Смекни!
smekni.com

Історія розвитку вітчизняних бірж (стр. 3 из 3)

Однак на біржовому ринку спостерігається спад активності біржової діяльності. Поступово скорочується кількість біржових угод, зменшується кількість діючих товарних бірж.

По-перше, цей процес обумовлено тим, що біржа перестає бути єдиним символом ринкової економіки і набуває тих специфічних функцій, які вона традиційно виконує в країнах з ринковою економікою та на світових товарних ринках. Тепер торгівля на біржах організовується не всіма представленими товарами, а виключно біржовими товарами. Вся інша продукція проходить через позабіржовий оптовий ринок.

По-друге, це обумовлено введенням в дію 28.02.1992 р. Закону "Про оподаткування доходів підприємств і організацій", згідно якого посередницька діяльність, а саме податок на прибуток від аукціонів, біржових торгів, закупівельно-торговельної діяльності, був визначений у межах 75 %. Тільки прийнятий Закон України "Про оподаткування доходів підприємств" від 28.12.1994 р. дає законодавчу основу для відродження біржової діяльності в Україні, оскільки податок на посередницьку діяльність знижено до 45 %. Це і обумовило певну активізацію біржового ринку.

Статутний фонд діючих в Україні в 1997 р. бірж становив понад 8,5 млн. грн., у структурі якого 78,2 % належало недержавним підприємствам, 1,8% - державним підприємствам та 20 % - підприємствам зі змішаною власністю. За 1998р. статутний фонд діючих в Україні бірж зріс на 51 % як за рахунок створення нових товарних бірж, так і його поповнення на діючих. Дещо змінилася і структура. Так, зросла майже на 12 пунктів питома вага підприємств зі змішаною власністю на фоні зниження питомої ваги недержавних підприємств.

Статутний фонд діючих в Україні бірж, починаючи з 1996 p., містить кошти іноземних підприємств.

Кількість членів бірж в Україні у 1997 р. становила 2891 чол. і зросла до 6317 на кінець 1998 p., а кількість брокерських контор (фірм), незалежних брокерів дорівнювала відповідно 3495 і 6942 чол., або зросла у поточному році майже у 2 рази. При загальному збільшенні учасників торгів змінюється і їх структура. Так, суттєво зростає питома вага постійних відвідувачів - на 28 %, що обумовлює їх чисельне перевищення перед членами біржі.

Середня чисельність за списком брокерів, що працюють у брокерських конторах і фірмах, зареєстрованих на біржі, також зросла на 24 %. Кількість товарних секцій збільшилась зі 122 у 1995 р. до 148 на кінець 1999 p., а кількість проведених торгів відповідно з 4876 до 11158. Однак у 1998 р. на біржовому ринку України сума доходу у процентах від угод становила 21,4 млн. грн., що нижче рівня попереднього року на 20%, а сума внесків за участь у торгах - 1 млн. грн. Відрахування в бюджет за 1996 р. склали 9,2 млн. грн. проти 9,7 у попередньому році.

Таким чином, сплеску біржової активності, що очікувався в останні роки, так і не відбулося. Ситуація, що склалася на біржовому ринку України, відображає ті кризові процеси, які характерні для нинішнього етапу соціально-економічного розвитку. Цим по суті пояснюється і досить слабка активність, деформована структура біржового обороту і надмірна концентрація біржового ринку. Нормалізація ж обстановки на останньому буде визначатися швидкістю і якістю повномасштабного реформування економіки країни.

Задача 17

У січні ціна дизельного палива з поставкою в літні місяці -0,15* дол./ літр. Виробник дизельного палива розраховує, що сучасна ціна на товар з поставкою в літні місяці забезпечить йому необхідний прибуток, але до літа ціна може знизитися. Не маючи в січні реального товару, він продає біржові контракти в кількості, які еквівалентні його можливому обсягу виробництва - 20 тис. літрів. До літа ціна на фізичному ринку впала:

- у травні вона складала 0,14 дол./літр. Виробник продає на фізичному ринку 10 тис. літрів палива;

- у червні - 0,13 дол. / літр. Виробник продає на фізичному ринку 10 тис. літрів палива.

Розрахуйте кінцеву ціну реалізації палива, і зробіть висновки, щодо доцільності використання інструментів ф'ючерсного ринку.

Додатково розгляньте ситуацію, якщо ціна на фізичному ринку підвищилась:

у травні до 0,16 дол./літр;

у червні - до 0,17 дол./літр дизельного палива.

Примітка: розрахунки виконують за умови, що базис дорівнює 0.

Рішення

А) Кінцева ціна реалізації палива у травні: 0,14*10 000=1400 дол.

Кінцева ціна реалізації палива у червні: 0,13*10 000=1300 дол.

Кінцева ціна реалізації палива: 1400+1300=2700 дол.

Збиток виробника дизельного палива 0,15*20000 – 2700= 300 дол.

Б) Кінцева ціна реалізації палива у травні: 0,16*10 000=1600 дол.

Кінцева ціна реалізації палива у червні: 0,17*10 000=1700 дол.

Кінцева ціна реалізації палива: 1600+1700=3300 дол.

Збиток виробника дизельного палива 3300-0,15*20000 = 300 дол.

Висновки: Якщо ціна на фізичному ринку впаде, то виробник зазнає збитку в розмірі 300 дол., а якщо зросте, то отримає прибуток в розмірі 300 дол.


Задача 27

Покупець купив опціон на ф'ючерсний контракт на газойль за базисною ціною 158 дол./ т з премією 12 дол. Яким буде результат, якщо до завершення терміну дії опціону ціни становитимуть 150, 160, 170, 180, 185.

Рішення

Покупець опціону на купівлю матиме прибуток, якщо ціна ф’ючерсного контракту більше 170 дол. (158+12), и збиток, якщо ціна ф’ючерсного контракту менше 170 дол.

Покупець опціону на продаж матиме прибуток, якщо ціна ф’ючерсного контракту менше 146 дол. (158-12), и збиток, якщо ціна ф’ючерсного контракту більше 146 дол.

Результат угоди для покупця і продавця

Ціна ф'ючерсного контракту, дол. Опціон на купівлю (прибуток, збиток, дол.) Опціон на продаж (прибуток, збиток, дол.)
покупець продавець покупець продавець
150 -12 +12 -12 +12
160 -12 +12 -12 +12
170 0 0 -12 +12
180 +10 -10 -12 +12
185 +15 -15 -12 +12

Переліклітератури

1. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2000. – №2. – С. 30 – 36.

2. Липилина С. Возникновение и развитие рынка ценных бумаг // Бизнес-Информ. – 1998. – №2. – С. 57 – 59.

3. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

4. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд., Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1997. – VIII + 648 с. – (Университетский учебник).

5. Червова Л., Беликова Е. Биржевой сегмент фондового рынка // Бизнес-Информ. – 1999. – №11 – 12. – С. 81 – 83.