пшенична 3.4
9 Рисова 7.6
10 Манна 1.4
11 Кукурудза 0.8
12 Ячмінь 1.4

Річна потреба м. Житомира та Житомирської обл. у продуктах харчування

В м. Житомирі В Житомирській обл.
Продукти к-ть готової продукції к-ть зерна к-ть готової продукції к-ть зерна
Хліб та хлібопродукти 33.600 44.400 160.160 211.6401
Борошно для хлібовипічки 27.960 36.600 133.260 170.00
Житнє 11.100 12.000 52.910 53.000
Для макаронів 1800 2310 8580 11.011
Крупи (всього) 3840 - 18304 -
Крупа гречана 810 1200 3861 5720
Вівсяна 210 480 1001 2288
Пшенична 510 780 2431 3718
Рисова 1140 1800 5434 8580
Манна 210 330 1001 1573
Кукурудза 120 270 572 1287
Ячмінь 210 210 1001 1001

Таблиця складена із розрахунку того, що в м. Житомирі проживає 300.000 чол., а в Житомирській обл. - 1.430.000.

Станом на 1 січня 2000 р. єдиний земельний фонд України досягав 60354.8 млн. га, що дорівнює приблизно 0.4% від площі суші Землі. Відповідно до Земельного кодексу України (стаття 2) всі землі поділяються на 7 категорій цільового призначення:

- сільськогосподарського;

- населених пунктів;

- промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та ін;

- природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

- лісового фонду;

- земельного запасу.

Відповідно до основного цільового призначення єдиного земельного фонду законодавством визначається правовий режим використання, порядок обліку земель. Згідно з установленим порядком державної звітності земельний фонд України характеризується за видами основних земельних угідь та економічною діяльності, за формами власності та землекористування. Основну частину земельного фонду України становлять сільськогосподарські угіддя - 41826.6 тис. га (69.3% від загальної території). За площею сільськогосподарських угідь Україна входить до перших 12 країн світу. Висока природна продуктивність ґрунтового покриву визначає провідну роль земельного фонду як одного з найвищих видів ресурсів економічного розвитку та найціннішої частини національного багатства України.

Земельний фонд України станом на 1 січня 2000 р.

Види основних земельних угідь Площа земель Зміни за період з 1.01. 96. по 1.01. 2000 тис.га.
всього тис. га. % до загальної (України)
С/г землі 43067.4 71.4 -61.9
у тому числі с/г угіддя 41826.5 69.3 -26.4
з них:
Рілля 32867.5 54.4 -428.7
багаторічні насадження 963.0 1.6 -79.9
Сіножаті 2295.8 3.8 +75.2
Пасовища 5493.7 9.1 +190.5
Перелоги 216.5 0.4 +216.5
інші с/г землі 1240.9 2.1 -35.5
Ліси та ін. вкриті лісом площі 10397.6 17.2 -39.8
Забудовані землі 2442.0 4.0 +128.9
Вкриті заболочені землі 944.1 1.6 +9.2
Сухі вкриті землі з особливим рослинним і покривом 17.5 1.8 +5.1
Відкриті землі без росл. покрову або з незначним росл. покр. 1058.1 96.0 -130.6
Всього земель (суша) 57926.7 4.0 -9.5
Води (території, що покриті поверхневими водами) 2428.1 100.0 +9.5
Разом (територія) 60354.8 +9.5

Ліси та вкриті лісом площі займають 17,2% території України, інші види земельних угідь (забудовані землі, відкриті заболочення, сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом, відкриті землі без рослинного покриву) -7.4%.Загальна площа землі з особливим продоохоронним режимом використання досягав 30.4 тис.га. Нині в Україні має місце тенденція зменшення площі сільськогосподарських земель та збільшення площі інших категорій: земельної промисловості, транспорту, зв’язку, населених пунктів, лісового фонду.

Управління земельного фонду (земельних ресурсів) в Україні здійснюється шляхом регулювання земельних відносин до чинних нормативних актів, забезпечення дотримання вимог земельного законодавства, систематичного контролю за використанням і охороною землі, застосування засобів впливу на порушників цього законодавства. Таким чином, функції державного регулювання земельних відносин і є формами державного управління земельними ресурсами. Успішне використання державного управління, регулювання земельних відносин потребує об’єктивного аналізу характеристики земельного фонду і тенденції змін у його використанні.

Стан земельного фонду.

Загальний земельний фонд України становить 60 млн.га і представлений переважно різновидами чорноземів, котрі займають 57% всіх сільгосп. угідь і становлять 68% орних земель.

В середньому на одного мешканця України припадає 0.8 с/г угідь. Протягом 50-60рр. було не обгрунтовно розорено 2 млн.га. малопродуктивних та схилових угідь, а також значно розширена площа просапних культур. Розораність земель досягала 81%, всієї території – 57%. Лише 8% території України перебуває нині у природному стані (болота, озера, гірські масиви, покриті та непокриті лісом).

Змінилося екологічно допустиме співвідношення між площами ріллі, природних угідь лісових і водних ресурсів. Де негативно вплинуло на стійкість агроландшафту, зросли ерозійні процеси. Так, площа еродованої ріллі за останні 25 років збільшилася на 33% і досягла 123.1 млн. га, а дефляційно-небезпечної - 19.8 млн. га (55.2%), вміст гумусу зменшився з 3.5-3.2%.

Щорічно площа еродованих земель зростає на 70-80 тис. га. Значної екологічної шкоди земельні та ін. ресурси зазнають від забруднення викидами промисловості, відходами транспортного переносу, також недосконалого використання засобів хімізації в агросекторі.

Найбільш інтенсивними забруднювачами с/г угідь були хдороорганічні пестициди, а найвищий рівень забруднення грунтів спостерігався у Костянтинівці, Маріуполі, Адчевську. В житловому фонді міст і селищ міського типу України щорічно нагромаджується близько 40 млн.м3.

Земельний фонд України характеризується надзвичайно високою сільськогосподарською освоєнністю (69.3%). Частка сільськогосподарських угідь України становить 0.8% площі сільськогосподарських земель світу. Розораність земельного фонду України значно перевищує аналогічний показник переважної більшості країн. Питома вага ріллі в сучасній структурі земельного фонду України досягає 54.4%. Для порівняння: у США цей показник в 1998р. становив 19.8%, у Франції - 32,1%, у Великобританії - 24.8%, у Польщі - 44.2%.

Характеристика с/г використання земельного фонду в окремих країнах

Країни Площа земель,млн/га С/г угіддя,млн/га С/госвоєн-ність Рілля, млн/га Розораність С/г розора-ність Сіноксоси і пасовища
Площа млн.га % до заг.пл
Китай 959,7 495,8 52,4 92,5 9,6 18,7 400,0 80,7
Австралія 771.3 461.7 59.7 47.0 6.1 10.2 414.5 90.0
США 936.4 426.9 45.6 185.7 19.8 43.5 239.2 56.0
Росія 1707.5 219.6 12.9 130.3 7.8 60.6 87.3 9.7
Канада 997.1 73.4 7.4 45.4 4.6 61.9 27.9 38.0
Україна 60.4 41.9 69.4 33.3 59.6 85.9 7.5 17.9
Франція 55.2 30.2 53.0 18.3 32.1 60.6 10.6 35.1
Польща 32.3 18.7 57.9 14.3 44.3 76.5 4.1 21.9
Великобри-танія 24.5 17.1 69.8 5.9 24.1 43.5 11.1 64.9
Німеччина 35.7 17.3 48.5 11.81 33.1 68.2 5.3 30.61
У світі всього 13381.16 14846.1 36.2 1345.31 10.1 27.8 13395.3 70.1

Показники діяльності Житомирської обл. за 1998-2000рр.

1998-1999-2000
1 Населення Житомирської обл. 1430 тис.чол.
2 Середня зарплата працюючого населення 134 грн.
3 К-ть економічно-активного населення 770 тис.чол.
4 Зайнято у сфері виробництва 423 тис.чол.
5 - у с/г 120 тио.чол.
6 Реалізовано худоби 35 тис.гол.
7 - птиці 35 тис.
8 - молока 232.4 тис.л.
9 - яєць 44 млн.шт.

З цих показників можна зробити висновок, що якщо не прийняти рішучих дій, то в найближчому часі кількість економічно-активного населення буде дорівнювати кількості населення,яке працює.