Смекни!
smekni.com

Організація оподаткування суб’єктів малого підприємництва (стр. 4 из 4)

10. Конституція України // Відомості Верховної ради України. – 1996. – С. 381 – 418.

11. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року №2341-ІІІ // www.liga.kiev.ua.

12. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Бухгалтерська звітність. Підручник за редакцією Леня В.С. – Чернігів: ЧДТУ, 2002. – 359 с.

15. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення” від 12.10.1999 р., №554. // www.liga.kiev.ua.

16. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження форм Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою” від 27.06.2003 р., №318. // www.liga.kiev.ua.

17. Оскіна О. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності //Вісник податкової служби України.- 2010.- № 34.- С.11-16.

18. Основи податкового законодавства. Збірка основних законодавчих актів / Укладачі: Іванов Ю. Б., Карпов Л. М. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 312 с.

19. Солошенко Л. "Спрощена" система за Податковим кодексом, або "Післязавтра" для єдиноподатників //Податки та бухгалтерський облік.- 2010.- № 55.- С.37-42.

20. Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" від 28 червня 1999 р. № 746/99 // Урядовий кур'єр. – 1999. – 13 липня.

21. Хобич О. Системи оподаткування //Вісник податкової служби України.- 2010.- № 36.- С.2-5.