Смекни!
smekni.com

Розрахунок амортизації та матеріальних затрат (стр. 1 из 2)

Задача №15

2. Зміст ситуації та завдання

Завдання 2.1 Дайте характеристику систем стандарт-кост.

Завдання 2.2 Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв’язання задачі необхідно:

1.Визначити фактори.

2.Обчислити величину відхилень по прямих матеріальних затратах.

Задача

Інформаційне забезпечення

Для виготовлення однієї деталі потрібно 15кг основних матеріалів по 10 доларів зк кг. За звітний період (місяць) було виготовлено 100 деталей, при їх виготовлені використано 800 кг матеріалів, вартістю по 12 доларів за кг.

Завдання 2.2

Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв’язання задачі необхідно:

1.Визначити фактори.

2.Обчислити величину відхилень по прямих матеріальних затратах.

Розв'язок

Задача

1) 800/100=8

2) (12-10)*8=16

3) 8-15*10=-142

Фактори:

· зміни цін;

· не відповідність якості споживчих матеріалів установленими нормами;

· зміни стандартного коефіцієнта;

· спільного змішування двох або більше різних видів сировини та матеріалів

Висновок

Згідно проведених розрахунків ми бачимо, що за рахунок зміни ціни підприємство понесло перевитрати у сумі 16 грн., а за рахунок змін кількості - зекономили 142 грн. Таке зменшення витрат є позитивним, але бажано, щоб це зменшення було не за рахунок зміни кількості. Така зміна кількості може бути за рахунок зниження якості продукції, що назвати позитивним не можна.


Варіант 12. Розгляньте і проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв’язування задачі необхідно:

1. Обчислити амортизовану вартість за весь період служби обладнання.

2. Обчислити суму чисел за формулою.

3. Нарахувати амортизацію обладнання за роки експлуатації.

4. Зробити висновки.

Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість – 24000 дол.;

Б) Ліквідаційна вартість – 4000 дол.;

В) Термін експлуатації – 5 років.

Розв’язання

Визначаємо амортизовану вартість за всі роки: ПВ-ЛВ=24000-4000=20000

Визначаємо суму чисел: (1+2+3+4+5)=15

Визначаємо АВ за перший рік:

АВ =КР (кількість років)(ПВ-АВ)

Сума чисел

1. (5:15)*20000=6666,6

2. (4:15)*20000=5333,3

3. (3:15)*20000=4000

4. (2:15)*20000=2666,6

5. (1:15)*20000=1333,3

Термін експлуатації Початкова вартісь Річна сума амортизації Нагромаджуваний заллишок Залишкова вартість
1 24000 6666,6 6666,6 17333,4
2 24000 5333,3 11999,9 12000,1
345 240002400024000 40002666,61333,3 15999,918666,519999,8 8000,15333,522666,7

Висновок: З даної таблиці бачимо, обладнання діє ефективніше в перші роки його експлуатації.

Задача

Дайте коротку характеристику методу рівномірного ( прямолінійного ) списання вартості.

Розгляньте основні дані задачі.

Для розв’язання:

1.Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік, нагромаджений знос та залишкову вартість.

2. Нарахувати амортизацію автомобіля за роки експлуатації.

3. Зробити висновки.

Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість автомобіля – 22000$

Б) Ліквідаційна вартість автомобіля – 2000$

В) Термін служби автомобіля – 4 р.

Розв’язання

Метод рівномірного ( прямолінійного ) списання вартості є одним із найпростіших і найпоширеніших методів нарахування амортизації. Суть його полягає в тому, що амортизована вартість об’єкта рівномірно списується протягом терміну його служби. Амортизація залежить тільки від тривалості служби. Сума амортизаційних відрахувань для кожного періоду ( року ) розраховують шляхом ділення амортизованої вартості, яка дорівнює початковій вартості мінус його ліквідаційна вартість, поділена на число звітних періодів експлуатації об’єкта. Норма амортизації є постійною.

Розрахуємо річну суму амортизації:

АВ = ( Початкова вартість – Ліквідаційна вартість ) / Термін служби = (22000 – 2000 ) / 4 = 5000$

Проведемо нарахування амортизації протягом 4 – ох років у таблиці 1.

Таблиця 1. Нарахування амортизації автомобіля методом прямолінійного списання ( $ США )

Термін експлуатації Початкова вартість Річна сума амортизації Акумульована амортизація ( нагромаджений знос ) Залишкова вартість
Дата придбання 22000 - - 22000
Кінець 1-го р. 22000 5000 5000 17000
Кінець 2-го р. 22000 5000 10000 12000
Кінець 3-го р. 22000 5000 15000 7000
Кінець 4-го р. 22000 5000 20000 2000

Висновки

Отже, на основі таблиці можна сказати, що протягом усіх 4-ох років амортизаційні відрахування однакові ( 5000 $ ), акумульована амортизація здійснюється рівномірно, залишкова вартість зменшується однаковими сумами до ліквідаційної ( 2000 $ )


Завдання ІІ. Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі:

Для розв’язання задачі потрібно.

1. Визначити фактори.

2. Обчислити величину відхилень по прямих трудових затратах.

Інформаційне забезпечення

Для виготовлення деталей «Х» по нормативу потрібно 48 год. при нормативній ставці 13 доларів за год. За звітний місяць було виготовлено 100 деталей «Х» для цього було затрачено 4000 трудогодин, вартість за 1 год. склала 14 дол.

40000 :100 = 40 – на одну деталь кількість трудогодин;

40 – 48 = -8

-8 * 13 = - 104 – за рахунок зміни кількості зекономив 104 дол.

(14–13)* 40=40 – за рахунок зміни тарифу на підприємству перевитрата 40 дол.

Висновок

За рахунок цих двох факторів підприємство зекономило (104 – 40 = 64 дол)


Задача

Вексель до отримання - вексель, за яким належить одержати гроші. Векселі до оплати — це зобов'язання оплатити визначену суму грошей у зазначений термін. Вони є процентні та безпроцентні. Довготермінові векселі до оплати — це векселі, видані на термін більше одного року. Вони аналогічні довготерміновим облігаціям, однак не котируються на ринку цінних паперів.

Отримані векселі:

Дт «Векселі отримані»

Кт «Рахунки до отримання»

Погашення векселя:

Дт «Рахунок у банку»

Кт «Векселі отримані»

Кт «Доходи у вигляді %»

Дано:

1) Видано вексель на суму 6000 дол.;

2) Річні проценти становлять 12%;

3) Термін 110 днів;

4) Дисконтується банком по ставці 15 %;

Розв’язання:

1) позичковий %:

(6000*0,15*110/360)=220 (дол.);

2) Сума погашення :

6000+220=6220 (дол.)

3) Дисконт:

(6220*0,15*60/360)=155,5 (дол.)

4) Виплата за векселями:

6220-155,5=6064,5 (дол..)


Задача

Для розв’язання задачі необхідно:

1) Обчислити амортизовану вартість за кожен рік експлуатації при подвійній нормі амортизації, нагромаджений знос та залишкову вартість.

2) Нарахуйте амортизацію обладнання за роки експлуатації

Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість автомобіля – 44000 дол;

Б) Ліквідаційна вартість автомобіля – 4000 дол;

В) Термін експлуатації – 5

Розв’язання :

Термін експлуатації Початкова вартість Річна сума амортизації Нагромаджуваний залишок Залишкова вартість
1 44000 17600 17600 26400
2 44000 10560 28160 15840
3 44000 6336 34496 9504
4 44000 3801,6 38297,6 5702,4
5 44000 2280,96 40578,56 3421,44

Знаходимо норму амортизації за формулою:

На= (100%/ Т)*2 На= (100%/ 5)*2=40%

Знаходимо суму амортизації за кожен рік:

1 рік 44000*40% = 17600

2 рік 26400*40% = 10560

3 рік 15840*40% =6336

4 рік 9504 *40% = 3801,6

5 рік 5702,4 *40% = 2280,96

Знаходимо нагромаджуваний залишок:

1 рік 17600

2 рік 17600+10560 = 28160

3 рік 6336+28160 = 34496

4 рік 3801,6+ 34496 = 38297,6

5 рік 2280,96+38297,6 = 40578,56

Знаходимо залишкову вартість:

1 рік 44000- 17600 = 26400

2 рік 26400- 10560 =15840

3 рік 15840- 6336 = 9504

4 рік 9504- 3801,6 = 5702,4

5 рік 5702,4- 2280,96 = 3421,44


Задача

1. Зміст ситуації та завдання

Зміст І. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост.

Завдання ІІ. Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв'язання задачі необхідно:

1. Визначити фактори.

2. Обчислити величину відхилень по прямих трудових затратах.

3. Зробити висновки.

2. Інформаційне забезпечення

Для виготовлення продукту «В» по нормативу потрібно 18 год. при нормативній ставці 8 дол. за годину. В квітні було виготовлено 100 одиниць продукту «В», для цього було затрачено 1650 трудо-годин, вартістю 10 дол. за кожну годину.

Розв'язання

1. Стандарт-кост – це метод обчислення стандартної собівартості одиниці продукції. Стандарт – це кількість необхідних виробничих витрат для виготовлення одиниці продукції. Кост – це грошовий вираз виробничих витрат, які припадають на одиницю продукції.

Стандарт-кост – це заздалегідь визначені або передбачені кошториси витрат на виробництво одного або декількох виробів одного виду протягом певного звітного і попереднього періодів з якими порівнюють фактичну собівартість.

Зміст системи стандарт-кост полягає в тому, що обліковується лише те, що повинно відбутись, а не те, що відбулося. В основі методу лежить чітке запровадження норм витрат матеріалів, енергії, робочого часу, праці, заробітної плати та інших витрат пов'язаних з виготовленням будь-якої продукції або напівфабрикатів, у випадку перевищення норми над фактом означає, що ця норма була встановлена помилково.

2. 1. Визначаємо скільки годин в квітні було потрібно на виготовлення 100 одиниць продукції «В»:

1650/100=16.5 год.

2. Знаходимо величину прямих трудових затрат на виготовлення продукції по нормативу та по факту:

18*8=144 дол.

16.5*10=165 дол.

144<165

Висновок: згідно виконаних розрахунків бачимо , що по факту величина прямих трудових затрат більша, ніж по нормативу, отже норма була встановлена помилково.


Завдання 2. Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розв’язання задачі необхідно :