Смекни!
smekni.com

Затвердження та узгодження службових документів (стр. 4 из 4)

1. Андреева В.И. Делопроизводство. – Изд. 4. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.

2. Бондарева Т.Н. Секретарское дело. – М.: Высш. шк., 1989.

3. Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. – 3-е изд. – М.: Изд. стандартов, 1990.

4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В..Сучасні ділові папери:Навчальний посібник / Вид. 5-те, доп. і переробл. – К., 2005. – 544 с.

5. Головач А.С. Зразки оформлення документів. – Донецьк: Сталкер, 1997.

6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – 2-е вид. – К.: Либідь, 2000.

7. Діловодство. Конспект лекцій / Упорядник. Сокирнив І.В. – К.-Хмельницький, 2000.

8. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.

9. Молдованов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. – К.: Техніка, 1992.

10. Основи діловодства. – К., 2002.

11. Словник-довідник з діловодства. – К., 2003.

12. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К.: НМКВО, 1991.

13. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К.: МАУП, 1997.

14. Слиньков В.Н. Документы административного делопроизводства в менеджменте бизнеса. – К., 1999.

15. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Молодий курс: Підручник. – К.: Література ЛТД, 2005. – 448 с.

16. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Порядок погодження документів

1. Погодження документу керівником організації:

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління

керівних кадрів

та навчальних закладів

Мінверстатопрому України

(підпис) А.С.Музика

14.07.97

2. Погодження колегіальним органом або через службовий лист:

ПОГОДЖЕНО

Протокол /найменування колегіального органу в родовому відмінку / від /дата / /номер /

Наприклад:

ПОГОДЖЕНО Протокол засідань місцевого комітету Залізничного універмагу від 05.10. 99 №27.

Додаток 2

Порядок затвердження документів

1. Затвердження керівником організації:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ресторану /підпис / О. П. Білоус

05.10. 99

2. Затвердження документа розпорядчим актом:

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора фірми від 04. 02. 00 №16.