Смекни!
smekni.com

Сертифікація товарів іноземного походження (стр. 4 из 4)

Сертифікат про походження товару має однозначно свідчити про те, що зазначений товар походить з відповідної країни і подається разом з митною декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, необхідними для митного оформлення.

Держмитслужба своїми листами доводить зразки сертифікатів походження, підписів уповноважених осіб і печаток, якими засвідчуються дані сертифікати.

У разі втрати сертифіката приймається його офіційно завірений компетентними органами дублікат.


Список використаних джерел

1. Бичківський Р. В., Столярчук П. Г., Гамула П. Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 559с.

2. Бичківський Р. В., Столярчук П. Г., Сопільник Л. І., Калинський О. О. Управління якістю. Сертифікація. — К.: Школа, 2005. — 432с.

3. Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. — Л.: Афіша, 2004. — 323с.

4. Болотніков А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. — К.: МАУП, 2005. — 144с.

5. ДСТУ 3411:2004. Система сертифікації УкрСЕПРО; Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі / Ю. Жарков (розроб.), М. Мухаровський (розроб.). — Офіц. вид — К.: Держспоживстандарт України, 2004. — 21с.

6. Рамазанова-Стьопкіна О. А. Основи стандартизації, сертифікації та контролю якості. — К.: НАУ, 2004. — 112с.