Мир Знаний

Форми єврокредитів та динаміка їх застосування (стр. 1 из 2)

Історія формування євроринку свідчить про те, що виникнення міжнародного приватного фінансового кредиту зумовлене інтернаціоналізацією, інтеграцією виробництва та діяльністю ТНК. Однією з причин формування та швидкого зростання міжнародного фінансового кредиту була фінансова допомога США країнам Західної Європи за «планом Маршалла» з метою відбудови зруйнованого другою світовою війною народного господарства. Єдиною кредитоспроможною державою у той час були США, і країни-позичальниці отримували кредити від них для оплати імпорту необхідних товарів. Поступово ця щораз більша маса доларових коштів почала використовуватися для оплати товарних поставок з інших країн, що зумовило концентрацію доларів на рахунках банків європейських країн. Це і призвело до виникнення ринку євродоларів та його трансформації у євроринок.

Євробанки надають кредит після попереднього аналізу кредитоспроможності і платоспроможності клієнта, оформляючи у результаті переговорів письмовий договір про умови позики. Найпростіший вид операції – надання єврокредиту по твердій ставці на весь термін в повній сумі. Щоб уникнути втрат від зміни ставки відсотка, банки вдаються до рефінансування на такий же термін на ринку короткострокових єврокредитів. Тому термін єврокредитів по твердій ставці звичайно не перевищує року.

Єврокредит – це надання позичкових капіталів одних країн іншим у тимчасове користування на засадах оплати та повернення у домовлені строки. Кошти для кредиту мобілізуються на міжнародному та національних ринках позичкових капіталів. Суб’єктами єврокредиту є банки, фірми, держави, міжнародні валютно-кредитні організації. Об’єктами кредитування є передані кредитором у тимчасове розпорядження позичальника товарні й валютні ресурси. [1, с. 100]

Єврокредит функціонує в різноманітних формах. Залежно від того, хто є кредитором, розрізняють кредит компаній, банківський, урядовий. Стосовно об’єктів кредитування кредит буває грошовим і комерційним.

Комерційний кредит означає відстрочення платежу за продані в кредит товари. Кредитором є фірма-експортер, а позичальником – імпортер. З погляду позичальника фірмовий кредит є найменш зручним, оскільки сфера функціонування кредиту обмежена, а позичальник потрапляє у пряму комерційну залежність від кредитора.

Гнучкішим є міжнародний банківський кредит, коли одним із суб’єктів кредитних відносин стає банк. Міжнародний банківський кредит за формою є фінансовим кредитом.

Фінансовий кредит – це надання кредитів у грошовій (валютній) формі. Фінансові кредити можуть надаватися у валютах країни-кредитора, країни-боржника, а також у іншій валюті або в кількох валютах, як це буває на європейському ринку, коли позику розміщують одночасно в кількох країнах. Однією з форм фінансових кредитів є облігаційні позики, які розміщуються іноземними позичальниками на міжнародному та національному ринках позичкового капіталу за допомогою банків. Крім того, міжнародні банки виконують гарантійні функції.

Урядовий кредит (міжурядові позики) – різновид міжнародного кредиту, що його одна країна надає іншій в товарній або грошовій формі за міжурядовою угодою. У широкому розумінні до міжурядових позик належать кредити міжнародних валютно-кредитних організацій, які надаються через МВФ, групу МБРР, Європейський інвестиційний банк та інші фінансово-кредитні інститути.

Для урядового кредиту характерним є те, що суб’єктами кредитних відносин стають окремі держави, а об’єктом перерозподілу – їхній національний дохід. Як правило, урядовий кредит надається на більш пільгових умовах, ніж приватний. Він може бути безпроцентним, пільговим, може надаватись у вигляді субсидій. Найчастіше урядовий кредит є цільовим для забезпечення конкретних проектів, програм економічного та соціального розвитку. Міжурядові позики можуть набирати форми інвестиційного кредиту, який використовується для фінансування капітальних вкладень або балансування платежів між країнами. [5, с. 35]

У міжнародному обороті кредит виконує функцію нагромадження та перерозподілу позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворення з метою отримання максимальних прибутків. Міжнародний кредит відіграє важливу роль, а саме:

1. сприяє інтернаціоналізації виробництва та обміну;

2. сприяє зміцненню міжнародних економічних зв’язків;

3. підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі, стимулює та прискорює зростання світового товарообігу;

4. забезпечує безперервність міжнародних розрахунків та прискорює міжнародний оборот коштів;

5. є методом регулювання платіжних балансів;

6. посилює конкуренцію між країнами, оскільки використовується як знаряддя конкурентної боротьби за ринки збуту. [3, с. 242]

Єврооблігації: 100% річних у доларах під час кризи

Високий дохід і жодних курсових ризиків – такі головні переваги вкладення грошей у єврооблігації. Послуга стала актуальна з початком кризи, приблизно з жовтня.

На тлі зниження рейтингів України і початку проблем у підприємств, різко виросла прибутковість єврооблігацій на вторинному ринку.

Наприклад, до середини серпня папери банку «Форум» котирувалися з ефективною прибутковістю до погашення до 8%, а наприкінці жовтня – вже більше 82% річних у валюті.

Рекордсменом став НАК «Нафтогаз України». Ще в червні емітент вважався далеко не кращим, адже регулярно затримував публікацію звітності. Однак ефективна прибутковість до погашення складала не більше 11% річних. Після початку кризи, у середині листопада, прибутковість перевищувала 147%.

Інвестиційні компанії готові допомогти правильно оформити угоду і вибрати надійний інструмент. Єдине, що вони не готові робити – розповідати, як це робиться.

У цій справі важлива саме технологія. Тому що тільки так можна надавати послугу, не прописану законодавчо, не передбачену Держкомісією з цінних паперів і майже заборонену Нацбанком. Проте, ми відшукали кілька компаній, що знають, як вигідно прилаштувати вашу валюту.

Генеральний директор Foyil Securities Олександр Сандул розповів, що послуги вкладення в єврооблігації і закордонні акції його компанія пропонує з моменту створення групи компаній Foyil, тобто, з 1996 року.

«В Україні ці послуги ми активно не просували у зв'язку з існуючими обмеженнями щодо інвестицій за кордон. Проте, до нас постійно звертаються інвестори, зацікавлені у вкладеннях у закордонні активи. При цьому за останнє півріччя їх кількість збільшилася вдвічі. В умовах девальвації національної валюти, українські єврооблігації стали ласим шматочком для вітчизняних інвесторів», – сказав Сандул.

За його словами, єврооблігації купували переважно клієнти, у яких уже є закордонні рахунки. Як розповів начальник відділу торгівлі цінними паперами ІК «Трійка Діалог Україна» Володимир Грищенко, його компанія допомагає своїм клієнтам купити єврооблігації українських емітентів ще з 2006 року.

«Висока прибутковість, що сформувалася в останні три місяці, стала досить привабливою для інвесторів. Найбільш затребуваними зараз є короткі папери з погашенням 2009 року, зокрема, папери Укрексімбанку і банку «Форум», – відзначив він.

Інші компанії допомагають вкладати кошти в євробонди порівняно недавно. Наприклад, Astrum Investment Management сама працює з вересня цього року, а послугу почала надавати місяць тому. Проте, голова департаменту управління активами Андрій Смолін відзначив, що звернення до них уже є.

«Через цілком зрозумілу стриману інвестиційну політику, найбільш популярні суверенні єврооблігації, випущені урядом України, і єврооблігації Укрексімбанку», – розповів Владислав Перевозчиков, інвестиційний управляючий іншої нещодавно створеної компанії – Phoenix Capital.

Один із двійки найбільших інвестбанків країни – Dragon Capital – перебуває на фінальній стадії розробки послуги. «Як альтернативу вкладенням в акції, ми пропонуємо клієнтам вкладення в суверенні єврооблігації. І хоча це папери, номіновані у валюті, але Нацбанк дозволяє торгувати ними за гривню», – відзначив директор компанії Дмитро Тарабакін.

Що…

Дмитро Тарабакін

Голова Dragon Capital навів кілька факторів на користь вкладення грошей у євробонди.

«По-перше, вкладаючи кошти в суверенні єврооблігації, інвестор не несе ризиків національної валюти. По-друге, у випадку дефолту зовнішній борг погашається завжди в першу чергу. І, по-третє, ОВГЗ не дають такої прибутковості, як папери, випущені в доларах», – відзначив Тарабакін.

Сандул відзначає, що серед інвесторів з України найбільшу популярність мають єврооблігації саме українських банків. Ще нещодавно ефективна прибутковість у доларах по паперах банків «Форум» і «Родовід Банк» перевищувала 50%.

Він пояснює, що такі високі відсотки – це результат паніки, а зовсім не сигнал поганого самопочуття емітента. «На наш погляд, така висока прибутковість українських єврооблігацій пов'язана з панічними розпродажами на світових фондових ринках, а не з очікуванням дефолтів їхніх емітентів», – вважає генеральний директор Foyil Securities.

Сьогодні різні стратегії вкладення можуть принести різний дохід. «Найбільш перспективними є корпоративні облігації, прибутковість яких значно виросла за останні три місяці. Інвестори, що дотримуються консервативної стратегії, потенційно можуть заробити 22–34% залежно від дюрації паперів. Інвестори з помірною стратегією – 50 -60%, з агресивною – 100% і вище», – вважає Грищенко.

Перевозчиков навів кілька прикладів різних вкладень по ступеню «ризик-прибутковість».

За його оцінкою, найбезпечніше вкладення – папери «Київстару», що принесуть 12% у доларах. Порівняно високий ризик, а разом з ним і прибутковість – по єврооблігаціях ПУМБу, «Альфа Банку» і «Азовсталі» з доходностями понад 60% річних. Приблизно «посередині» – євробонди України (прибутковість більше 25% річних) і «Укрексімбанку» (більше 35% річних).

На думку Тарабакіна, сьогодні з погляду співвідношення «прибутковість-ризик» найбільш перспективні – п'ятирічні єврооблігації України з погашенням 2013 року. Прибутковість по них – на рівні 25–28% у доларах.