Смекни!
smekni.com

Застава у цивільному праві (стр. 7 из 7)

[8] ст. 3 Закону України “Про заставу”.

[9]Там само.

[10]ст. 11 Закону України “Про заставу”.

[11]Відповідно до доповнень до ст. 11 Закону України “Про заставу” державне підприємство, за яким майно закріплено на правіповного господарського відання, самостійно здійснює заставу цьогомайна, за винятком цілісного майнового комплексу підприємства,його структурних підрозділів, будівель і споруд, застава якихздійснюється з дозволу та на умовах, погоджених з органом,уповноваженим управляти відповідним державним майном.

[12]Відомості Верховної Ради України. – 1992. №30. – С. 47.

[13]Ч.2 ст. 11 Закону України “Про заставу”.

[14]Ч.3 ст. 26 Закону України “Про заставу”.

[15]Азимов Ч.Н. Вказана праця. – С.16-17

[16]Ч.2 ст. 4 Закону України “Про заставу”.

[17]Ч.4 ст. 4 Закону України “Про заставу”.

[18]Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №24. – С. 352.

[19]“Надана громадянинові у власність земельна ділянка може бути об’єктом застави лише за зобов’язаннями з участю кредитної установи.”

[20]“Земельна ділянка, яка передана у власність для ведення сільського (фермерського) господарства може бути об’єктом застави лише за зобов’язанням з участю кредитної установи.”

[21]Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №25. – С. 354.

[22]Ч.2 ст. 6 Закону України “Про заставу”.

[23]Власник і право власності / За ред. Я.Н.Шевченко. – К., 1994. – С.80.