Мир Знаний

Загальне ознайомлення з структурою управлінням напрямком діяльност (стр. 5 из 14)

В Ірпінському МЦЗ для обліку отриманих від вищестоящого розпорядника коштів Київського ОЦЗ - використовують субрахунок 68 «Внутрішні розрахунки»

У м/о 2 за травень місяць 2009 р. було зареєстровано такі операції:

Отримано кошти від Київського ОЦЗ:

Дт 321 «Реєстраційні рахунки»

Кт 68 «Внутрішні розрахунки» 861383,00 грн. (м/о 2);

Списано касові видатки:

Дт 321 «Реєстраційні рахунки»

Кт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи

та інші заходи» 303,51 грн. (м/о 2);

Погашено зобов'язання перед кредиторами:

Дт 675/4 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 199747,84 грн. (м/о 2);

Перераховано профспілкові внески:

Дт 666 «Розрахунки з членами профспілки»

Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 1001,66 грн. (м/о 2);

Перераховано збір до Пенсійного фонду:

Дт 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення»

Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 7523,84 грн. (м/о 2);

Перераховано податок з доходів фізичних осіб:

Дт 641 «Розрахунки за платежами і податками в бюджет»

Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 6443,00 грн. (м/о 2).

Готівкові кошти в Ірпінському МЦЗ видаються лише через підзвітних осіб у вигляді авансу на службові відрядження та на господарські потреби. Витрати на відрядження Ірпінського МЦЗ мають плановий характер і включаються до видатків за загальним фондом (див. дод.Д.1).

Зазвичай, працівники Центру зайнятості направляються у відрядження до Києва на один день у службових справах за розпорядженням директора.

Оформляється наказ про відрядження, в якому зазначається мета поїздки, пункт призначення, тривалість відрядження, ПІБ працівника та підставу (дод.Ж.2.). Працівник Центру зайнятості, який їде у відрядження до певного пункту, повинен надати посвідчення про відрядження для проставляння відміток про прибуття і вибуття (дод.Ж.3).

Працівнику видають добові, розмір яких 2009 р. становить 30 грн./доба.

Протягом трьох робочих днів після відрядження працівник повинен надати Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт (див. дод.Е.4).

Синтетичний облік коштів, виданих у підзвіт, ведеться на субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами», за дебетом якого обліковуються суми, видані у підзвіт, а за кредитом – залишки невикористаних сум [12].

Регістром синтетичного обліку розрахунків з підзвітними особами, які направляються у службове відрядження, в Ірпінському МЦЗ є меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» (див. дод.Е.7). В м/о 8 зазначають залишки або недоїмки на початок та кінець місяця та обороти за меморіальним ордером, які переносяться до книги Журнал-головна (див. дод.Б.1) [14].

Типова кореспонденція рахунків у Центрі зайнятості при видачі та списанні коштів, виданих у підзвіт:

Видано добові на відрядження до Києва Іванченко М.М., КЕКВ 1140:

Дт 362 «Розрахунки з підзвітними особами»

Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 30,00 грн. (м/о 8);

Списано добові на відрядження згідно Звіту Іванченка М.М.:

Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи»

Кт 362 «Розрахунки з підзвітними особами» 30,00 (м/о 8).

Також в Ірпінському МЦЗ ведуть м/о 8а, в якому реєструють у грошовому вимірнику кількість паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля, виданих у підзвіт водію (див. дод.Е.8).

При цьому проводять таку кореспонденцію рахунків:

Видано в підзвіт Колісніченко В.М. бензин, КЕКВ 1135:

Дт 362 «Розрахунки з підзвітними особами»

Кт 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» 367, 38 грн. (м/о 8а);

Списано з підзвіту Колісніченка В.М. бензин:

Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи»

Кт 362 «Розрахунки з підзвітними особами» 445,34 грн. (м/о 8а).

Кожного кварталу Ірпінський МЦЗ подає Звіт про виконання загального фонду кошторису за формою № 2д, в якому вказуються суми державних коштів, затверджені кошторисом на рік, залишки на початок року, касові та фактичні видатки (дод.Ж.4) [1].

У 2008 р. було проведено касові видатки на суму 5967,9 тис. грн. і залишок бюджетних асигнувань на кінець звітного року склав 4184 грн. (див. дод.Ж4).

В умовах використання сучасних електронно-обчислювальних засобів вдалося значно автоматизувати обліковий процес і проведення розрахункових операцій.

В Ірпінському МЦЗ бухгалтерський облік ведеться у програмі «Бухгалтерія», розробленій спеціально для державної служби зайнятості. Безготівкові операції набагато оперативніше проводяться останніми роками у зв'язку з тим, платіжні доручення надаються Державним казначейством в уповноважений банк у вигляді електронних розрахункових документів в системі клієнт-банк.

Отже, в Ірпінському МЦЗ всі розрахункові операції проводяться за безготівковою формою з реєстраційного рахунку в Ірпінському відділі ДКУ при поданні платіжного доручення та наявності виправдовуючих документів шляхом перерахування грошових коштів на рахунки одержувачів коштів у банках. Готівкові кошти видаються у відділі Держказначейства лише у підзвіт на господарські потреби та для виплати добових на службові відрядження.


6. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами

Дебіторами Ірпінського міського центру зайнятості є юридичні особи, за договорами з якими передбачені розрахунки в порядку планових платежів, та фізичні особи, які є винними у разі виявлених нестач, крадіжок або псування матеріальних цінностей [4].

В Ірпінському МЦЗ не було випадків нестач, крадіжок або псування матеріальних цінностей із-за вини матеріально-відповідальних осіб. Але при настанні таких випадків, синтетичний облік ведеться на активному субрахунку 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків», а для аналітичного обліку відкривають картки за кожною винною особою із зазначенням суми заборгованості та датою її виникнення [12].

Суми відшкодувань збитків винними особами розраховуються за допомогою формул. У кінці звітного року головний бухгалтер заповнює форму звітності № 15 «Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах» незалежно від того чи були випадки недостач, крадіжок або псування матеріальних цінностей (дод.З.1) [2].

Розрахунки в порядку планових платежів, тобто коли за умовами договору оплата за товари, послуги чи роботи відбувається періодично в певні строки і в установлених розмірах, в Ірпінському МЦЗ не ведуться. Для обліку розрахунків із постачальниками в порядку планових платежів призначений активно-пасивний субрахунок 361 «Розрахунки в порядку планових платежів», а регістром синтетичного обліку є меморіальний ордер №7 « Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів» [1].

Дебіторами в Ірпінському МЦЗ виступають такі підприємства та установи як ВАТ «Київоблгаз», ВКФ «Віктор», ВАТ «Укртелеком», ЗАТ «Український мобільний зв'язок», ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго», комунальне господарство «Ірпіньводоканал», ПП «Альфа ГШ», ТОВ «Київ-Техноінформ» та інші. Придбання товарів, отримання послуг чи робіт від них відбувається згідно договорів після проведення попередньої оплати Центром зайнятості.

Аналітичний облік розрахунків з дебіторами в центрі зайнятості не ведеться, а синтетичний облік ведеться на активному субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» і узагальнюється в меморіальному ордері № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами». При цьому проводиться така кореспонденція рахунків:

Проведено оплату за природний газ ВАТ «Київоблгаз» шляхом попередньої оплати, КЕКВ 1164:

Дт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 5143,24 грн. (м/о 4);

Списано видатки на оплату послуг УДАІ в Київській обл., КЕКВ 1135:

Дт 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установ та інші заходи»

Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» 367,00 грн. (м/о 4);

Оприбутковано канц. товари від ВКФ «Віктор», КЕКВ 1135:

Дт 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя»

Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» 16,68 грн. (м/о 4).

Якщо оплата за товари, роботи або послуги Ірпінським МЦЗ проводиться після їх отримання, то контрагент виступає кредитором відносно Центру зайнятості [4]. У зв'язку з тим, що у Центра зайнятості невелика кількість контрагентів, то деякі з них можуть виступати як дебіторами, так і кредиторами: ПП «Ліра», ПП Ніколаєць П.В., редакція газети «Ірпінський вісник», ТОВ «Чиста вода», ТОВ «Ірпіньнафтопродукт».

При невеликій кількості операцій із закупівлі товарів або послуг головний бухгалтер Центра зайнятості не реєструє їх в окремому меморіальному ордері № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами», а обліковує як інших дебіторів на рахунку 364 і в м/о 4, при цьому зазначаючи в назві меморіального ордеру в дужках, що в даному м/о 4 (6) реєструються також кредитори (див.дод.Е.6).

Зокрема, 30 березня 2009 р. отримано господарські товари від ПП «Ліра» згідно накладної, а оплачено 31 березня 2009 р. Таким чином, ПП «Ліра» є кредитором, але зазначена така кореспонденція рахунків:

Оприбутковано МШП від ПП «Ліра», КЕКВ 1131:

Дт 221 «МШП, що перебувають на складі і в експлуатації»

(Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»)

Кт 411 « Фонд у МШП» 375,00 грн. (м/о 4).

Або, 26.03.2009 р. оприбутковано бензин згідно накладної №177 від ТОВ «Ірпіньнафтопродукт», без ПДВ, КЕКВ 1135:

Дт 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали»

Кт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» 1542,58 грн. (м/о 4);

27.03.2009 р. перераховано кошти за бензин ТОВ «Ірпіньнафтопродукт»:

Дт 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 321 «Реєстраційні рахунки» 1849,70 грн. (м/о 4);

27.03.2009 р. списано видатки на бензин: