Мир Знаний

Системи лічби часу (стр. 5 из 5)

Постановити: якщо границя двох поясів проходить через населений пункт будь-яких розмірів – весь такий населений пункт має бути віднесено до пояса на одиницю меншого. Якщо границя поясів проходить через асоціацію населених пунктів, причому відстані між членами асоціації не перевищують певну невелику відстань – дана асоціація вся відноситься до пояса на одиницю меншого. При цьому не допускати проведення границь строго по паралелях та границь типу “змійка”, пересікаючи які на схід, буде необхідно перевести годинник на одну годину назад.

Міжнародну лінію зміни дат, а з нею і границю 12-го та 13-го годинних поясів в морях і океанах провести строго по меридіану 180°. В заселених районах дозволити відхилення, описані в попередньому пункті. Тепер, при пересіченні границі 12-го та 13-го поясів дату потрібно змінювати одночасно зі зміною часу, що має очевидні переваги.

В межах одного годинного пояса поясний час прийняти як константу. Категорично заборонити запровадження “літнього та “зимового” часу в будь-якій точці планети.

Стосовно України: я не закликаю проводити державний чи адміністративний кордон між заходом і сходом по меридіану 30° східної довготи. Хочуть того політики, чи ні, згідно приведеної схеми Україна має бути поділена по вказаному меридіану на два годинних пояси – другий, у якому прийняти час Т0 + 2h, та третій, де прийняти час Т0 + 3h, з умовами, зазначеними у пункті 4.2 даної статті.

5. Пропоновані зміни до українського правопису

Кожного дня після сигналів точного часу (шість точок) українське радіо говорить: “Восьма година” (коли на годиннику 8h00m), або “Двадцять перша година” (коли на годиннику 21h00m). Аналогічна ситуація на телебаченні та в інших засобах масової інформації. Справа в тому, що восьма година суть період з 7h00m до 8h00m Аналогічно, двадцять перша година починається в 20h00m і закінчується в 21h00m. Подібної безграмотності не зустрінеш ніде, в жодній мові світу. Приміром, якби диктор британської радіостанції “ВВС World Service” сказав “twenty first hour” коли на годиннику 21h00m, його вже наступного дня було б звільнено з роботи. Та і росіяни не дійшли до такого. Вони говорять “двадцать один час” а не “двадцать первый час”.

Пропонується змінити український правопис в наступний спосіб. Скрізь в усному та діловому спілкуванні, у всіх засобах масової інформації, відповідаючи на питання “Коли?” говорити і писати “у вісім годин п'ятнадцять хвилин” замість „о восьмій годині п’ятнадцять хвилин”. Оголошуючи час, говорити “вісім годин п'ятнадцять хвилин” а не “восьма година п’ятнадцять хвилин”. Тобто використовувати числівник, який відповідає на питання “Скільки?” а не на питання “Який?”, ”Котра?”. В даному випадку також дозволяються вислови “чверть на дев’яту” або “чверть дев’ятої”. Зрозуміло, що ці вислови незастосовні коли годинник показує 00 хвилин.


Висновок

Всі запропоновані вище зміни можуть бути прийняті лише за досягнення міжнародних та внутрішньодержавних угод і мають на меті зробити системи відліку часу більш досконалими, а український правопис – вірним. Терміни їх запровадження залежать від нас самих.


Література

1. ГАО АН України. Астрономічний календар на 1996 рік. Київ, 1995.

2. Б. Ф. Синческул. Время и его измерение. Полтава, 1999.

3. Б. Красавцев. Мореходная астрономия. М., 1978.