Смекни!
smekni.com

Функції Національного банку України (стр. 3 из 3)

Протягом року обсяг готівки поза банками збільшився на 24,5% і його питома вага в структурі грошової маси зменшилась до 28,7% проти 31% на початок року, що було спричинено дещо більшим зростанням грошової маси. У грудні готівка зросла на 9% (таке значне зростання було зумовлено суттєвим збільшенням соціальних видатків Державного бюджету наприкінці року).

Депозити фізичних осіб за 2006 р. зросли на 45,8% (у грудні на 7,2%). Протягом року спостерігалась тенденція випереджаючого зростання депозитів в іноземній валюті (на 57,5%) порівняно із вкладеннями в національній (на 37,2%) (за грудень на 5,6%та 8,5% відповідно). Поряд з цим, спостерігалось зменшення відсоткових ставок за депозитами як в національній (з 8,1% до 7,9%), так і в іноземній валюті (з 6,9% до 6,1%). У 2006 р. приріст депозитів юридичних осіб склав 30,1% (у грудні на 4,4%). На фоні зростання депозитів в іноземній валюті юридичних осіб (за рік на 45,8%, у грудні зменшились на 4,3%) відбулось зростання попиту підприємств на кредити в іноземній валюті (за 2006 р. на 68,2%, у грудні - 5,7%), що стимулювало кредитну активність банків щодо суб’єктів господарювання (приріст кредитів за 2006 р. склав 51,8%, у грудні - 4,8%).

У 2006 р. середньозважена ставка кредитування зменшилась як в національній валюті на 1,3 в. п. (до 15,1%), так і в іноземній на 0,2 в. п. (до 11,5%). За підсумками року обсяг коррахунків банків зменшився на 2,3 млрд. грн. до рівня 14,9 млрд. грн., у зв’язку зі значним зниженням ліквідності на початку року.

Рис.4 Динаміка курсу гривні до долара США на безготівковому ринку та інтервенції НБУ на МБВР у січні 2004-грудні 2006 року, Джерело: НБУ

НБУ у 2006 році для підвищення ліквідності поступово знижував нормативи формування банками резервів по вкладах коштів фізичних та юридичних осіб як в національній, так і іноземній валюті. Доля обов’язкових резервів склала на кінець року 28% від обсягів коррахунків комбанків проти 57,1% на початок року. Такої ліквідності достатньо для кредитної підтримки процесів економічного розвитку, забезпечення поточної діяльності суб’єктів економіки та підтримки низької ставки міжбанківського ринку (у 2006 р. вона зменшилась з 4,3 до 3,3%).

Рис.5 Операції та курс гривні до долара на готівковому валютному ринку, Джерело: НБУ

Рис.6 Індекси РЕОК та експорту товарів, Джерело: НБУ

Офіційний курс гривні до долара США протягом 2006 р. НБУ втримував на стабільному рівні - 5,05 грн. /$. Відносно євро гривня девальвувала на 11,4% до 6,65 грн. /євро, що відповідало девальваційній динаміці долара до євро на міжнародних валютних ринках.

Розвиток подій на валютному ринку умовно можна поділити на два періоди. У січні-квітні спостерігалось суттєве підвищення попиту на іноземну валюту, пов’язане зі зростанням темпів імпорту та падінням темпів експорту, збільшенням вартості газу та паливно-мастильних матеріалів та відтоком капіталу за основними статтями фінансового рахунку платіжного балансу. У травні-грудні спостерігалась зворотна тенденція - перевищення пропозиції над попитом іноземної валюти на міжбанку (за рахунок як експортних надходжень, так і надходжень іноземних кредитних ресурсів) [11, c.23].

Рис.7 Динаміка міжнародних валютних резервів у 2004-2006 рр., Джерело: НБУ

Міжнародні резерви у 2006 р. зросли до $22,3 млрд., що складає 5,7 місяця імпорту. Протягом січня-квітня спостерігалось зменшення міжнародних валютних резервів, пов’язане зі зниженням експортних надходжень через погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури. НБУ відреагував на зменшення пропозиції іноземної валюти від’ємними інтервенціями ($2074,9 млн). З травня міжнародні резерви починають зростати за рахунок додатних інтервенцій ($2980,9 млн. у травні-грудні), що було наслідком перевищення пропозиції над попитом на іноземну валюту. Також протягом року на міжнародних валютних ринках спостерігались значні курсові коливання пари євро/долар у бік девальвації долара, які призвели до позитивного перерахунку курсової різниці за активами ($1,98 млрд. - оцінки Мінекономіки). Окрім того, у вересні-грудні Урядом України було розміщено ОЗДП на суму $1,9 млрд., що також вплинуло на значне зростання резервів. Зовнішні виплати Мінфіну та НБУ за рік склали $1,9 млрд. У підсумку з початку року міжнародні резерви збільшились на $2,9 млрд. .

На готівковому ринку протягом 2006 р. сальдо продажу-купівлі населенням іноземної валюти було від’ємним (за винятком червня): у I півр. під впливом психологічного фактору перед парламентськими виборами та в період формування Уряду країни, а у II півр. - через дію сезонних факторів та зростання інфляційних очікувань населення. Від’ємне сальдо за рік склало “мінус” $3590,6 млн. Курс продажу гривні до долара незначно ревальвував з початку року - на 0,8%, до євро девальвував - на 10,7% [11, c.25].

Реальний ефективний обмінний курс протягом січня-серпня девальвував (5,05%), але у вересні-листопаді високі темпи інфляції в Україні при стабільному курсі гривні до долара призвели до суттєвого погіршення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників (РЕОК за цей період ревальвував на 4,89%), не дивлячись на різку девальвацію гривні до євро у листопаді. Тому порівняно незначна ревальвація РЕОК у грудні (0,32%) стала визначальною для річного показника і в підсумку за 2006р. РЕОК ревальвував на 0,16%, що знизило рівень конкурентоспроможності українських експортерів.

Висновки

Після проведеного дослідження по темі роботи, можна сказати, що її основну мету є досягнуто.

Згідно зі статтею 99 Конституції України, основною функцією Національного банку України - є забезпечення стабільності грошової одиниці - гривні. Для виконання цієї функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах свої повноважень, - цінової стабільності, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів.

Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.

Список використаних джерел

1. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 за № 679 - ХІV // Інфодиск: законодавство України

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 за № 2121-ІІІ // Інфодиск: законодавство України

3. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша. Необхідність і передумови формування монетарної стратегії як форми комунікації центральних банків // Вісник НБУ. - 2005. - № 11

4. Особливості інструментів монетарної політики Національного банку України // Вісник НБУ. - 2005. - № 6

5. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 1

6. Бумажные банки // Бизнес. - 2005. - № 13.

7. Выборы и экономика в 1994-2005 годах // Бизнес. - 2005. - № 13.

8. Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік // Вісник НБУ. - 2005. - № 10

9. Проблеми і напрями узгодження фіскальної і монетарної політики // Фінанси України. - 2005. - № 10

10. Основні тенденції та стратегія сучасної монетарної політики // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 9

11. "Місячний макроекономічний огляд" Січень 2007 // www.kmu.gov.ua