Смекни!
smekni.com

Облік розрахунків з оплати праці (стр. 1 из 2)

„Облік розрахунків з оплати праці”

План:

1. Загальна побудова та організація автоматизованого розв'язування задач з обліку заробітної плати.

2. Ставки податків і відрахувань.

3. Довідкова інформація.

4. Нарахування авансу.

5. Виплата авансу.

6. Нарахування зарплати.

7. Виплата зарплати.

8. Видача зарплати видатковими касовими ордерами.

1. Загальна побудова та організація автоматизованого розв'язування задач з обліку заробітної плати

Для обліку розрахунків в оплати праці призначений рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці", по якому в програмі передбачене ведення аналітичного обліку по співробітниках організації (субконто виду "Сотрудники").

Крім того, у типовій конфігурації на рахунку 66 ведеться аналітичний облік по субконто "Месяц начислення зарплати", що має тип "дата". Об'єктами такий аналітики є дати початку місяців, у яких було зроблене нарахування заробітної плати (тобто був проведений документ "Начисление заработной платы ").

Для підприємств, що застосовують погодинну систему оплати праці (відповідно до встановлених посадових окладів), для автоматизації введення операцій, пов'язаних з нарахуванням розрахунку сум відрахувань і утримань, і виплатою заробітної плати, в типовій конфігурації програми передбачені відповідні документи "Начисление заработной платы" або "Начисление З/П" та "Выплата заработной платы" або "Виплата ЗП".

2. Ставки податків і відрахувань

При розрахунку утримань із заробітної плати, «1C: Бухгалтерія» користується значеннями ставок податків і зборів, які зберігаються в реквізитах довідника «Податки і відрахування». Історія в цьому довіднику ведеться для реквізитів:

— «Ставка податку», тобто та ставка в долях одиниці, по якій розраховується сума податку (збору);

— «Межа», до якої застосовується вказана ставка;

— «Додаткова інформація», яка може впливати на алгоритм розрахунку збору.

Ставки міняються досить часто. Покажемо, як пере провірить і при необхідності змінити їх.

Ставки відрахувань по заробітній платі містяться в двох групах: «Податки і відрахування по з/п із співробітників» і «Податки і відрахування з фонду з/п», ставка комунального податку — в групі «Місцеві». Проілюструємо застосування реквізиту «Межа» на прикладі ставки утримань до пенсійного фонду із заробітної плати співробітників. Розкриємо групу «Податки і відрахування із з/п співробітників», в ній — групу «Пенсійний із співробітника». Згідно п. 4 ст. 4 Закони України «Про збір па обов'язкове державне пенсійне страхуванням від 26.06.97 р. № 400/97 ВР, із змінами і доповненнями, при доході понад 150 грн з працівника утримується внесок але ставці 2 %. Тому в групі «Пенсійний із співробітника» два елементи: «Пенс1нред» і «Пенс2пред» (мал. 2.1). Один елемент використовується для розрахунку збору по ставці 1 %, інший — 2 %.

Але до 1 травня 2002 року діяла гранична величина доходу, до якої стягувався цей збір по ставці 2 %. Розкривши вікно історії елементу (див. рис. 8.1), в цьому неважко переконатися. З 01.05.2002 р. гранична величина скасована, тому в програмі встановлена величезна межа застосування ставки — без однієї копійки мільярд гривень. Реквізит «Межа» характеризує не ставку збору, а ту величину бази оподаткування, до якої ставка застосовується.

Рис. 2.1. Довідник «Налоги и отчисления»

Завершуючи розповідь про ставки податків, скажемо декілька слів про реквізит, який вам, цілком імовірно, доведеться змінити. Це ставка відрахувань до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Ставки цього збору встановлюються залежно від класу професійного ризику виробництва і доводяться платникам регіональними відділеннями Фонду.

Припустимо, що діяльність ООО «Добро» віднесена до класу 5 професійного ризику (як більшість підприємств оптової і роздрібної торгівлі), ставка збору встановлена у розмірі 0,9 %.

Розкриємо групу «Податки і відрахування з фонду з/п» і відшукаємо в ній елемент з кодом «ФЗПСоцСтрахНесч». Клацнувши мишею на кнопці «Історія», розкриємо вікно цього реквізиту.

У вікні історії (рис. 2.2) клацнемо на кнопці «Додати». На екрані з'явиться діалогове вікно, в якому введемо дату і значення ставки податку. Будьте уважні при введенні дати: за умовчанням пропонується сьогоднішнє число, а значення реквізиту зазвичай вводиться ранішим числом — датою його зміни згідно законодавству або датою почала роботи з програмою.

Рис. 2.2 Історія елементу довідника «Налоги и отчисления»

У цього елементу довідника задіяний реквізит «Додаткова інформація». Вираз «Макс.база=2660;» означає для програми, що для даного збору встановлений максимум бази обкладення. Якщо доведеться змінювати цей реквізит у зв'язку із змінами в законодавстві, міняйте тільки цифри. Решта всього тексту повинна залишитися такою самою, без пропусків і з символом «;» в кінці рядка, інакше алгоритм документа «Нарахування ЗП» даватиме збій. Краще всього створити новий рядок копіюванням попередньою і потім внести до неї виправлення.

3. Довідкова інформація

У довіднику «Податки і відрахування» зберігаються не тільки ставки податків, але і довідкова інформація, необхідна для нарахування заробітної плати:

- елемент «Прожитковий мінімум для працездатних осіб» з групи «Прожиткові мінімуми»;

- — елемент «Базова пільга по податку на доходи физ. облич» з групи «Список пільг податку на доходи фізичних осіб»;

- — елемент «Мінімальна зарплата»;

- — елемент «Індекс інфляції (споживчих цін за місяць)». Історія елементу «Мінімальна зарплата» вже заповнена значеннями до 2005 року. Проте п. 2 Закони України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2003 рік від 25.11.2003 р. № 1328-IV лише наказує Кабінету Міністрів встановити рівень мінімальної зарплати 262 грн. з 01.01.2005 р. Можливо, це значення доведеться відкоригувати. А історію реквізиту «Індекс інфляції (споживчих цін за місяць)» необхідно поповнювати кожного місяця. Індекси інфляції публікуються в газеті «Урядовій кур’єр» і в бухгалтерській пресі.

4. Нарахування авансу

КЗОТ України наказує виплачувати заробітну плату не рідше двох разів на місяць. Зазвичай цю норму закону виконують, нараховуючи і виплачувавши співробітникам аванси.

Для нарахування авансу в «1C: Бухгалтерії» використовують документ «Нарахування ЗП», поле «Вид виплати» якого встановлюють в значення «Аванс». Потім клацанням на кнопці «Заповнити» переносять в табличну частину документа список співробітників. Графа «До виплати» заповниться значеннями з реквізиту «Аванс» довідника «Співробітники».

Заповнена екранна форма документа «Нарахування ЗП» в режимі нарахування авансу показана на рис. 4.1. У цьому режимі документ не формує бухгалтерських проводок, оскільки видача суми авансу з каси підприємства реєструється витратним касовим ордером або платіжною відомістю. Режим «Аванс» використовується для отримання друкарської форми платіжної відомості. Крім того, якщо при подальшому нарахуванні основної зарплати сформувати розрахунково-платіжну відомість, в ній буде автоматично врахована сума виплаченого раніше авансу.

Рис. 4.1. Документ „Нарахування з/п”

5. Виплата авансу

Виплата авансу, як і виплата заробітної плати, реєструється документом «Виплата ЗП». Новий документ можна ввести шляхом введення нового рядка в журнал «Зарплата» або командою «Документи —> Зарплата —> Виплата ЗП».

У шапці документа (рис. 5.1) потрібно встановити вид виплати — «Основна з/п», «Аванс» або «Внесення залишків». У полі «Період» автоматично встановлюється перше число місяця формування документа. Це поле є значенням субконто «Місяць нарахування ЗП». Якщо аванс виплачується за минулі місяці, встановить в полі відповідну дату. Звернить увагу: аванс або зарплату можна виплатити тільки за один місяць. Якщо утворилася заборгованість за декілька місяців, кожного місяця потрібно «закривати» окремим документом.

Рис. 5.1. Документ „Виплата авансу”

Виплату авансу або заробітної плати можна проводити не повною сумою, а частинами, для чого використовується поле «Відсоток виплати». За умовчанням в полі вказане 100 %. Призначення полів, що залишилися, — «Каса», «Рахунок оплати праці», «Примітка» — зрозуміло з їх найменувань.

Клацнувши на кнопці «Заповнити», ви побачите випадний список несплачених документів «Нарахування ЗП» з видом виплати «Аванс». Залишається тільки вибрати із списку потрібний документ, і його таблична частина буде скопійована.

Документ вводить бухгалтерські проводки виду Дт 661 — Кт 301 (по кожному співробітникові), якщо константа «Проводки по касі тільки касовими ордерами» встановлена в значення «Ні». Якщо константа встановлена в значення «Так», видачу авансу потрібно буде зареєструвати витратними касовими ордерами.

6. Нарахування зарплати

Нарахування заробітної плати, розрахунок утримань із співробітників і суми зборів, що обчислюються від фонду оплати праці, проводиться документом «Нарахування ЗП», реквізит «Вид виплати» якого встановлений в значення «Основна з/н». Заповнення цього документа високо автоматизоване.

На рис. 6.1 показаний вже повністю заповнений і розрахований документ. Починають його заповнення, як завжди, з реквізитів, розташованих в шапці. Встановивши реквізит «Вид виплати» в значення «Основна з/п», перейдіть до поля «Кількість робочих днів». За умовчанням в це поле вводиться 22 дні. Відкоригуйте поле, ввівши кількість робочих днів за календарем. Значення цього реквізиту використовується при розрахунку среднеспісочна чисельність працівників підприємства і нарахованою співробітникові заробітної плати.