Мир Знаний

Доходи та прибуток підприємства (стр. 1 из 2)

Тема «Доходи та прибуток підприємства»

Основні формули для розв’язання задач

Прибуток від

реалізованої

продукції

П=Пт+Пг.п-Пг.к

Пт - прибуток у товарній продукції Пг.п, Пг.к - прибуток у залишках готової продукції, на початок, кінець періоду

Показники рентабельності виробництва (Р)

П Р= _________ · 100% Ф+Он П Р = ______ · 100% Ов Пр Р = ____________ · 100% С П - прибуток Ф - вартість основних фондів Он - нормовані оборотні активи С - повна собівартість Ов - обсяг виробництва

Рентабельність

товарної продукції

Рентабельність

основних

виробничих фондів

Рентабельність персоналу

П S П ____ = ______ · _______ Q Q S П П Q ____ = _____· _____ K Q K П П К ___ = ______· ______ Н К Н S - витрати виробництва Q - обсяг товарної продукції K- вартість основних фондів Н - кількість працюючих S ___ - рівень витрат на Q одну грошову одиницю товарної продукції П ____ - рентабельність S витрат Q ___ - фондовіддача K К ____ - фондоозброєність Н

ЗАДАЧА 1

На основі наведених даних проаналізувати доходи та прибуток підприємства: балансовий, оподаткований, чистий, прибуток від реалізації. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий період,

Звітний період,

тис.ум.гр.од.

тис.ум.гр.од.

Обсяг виробництва товарної продукції

8096

11200

Виручка від реалізації продукції та послуг

7475

9830

Дохід від здійснення операції оренди

13

13,5

Дохід від регулювання безнадійної заборгованості

-130,6

+4,6

Загальні витрати підприємства

4748

8580

Витрати на виробництво та збут, у тому числі:

4363

7310

Витрати сировини

3137

5400

Витрати на персонал(враховуючи внески на соціальні заходи)

873

1090

Амортизаційні відрахування

21

23.8

Витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури

190

61,8

ЗАДАЧА 2

Визначати і проаналізувати динаміку та структуру прибутку та рентабельності промислового підприємства у звітному періоді. Зробити відповідні висновки.

тис.ум.гр.од.

Показники

Базовий період

Звітний період

Залишки готової продукції на складі підприємства на початок періоду:
За оптовими цінами

650

780

За повною собівартістю

565

695

Товарна продукція, вироблена у відповідному періоді:
За оптовими цінами

16860

17650

За повною собівартістю

14600

15730

Залишки готової продукції на складах на кінець періоду, тис.ум.гр.од.:
За оптовими цінами

700

985

За повною собівартістю

600

890

Прибуток від реалізації іншої продукції, робіт, послуг:
Послуг автогосподарства

20

20

Послуг непромислового характеру

180

200

Матеріальних цінностей

500

500

ЗАДАЧА 3

На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий

період, тис.ум.од.

Звітний

період, тис.ум.од.

Обсяг виробництва товарної продукції

9700

10200

Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи ПДВ

9420

10080

Доходи від здійснення операції оренди

15

20

Доходи від надання комерційного кредиту

5

3

Доходи від розміщення депозитних вкладів

4

4

Вартість майна, отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд

340

450

Матеріальні виробничі витрати підприємства

2000

2600

Комерційні витрати підприємства

700

870

Витрати на заробітну платню та соціальні платежі

1200

1500

Амортизаційні відрахування

150

135

Загальногосподарські витрати

490

520

Податок із власника транспортних засобів

9

-

Плата за торговельний патент

12

12

Сплата штрафів чи пені

-

450

Виплата дивідендів

1450

-

ЗАДАЧА 4

На основі наведених даних розрахувати та проаналізувати балансовий прибуток, прибуток до оподаткування, чистий прибуток, рентабельність виробництва, майна, достатність отриманого прибутку. Зробити відповідні висновки.

Показники

Базовий період, тис.ум.од.

Звітний період, тис.ум.од.

Обсяг виробництва товарної продукції

12800

10200

Виручка від реалізації продукції та послуг, враховуючи ПДВ

11592

10080

Доходи від здійснення операції оренди

15

20

Доходи від надання комерційного кредиту

5

3

Доходи від розміщення депозитних вкладів

4

4

Вартість майна отримана у вигляді прямих інвестицій у статутний фонд

1200

1650

Матеріальні виробничі витрати підприємства

3000

3400

Комерційні витрати підприємства

700

870

Витрати на заробітну платню та соціальні платежі

1200

1500

Амортизаційні відрахування

150

135

Загальногосподарські витрати

490

520

Податок з власника транспортних засобів

9

-

Плата за торговельний патент

12

12

Сплата штрафів чи пені

670

Виплата дивідендів

-

1300

ЗАДАЧА 5

Проаналізувати вплив на зміну прибутку від реалізації організаційно-технічних заходів щодо збереження ресурсів підприємства. Інформація для розрахунку: обсяг річного виробництва підприємства - 29400 од. продукції; норма витрат сировини на одну одиницю знизилась на 0,4 кг/шт.; ціна сировини - 15 ум.гр.од./кг; вартість додатково встановленого обладнання - 130 тис.ум.гр.од.; норма амортизації - 10%; річний обсяг на поточний ремонт обладнання - 5% від вартості обладнання; зниження трудомісткості виробництва продукції - 0,3 нормо-год; годинна тарифна ставка - 0,87 ум.гр.од./год; коефіцієнт додаткової заробітної плати, а також відрахувань - 2,0.; зростання ціни від поліпшення якості реалізованої продукції - 4 ум.гр.од.

ЗАДАЧА 6

Підприємство розширило обсяг випуску продукції та її якість. Визначити загальний приріст прибутку ( якщо витрати підприємства не змінюються), у тому числі за рахунок якості (ціни) та збільшення обсягів виробництва. Підприємство реалізувало у базисному періоді 10 тис.од. продукції за ціною 20 ум.гр.од., у звітному - на 15% більше за ціною 30 ум.гр.од. за одиницю.