Смекни!
smekni.com

Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур (стр. 2 из 2)

Для впровадження цього плану в дію необхідно провести розрахунок затрат, пов’язаних з організацією підприємства.

Таблиця 2 Витрати, пов’язані з виробничим процесом

№ п/п Назва витрат Ціна за 1 га Кількість, га Сума витрат, грн.
1 Орендна плата за землю, грн. 215 132 28380,00
2 Витрати ПММ на оранку земель 104,39 132 13780,00
3 Витрати ПММ на культивацію землі з одночасним боронуванням 47,17 132 6227,00
4 Витрати ПММ на посів культур 32,86 110 3615,00
5 Витрати на збирання культур 170 110 18700,00
6 Запчастини х х 6500,00
7 Загальна кількість витрат х х 77202,00

Таблиця 3 Затрати, пов’язані з технологічним процесом

№ п/п Назва витрат Ціна за одиницю, грн. Кількість, тонн Сума витрат, грн.
1 Мінеральні добрива 2360 4,8 11328,00
2 Посівний матеріал пшениці 1134 11 12474,00
3 Посівний матеріал ячменю 985 11 10835,00
4 Посівний матеріал соняшнику 21100 0,1 2110,00
Загальна сума витрат 36747,00

З урахуванням високоефективного виробництва площа земельних ділянок буде майже однакова щороку.

4. Оцінка можливих ризиків та методистрахування.

У виробництві сільськогосподарських культур можливі такі ризики як зміна податкового законодавства, коливання цін на продукцію, зниження попиту на продукцію, низький рівень платоспроможності населення, несприятливі природо-кліматичні умови.

Для мінімального скорочення цих ризиків необхідно постійно слідкувати за змінами у законодавстві, вивчати ринок насиченості продукцією, вдосконалювати процес виробництва продукції та впроваджувати технології її переробки безпосередньо на підприємстві.

Страхування ризику.

На виробництво сільськогосподарських культур часто впливають кліматичні умови. Тому необхідно проводити страхування культур, проводити закупівлю якісного сортового посівного матеріалу, який має стійкості до негативних природних факторів, впроваджувати досягнення науки, техніки передового досвіду в рослинництві і тваринництві, постійно планувати і аналізувати роботу агропідприємств, розробляти бізнес-плани і проектні рішення для залучення інвестицій, кредитування та створення спільних підприємств, тісно співпрацювати з дорадчими службами для агро бізнесу.

5. Фінансовий план

Визначимо витрати для обробітку 132 га ріллі.

Таблиця 5 Витрати, пов’язані з організацією виробництва

№ п/п Витрати Сума, грн.
1 Витрати, пов’язані з виробничим процесом 77202,00
2 Витрати, пов’язані з технологічним процесом 36747,00
3 Амортизація 2000,00
4 Заробітна плата з нарахуваннями 8892,00
5 Загальні витрати 124841,00

Розрахунок виручки коштів від реалізації продукції протягом року.

Таблиця 6

№ п/п Назва продукції Очікуваний валовий збір Ціна за один. грн. Виручка від реалізації, грн. Собівартість, грн. Прибуток, грн.
1 Пшениця 175 800 140000,00 63060,00 76940,00
2 Ячмінь 125 520 65000,00 48900,00 16100,00
3 Соняшник 20 1800 36000,00 12881,00 23119,00
Разом: 241000,00 124841,00 116159,00

Таким чином, валовий дохід від реалізації продукції по виду економічної діяльності як вирощування зернових та технічних культур становитиме 241000,00 грн., а собівартість – 124841,00 грн. Прибуток за рік буде становити 116159,00 грн.

Тобто дана сума буде дозволяти розрахуватися за отриманий кредит постійно на протязі року в сумі тридцять тисяч гривень та відсотків за отриманий кредит.

За рахунок залишку отриманого прибутку буде проводитися сплата відсотків по кредиту та погашення кредиту, закупівля нової техніки та інвентарю, витрачено на особисте споживання, а також здійснюватись додаткові агротехнічні заходи для одержання більшого прибутку.

Графік погашення

Також за рахунок прибутку буде повністю і своєчасно погашений кредит на протязі п’яти років та сплата відсотків банку.

2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р.
6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00

Голова _____________