Смекни!
smekni.com

Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг (стр. 2 из 2)

Так, на думку пані Харламової, насамперед, слід визначити підприємства, яким потрібен міжнародний аудит або аудит відповідно до міжнародних стандартів. Якщо це фінансово-кредитні установи або просто великі компанії, що здійснюють операції на зовнішніх ринках, то іншого вибору, ніж «Велика четвірка» у них немає, тому що висновки саме цих компаній будуть вимагати їхні партнери або контрагенти. Якщо підприємство здійснює свою діяльність за кордоном, то з метою економії можна вибрати рейтингового аудитора саме цієї країни і знайти його представника в країні замовника. Будь-які інші послуги, на думку пані Харламової, крім «знаку якості й об'єктивності», визнаного в усьому світі, які надають на вітчизняному ринку міжнародні монополісти, не є монопольними.

Аудиторські послуги

Аудиторські послуги відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) надають і вітчизняні компанії. Вартість таких послуг в 2 - 4 рази нижчі, ніж у «Великої четвірки», а число аудиторів, здатних надати ці послуги тієї ж якості, дуже мале. Це пов'язане з тим, що фахівців, що володіють МСФЗ, катастрофічно мало, коментує Тетяна Харламова. «Особи, що мають право на такі перевірки, повинні мати сертифікат і бути членами однієї з міжнародних професійних асоціацій. Навчання, необхідне для вступу в таку асоціацію, довгострокове й дороге, а практика припускає роботу в іноземних аудиторських і консалтингових компаніях, що в сукупності дає такий високий рівень матеріального заохочення цих фахівців, що не вписується в концепцію бізнесу аудиторських фірм».

Розходження між вітчизняними фахівцями й «Великою четвіркою» у вітчизняному аудиті свідомо підтримуються як виробниками цих послуг, так і споживачами», - вважає Тетяна Харламова. «Тут очікування ринку й пропозиції збігаються. Найчастіше вітчизняна компанія надає аудиторські послуги в більш широкому плані. Іноземні аудитори розуміють аудит в класичному змісті як інструмент фінансового контролю за допомогою незалежної перевірки бухгалтерської й фінансової звітності підприємства, і, відповідно, надають першочергового значення констатації ситуації, що склалася у звітності клієнта. Вітчизняні ж компанії дають у ході перевірок консультації, виправляють помилки своїх клієнтів, усіляко намагаючись привести протягом року їхню звітність якщо не в ідеальний стан, то, принаймні, досить прийнятній для видачі серйозного висновку».

Якість послуг

На жаль, отримати із загальнодоступних ЗМІ об'єктивну інформацію про якість роботи фірм, що мають аудиторські ліцензії, потенційному клієнту практично неможливо. Більше того, досить складно визначити, що ж таке якість аудиту.

«Аудиторський висновок обов'язково повинен містити інформацію про порушення, правові, податкові та інші наслідки, а також законодавчі і нормативні акти тієї або іншої країни, на яких грунтуються зроблені висновки», - коментує Тетяна Харламова. - «Належне планування робіт і видача аудиторських висновків у строк, зазначений у договорі, також є прямими характеристиками якості послуги, найчастіше першорядно важливими для клієнта».

Звичайно ж, якість інтелектуальних послуг сильно залежить від кваліфікації конкретних виконавців. Однак неможливо заздалегідь визначити рівень кваліфікації персоналу потенційного аудитора. «Тут можна опиратися на такі показники, як чисельність співробітників, кількість атестованих аудиторів, наявність фахівців із сертифікатами міжнародних бухгалтерів, на відгуки клієнтів, на результати зустрічі (співбесіди) з керівником передбачуваного проекту», - вважає пані Харламова.

Узагальнюючи, можна відзначити, що поняття «якість аудиторської послуги» має кілька викладених вище прямих характеристик, оцінювати які неможливо через відсутність достовірної інформації про них на ринку. Проте, є альтернатива у вигляді загальнодоступних характеристик аудиторської компанії, які є факторами, що свідчать про якість послуг, і одночасно -основними критеріями при виборі аудитора.

Існують різні критерії вибору аудиторської компанії, які так чи інакше свідчать про якість надаваних нею послуг: місце її на ринку, досвід і репутація.

Критерії

Якщо компанія має значні обороти й при цьому протягом десяти років діє на ринку аудиторських послуг, то це вже важливий фактор, який свідчитьпро те, що компанія серйозно займається аудитом. Компанії, що мають багаторічну історію існування й солідний список клієнтів, мають такі переваги, як стабільність, перевірені досвідом технології аудиту й наявність на ринку інформації про них. До цієї ж групи критеріїв можна долучити фактор визнання компанії клієнтами й конкурентами. Рекомендації знайомих, що є клієнтами тієї або іншої аудиторської компанії, за результатами маркетингових досліджень сьогодні є основним чинником вибору аудиторів і становлять приблизно третину від загальної суми факторів. Треба зазначити, що така значимість цього критерію справедлива, але тільки в тому випадку, якщо рекомендація надійшла від фінансових фахівців або осіб, які безпосередньо працювали з аудиторами. Як не дивно, самі аудиторські компанії досить часто непрямим чином надають інформацію про компанії-конкуренти, які, на їхню думку, варті уваги. Така інформація має особливу цінність, адже у вузькому колі аудиторського співтовариства високопрофесійні компанії відомі всім. Якщо рекомендація надійшла від професійного аудиторського об'єднання, то такій інформації можна довіряти.

Також важливими показниками професіоналізму і якості аудиторських робіт є публікації співробітників компанії в профільних виданнях, участь у конференціях і симпозіумах, організація компанією семінарів і круглих столів на актуальні теми.

Вартість послуг

Ціна або вартість послуг треба розглядати як критерій якості, а точніше - як критерій кваліфікованості персоналу. Не секрет, що в умовах дефіциту фінансових фахівців високого рівня ринок реагує ростом їхніх окладів, а відповідно й тих погодинних ставок, які є базовою точкою відліку в процесі визначення вартості аудиторських послуг, тому низька вартість аудиторських послуг - гарантія низької якості.

Безпека

Безпека клієнта при проведенні у нього аудиту - це досить велике коло можливих вимог замовника, необхідних, з одного боку, при дотриманні інших умов співробітництва, а з іншого боку, таких що свідчать про якість самих аудиторських послуг. Наприклад, такий аспект, як конфіденційність, є обов'язковим для будь-якого аудитора відповідно до аудиторських стандартів, а також із загальними нормами цивільного й карного права.

Найбільш значущим в плані конфіденційності є фактор незалежності аудитора. „Незалежність зовнішнього аудитора є важливою передумовою об'єктивного та ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства”, - вважає Ольга Петрашова. -„Важливу роль у забезпеченні незалежності зовнішнього аудитора повинна відігравати Наглядова рада, тому що саме вона повинна затверджувати кандидатуру зовнішнього аудитора та визначати умови договору на проведення аудиту”.

Крім цього компанії необхідно проводити ротацію зовнішнього аудитора кожні три-п'ять років. На думку пані Петрашової, у разі залучення того ж самого зовнішнього аудитора протягом тривалого періоду може поставити під загрозу такі основні принципи аудиторської діяльності, як незалежність та об'єктивність. „Згідно розділу 8 Кодексу етики професійних бухгалтерів зовнішньому аудитору слід вжити заходів щодо збереження незалежності та об'єктивності при проведенні аудиторської перевірки”.

Незважаючи на те, що незалежність аудитора від клієнта є нормою, описаною в стандартах аудиторської діяльності, поняття «незалежність» варто трактувати ширше, у тому числі як відсутність зв'язку між аудитором і будь-якими чинниками, здатними на нього натиснути. „На жаль, конкурентна боротьба на ринку змушує аудиторські фірми входити до складу різних структур, забезпечуючи в такий спосіб певну стабільність і захищеність”, - коментує пані Харламова. - „У таких випадках аудитор може виявитися під впливом інтересів цих структур, що ставить під питання його незалежність і дотримання ним конфіденційності”.

У Росії, до проблеми безпеки клієнта належить також страхування професійної відповідальності аудитора.

У законі «Про аудиторську діяльність» зафіксовановимогу про таке страхування, однак суть питання полягає в розмірі страхової суми, про яку нічого не говориться в законі. У цьому випадку варто порівняти розмір відповідальності, зазначений у договорі на аудиторські послуги, зі страховою сумою, призначеною для покриття збитку від помилки аудитора. Не зайвим було б також поцікавитися, як часто в даного аудитора наставали страхові випадки.


Критерії вибору аудитора, які не є об'єктивними

Крім вищеперерахованого,можна розглянути ті критерії вибору, які використовують багато споживачів аудиторських послуг, але які не є досить об'єктивними. Як правило, ніяк не характеризує якість послуг активна рекламна компанія аудиторської фірми. Вибір аудитора за допомогою рекламних оголошень - найбільш часта помилка підприємств, особливо якщо врахувати ту обставину, що етика аудиторського бізнесу припускає мінімальну кількість або повну відсутність прямої реклами. Також не є основним критерієм якість і оформлення рекламних матеріалів, що може свідчити лише про поганий смак і ощадливість керівників. Величина аудиторської фірми також не завжди прямо пропорційна якості послуг та іншим перевагам компанії.

Чим керується страховик при виборі аудитора?

На думку Наталії Жупанської, головним критерієм при виборі аудиторської компанії звичайно є її рейтинг та «ділова» репутація на ринку, а також досвід роботи в сфері страхування. Крім цього, необхідно враховувати побажання акціонерів, оскільки аудиторський звіт є для них можливістю побачити незалежну оцінку фінансового стану компанії і його змін за попередній рік. На жаль, сьогодні доводиться проводити дві аудиторські перевірки - одну на вимогу українського законодавства для підтвердження фінансових показників страхової компанії, іншу на вимогу акціонерів - для підтвердження фінансової звітності за міжнародними стандартами.