Смекни!
smekni.com

Сільське господарство США (стр. 1 из 6)

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Курсова робота

з курсу «Розміщення продуктивних сил»

на тему:

“Сільське господарство США”

Студентки 1 курсу ФЕМП

7 групи, денної форми навчання

Александрової Катерини Валеріївни

Науковий консультант:

доктор економічних наук

Будзяк Василь Миронович

Київ 2008

План

Вступ

1. Суть, структура в галузі країни

2. Передумови розвитку галузі

3. Функціонування території розміщення

4. Колишні проблеми(екологічні)

5. Перспективи розвитку

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Протягом тисячоліть свого існування людина, намагаючись вижити, борючись за своє життя, була вимушена використовувати ресурси планети.

Сільське господарство є провідною сферою суспільного виробництва, основним постачальником продуктів харчування та сировини для промисловості.

Актуальність теми курсової роботи визначається важливістю проблем розвитку сільського господарства, про що свідчить увага, яка приділяється сільському господарству на світовому рівні.

Метою даної курсової роботи є дослідження сутності та структури сільського господарства США; передумов розвитку і факторів розміщення; ролі та місця галузі у структурі товарообігу країни та у зовнішній торгівлі; проблем та перспектив розвитку сільського господарства та його розміщення на території країни.

Об’єктом дослідження є сільськогосподарський розвиток США.

Предметом дослідження є сільське господарство США.

Завданням написання курсової роботи є наступне:

- розкриття сутності, структури та значення сільського господарства в США;

- аналіз передумов розвитку та факторів розміщення сільського господарства в країні;

- дослідження галузевої та територіальної структури сільського господарства;

- вивчення проблем та перспектив розвитку галузі.

Основні методи дослідження – методи порівняльного аналізу, статистичний, картографічний, графічний, бібліографічний та інші.

Значення роботи полягає в тому, що теоретико-методологічне обгрунтування окремих аспектів розвитку та розміщення сільського господарства, вивчення проблем, що мають місце в даній галузі на сучасному етапі його розвитку може бути використане в подальших наукових розробках теми.


1. Суть, структура в галузі країни

"Сільське господарство США – могутність країни. Фермери і ранчери втілюють у своїй особі все те, що є найкращим в Америці. Вони демонструють характер і цінності, які зробили цю країну сильною: любов, родину, віру в Бога і повагу до природи"

Нинішній президент США Джордж Буш

Сільське господарство – одна з головних галузей матеріального виробництва, що має важливе значення для постачання продовольства для населення та сировини для промисловості. Економіка країни, а саме: промисловість, сфера послуг, не могли б розвиватися настільки успішно, якби сільськогосподарський сектор економіки "пробуксовував".

По всіх параметрах сільське господарство Сполучених Штатів виявляє собою великий бізнес. Склався навіть спеціальний термін - "агробізнес", - гігантська вага сільськогосподарського виробництва, що відбиває суттєве значення в американській економіці. Під цим терміном мається на увазі весь агропромисловий комплекс від окремого фермера до мультинаціонального концерну-виробника хімікатів.

Сільське господарство США є багатогалузевим (див. Додаток А). Важливу роль відіграють і землеробство, і тваринництво. Орні землі становлять 180 млн гектарів, природних пасовищ - майже 220 млн гектарів (див. Додаток Б). Понад 18 млн гектарів земель у посушливій західній частині країни штучно зрошується.

Основною організаційною формою сільськогосподарського виробництва у США є ферма.

- Площа, яку займають ферми – 393471 тис.га

- Кількість ферм – 2073 тис.

- Середній розмір ділянки ферми – 190 га

- Частка ферм, що знаходяться у власності окремих родин – 57,7 %

В остані десятиліття роль маленьких ферм в сільськогосподарській сфері суттєвої роль не відіграє, цю функцію взяли на себе великі ферми, доля яких на ринку складає більше ніж 80%. До крупних ферм належать ті, обсяги реалізації яких понад 250 тис. дол/рік; середня площа сільгоспугідь крупної ферми - 1 тис. га (тобто приблизно в 10 разів менша, ніж "нашого" колгоспу). До середніх ферм належать господарства з обсягом реалізації у межах 40- 250 тис. дол/рік, у малих ферм обсяг реалізації до 40 тис. дол/рік.

- Кількість великих ферм, від їх загальної кількості – 5 %

- Кількість середніх ферм, від їх загалної кількості – 22 %

- Кількість маленьких ферм, від їх загальної кількості – 73 %

Завдяки щедрості природи і умілому використанню техніки, добрив і хімікатів, американський фермер практично не має собі рівних у виробництві рясної і дешевої продукції.

Розвиток сільського господарства США віддзеркалює так звану фермерську проблему, суть якої полягає в тому, що фермерські доходи продовжують відставати від доходів у несільськогосподарському секторі, незважаючи на такі конкретні факти: 1) після Другої світової війни продуктивність праці у сільському господарстві в 2,5-3 рази перевищувала продуктивність праці у промисловості; 2) 1920 р. кожний сільськогосподарський працівник забезпечував продовольством чотирьох громадян, 1947 р. - вже 14, а зараз - 96- 98 громадян; 3) головним засобом зменшення витрат виробництва у сільському господарстві вважають створення принципово нової агротехнічної бази при відносній стабілізації зайнятих.

На приорітетність аграрного сектора вказує ще той факт, що він відноситься до першої групи по забезпеченню енергоносіями, наряду з озброєнними силими.

Якщо виникає необхідність виділити додаткові засоби на сільське господарство в Конгресі негайно піднімається тема про загрозу національної безпеки країни и питання вирішується позитивно. "Критики аграрної політики Сполучених Штатів хочуть, щоб замість США продовольчі продукти вироблялись в нестабільних регіонах, на зразок країн третього світу. Чи хочуть рядові американці залежати від імпорту продовольства з країн третього світу?.. Дуже часто ці регіони політичної нестабільності, нездатні забезпечити належної безпеки продовольства, яка необхідна американцям. В кращому випадку турботу викликають іноземні методи виробництва, в гіршому - загроза біотероризма. " Тому не дивно, що всі питання підтримки сільського господарства, являються для США питаннями державного значення.

США розташована в усіх кліматичних поясах, що сприяє розвитку сільського господарства (див. Додаток В). Основними культурами є практично усі відомі види рослин (пшениця, кукурудза, фрукти, овочі, бавовна і т. д.), розвинуте також тваринництво, особливо птахівництво.

Землеробство і тваринництво займають приблизно однакове місце і є багатогалузевим. В землеробстві на перше місце треба поставити виробництво кормового зерна – кукурудзи, ячменю і сорго. Важлива роль належить кукурудзі. Її збір приблизно 200-240 млн т, тобто до 2/5 світового збору.

Як продовольче зерно вирощують пшеницю і рис. Збір пшениці сягає до 75 млн т, а рису – до 8 млн т. Загальний збір зерна в США досягає 360 млн т.

Серед олійних – соя, арахіс, соняшник і бавовник. Головна роль належить сої (3/5 світового збору) – культура, що перетворила США з найбільшого імпортера на найбільшого експортера олійних в світі.

В США культивують і цукрові буряки, і цукрову тростину. Взагалі, виробництво цукру тут – одне з найбільших в світі. Разом з тим, США є імпортером цукру з інших країн.

Серед технічних культур найбільше значення мають тютюн і бавовник. США є одним з провідних їх виробників. На частку США приходиться від 10 до 25% бавовни, пшениці, тютюну і рослинних олій.

США являються найбільшим виробником суниці садової (полуниці) у світі, а штат Каліфорнія - найбільшим виробником цієї ягоди в США. За оцінками експертів, вартість вирощуваної фермерами Каліфорнії суниці оцінюється в 1,2 млрд. дол. на рік. При цьому площа під цією культурою й її загальне виробництво продовжують зростати щорічно завдяки тенденції зростання споживання фруктів і ягід. Про це повідомив сайт FreshPlaza.

За інформацією сайту Freshplaza.com, виробництво чорниці у Чилі є найбільш динамічно зростаючим сегментом плодоовочевого бізнесу. Якщо в 1998 р. виручка від експорту лохини з Чилі складала 17 млн. дол. США, то в 2006 р. виручка експортерів цього товару досягла 199 млн. дол. США, що зробило лохину четвертим найважливішим продуктом сектора за розмірами експортної виручки. Більша виручка надходить тільки від традиційних культур: столовий виноград (910 млн. дол. США), яблука (423 млн. дол. США) та ківі (121 млн. дол. США).

США характеризується великим поголів’ям (понад 100 млн голів великої рогатої худоби, з них 10 млн – молочні корови, 60 млн голів свиней, 6,2 млрд бройлерів), високою продуктивністю і міцною кормовою базою (комбікорми, сіяні трави, грубі пасовища).

Виробництво м’яса в США весь час зростає і перевищило вже 34 млн т на рік. Більше 2/5 його припадає на “біле м’ясо” – м’ясо птиці.

Рибальство є також розвиненою галуззю господарства США. Щорічний вилов риби – 5-6 млн т.

Стосовно харчування американців, у ньому найважливішу роль відіграють м’ясо та інші продукти тваринного походження (крім тваринного масла), риба, олія, цукор, овочі і фрукти, різні напої, переважно фруктові соки. Споживання хліба, борошна, круп та картоплі незначне.

Частка зайнятості трудових ресурсів в сільському господарстві незначна лише 2,9 % працюючих (див. Додаток Г). Головною причиною цього є те, що в сільському господарстві США широко використовують нові технології, як наслідок, зайнятість є мінімальною (2,8 млн осіб – 1,4 млн фермерів і 0,8 млн найманих робітників) і продовжує зменшуватись.