Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника (стр. 3 из 3)


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бордюг, В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку [Текст] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal /Soc_Gum/VUbsNbU/2008_3/Visnyk%20UBS%20NBU%203_112.pdf

2. Бугель, Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника. [Текст] / Ю. Бугель // Банківська справа. - 2007. - №4. - С.54-60.

3. Державін, В. В. Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника. [Текст] / В. В. Державін // Економіка АПК. - 2008. - № 6. - с.69-75.

4. Забчук, Г.М. Механізм застосування кредитних важелів комерційними банками України [Текст] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_2/zmist.files /07.pdf.

5. Манако, О.В. Системний підхід до оцінки кредитоспроможності підприємства [Текст] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/EMMSES/2007_12/Zbirnik_2007_12/Manako.pdf.

6. Некрашевич, Н.В. Оцінка кредитоспроможності підприємства [Текст] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vntu /2008_17_1/70.pdf.

7. Остафіль, О., Рубаха, М. Комплексна оцінка кредитоспроможності позичальника як інструмент управління кредитним ризиком банку [Текст] // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum /freu/2009_19/54.pdf.