Мир Знаний

Фінансовий облік на підприємстві ПП Руслан

1. Фінансовий облік на підприємстві ПП "руслан"

1.1 Характеристика підприємства ПП "Руслан"

Приватне підприємство “Руслан" займається виробництвом меблів для дому та офісу. Воно є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.

Залишки активів, капіталу і зобов’язань на 1 березня 2007 року:

1) основні засоби;

Основні засоби Первісна вартість Знос
Адміністративна будівля 23101,00 7933,00
Будівля магазину 75061,00 12873,50
Будівля цеху №1 90061,00 37186,00
Будівля цеху №2 69061,00 9951,00
Верстат для виготовлення продукції №2 1393,00 305, 20
Комп’ютер (відділ збуту) 2761,00 1861,00
Комплект монтажних інструментів 561,00 202,67
Легковий автомобіль 36061,00 12661,00
Машина для обробки деталей продукції №3 2049,28 1078,81
Верстат для обробки деталей продукції №4 1213,00 669,00
Орендований фрезувальний верстат 25000,00 -
Верстат для виробництва продукції №1 913 288, 20

2) залишок коштів на поточному рахунку - 35601,00 грн.;

3) залишок валюти на рахунку - 2000,00 дол. (курс 1 дол. на 28.02.05 - 5,05);

4) статутний капітал - 202061,00 грн.;

5) неоплачений капітал - 3061,00 грн.;

6) нерозподілений прибуток - 60061,00 грн.;

7) залишки за рахунками зобов’язань;

Назва рахунка Сума, грн.
Розрахунки за податками / податок з доходів фізичних осіб 448,34
Розрахунки за заробітною платою 4111,62
Розрахунки за пенсійним забезпеченням 1487,96
Розрахунки за соціальним страхуванням 232,95
Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 169,02
Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків 160,01

8) готова продукція

Вид продукції Кількість Виробнича собівартість, грн. Відпускна ціна, грн.
Продукція №1 5 135,00 300,00
Продукція №2 1 330,00 792,00
Продукція №3 8 73,00 186,00
Продукція №4 4 197,00 450,00

Додаткові умови:

· підприємство обліковує витрати на рахунках 9-го класу;

· при амортизації основних засобів застосовують прямолінійний метод;

· вартісна межа малоцінних необоротних матеріальних активів - 562 грн., їх амортизацію нараховують у першому місяці використання об’єктів у розмірі 100% вартості;

· вартість запасів при вибутті оцінюють методом середньозваженої собівартості;

· усі контрагенти підприємства (крім операції №19) - платники ПДВ;

· господарські операції березня 2007 року свої операції підприємство відобразило у журналі господарських операцій.

Завдання:

1) складіть баланс підприємства станом на 1 березня 2007 року;

2) проставте кореспонденцію рахунків та зробіть необхідні записи у журналі господарських операцій (курсивом ми виділили ті суми, які вам потрібно розрахувати);

фінансовий облік баланс рахунок

3) заповніть оборотну відомість та фінансову звітність на підставі проведених операцій.

1.2 Фінансовий облік господарських операції підприємства “Руслан”

Таблиця

Журнал господарських операцій

Зміст операції (документ, що засвідчує її проведення) Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
1 Придбання матеріалів за попередньою оплатою
Перераховано аванс постачальнику за матеріали (платіжне доручення, банківська виписка) 371 311 30498,00
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 641 644 5083,00
Отримано матеріали від постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна) 201 631 25415,00
Відображено податковий кредит (податкова накладна) 644 631 5083,00
Проведено залік заборгованостей (бухгалтерська довідка) 631 371 30498,00
2 Придбання запасів з наступною оплатою у нерезидента за іноземну валюту
Нараховано митні платежі (вантажно-митна декларація) 92 685 458,00
Нараховано ввізне мито (вантажно-митна декларація) 201 685 1081,00
Сплачено митні платежі та ввізне мито (платіжне доручення, банківська виписка) 685 311 1539,00
Сплачено ПДВ на імпорт та нараховано податковий кредит (податкова накладна) 641 311 2834,40
Отримано матеріали від іноземного постачальника, курс долара - 5,31 грн. (вантажно-митна декларація) 201 632 2000,00 (10620,00)
Перераховано іноземну валюту постачальнику, курс долара - 5,30 грн. (платіжне доручення, банківська виписка) 632 312 2000,00 (10620,00)
Нараховано курсову різницю за залишком коштів на валютному рахунку (бухгалтерська довідка): (5,32 - 5,30) * 2640,00 = 52,80 974 312 40,00
Відображено доход від курсової різниці за заборгованістю перед іноземним постачальником (бухгалтерська довідка): (5,31 - 5,30) * 2640,00 = 26,40 632 714 20,00
3 Безоплатно отримано матеріали від постачальника (накладна, товарно-транспортна накладна) 201 718 5083,00
4 Придбання матеріалів підзвітною особою
Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі (банківська виписка, прибутковий касовий ордер) 301 311 2439,84
Видано кошти під звіт на придбання матеріалів (видатковий касовий ордер) 372 301 2439,84
Оприбутковано матеріали, придбані підзвітною особою (авансовий звіт) 201 372 1951,87
Відображено податковий кредит за придбаними матеріалами (податкова накладна) 641 644 487,97
5 Нараховано зарплату і премію (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):
- працівникам виробництва 23 661 900,00
- загально виробничому персоналу 91 661 1000,00
- адміністративному персоналу 92 661 1800,00
- працівнику відділу збуту 93 661 490,00
6 Нараховано лікарняні за три дні непрацездатності Журавського М.О. (листок непрацездатності) 93 661 80,00
7 Утримано із заробітної плати (розрахункова або розрахунково-платіжна відомість):
- внесків до Пенсійного фонду 661 651 85,40
- внесків до страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 661 652 37,40
- внесків на страхування на випадок безробіття 661 653 20,95
- податку з доходів фізичних осіб 661 641 357,61
8 Нараховано на зарплату:
- внески до Пенсійного фонду 23 651 162,00
91 651 320,00
92 651 576,00
93 651 182,40
- внески на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 23 652 26,10
91 652 29,00
92 652 52, 20
93 652 14,21
- внески на страхування на випадок безробіття 23 653 17,10
91 653 19,00
92 653 34, 20
93 653 9,31
- внесків на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 23 654 19,80
91 654 22,00
92 654 39,60
93 654 10,78
9 Відпущено сировину та матеріали (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів):
- у цех №1 23 201 1455,60
- у цех №2 23 201 2070,00
10 Нараховано амортизацію необоротних активів (відомість нарахування амортизації):
- верстата для виробництва продукції №1 23 131 15,22
- верстата для виробництва продукції №2 23 131 23,22
- машини для виробництва продукції №3 23 131 24,40
- верстата для виробництва продукції №4 23 131 16,84
- монтажних інструментів 23 131 9,35
- будівлі цеху №2 91 131 230, 20
- будівлі цеху №1 91 131 375,25
- адміністративного приміщення 92 131 64,17
- калькулятора (100% його вартості) 92 132 500,00
- легкового автомобіля 92 131 200,34
- комп’ютера (відділ збуту) 93 131 76,69
- будівлі магазину 93 131 312,75
11 Витрати на електроенергію (рахунок):
- цех №1 91 685 60,99
- цех №2 91 685 40,66
- адмінбудівля 92 685 34,56
- торговельне приміщення 93 685 50,83
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 641 685 37,41
12 Витрати на прибирання приміщень (акт виконаних робіт):
- цех №1 91 685 76,25
- цех №2 91 685 30,50
- адмінбудівля 92 685 40,66
- торговельне приміщення 93 685 50,83
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 641 685 39,65
13 Використано матеріали для пакування продукції (накладна на внутрішнє переміщення матеріалів) 93 201 33,24
14 Віднесено загальновиробничі витрати до (розрахунок розподілу загальновиробничих витрат):
- виробничих витрат 23 91 1692,00
- собівартості реалізованої продукції 901 91 408,00
15 Оприбутковано з виробництва (акт оприбуткування готової продукції):
- 10 одиниць продукції №1 (цех №1) 26 23 1218,70
- 5 одиниць продукції №2 (цех №1) 26 23 1828,05
- 20 одиниць продукції №3 (цех №2) 26 23 1624,94
- 10 одиниць продукції №4 (цех №2) 26 23 1929,61
16 Реалізовано продукцію за передоплатою (8 одиниць продукції №1 по 940 грн. і 6 одиниць продукції №2 по 1432 грн.)
Одержано передоплату від покупця (банківська виписка) 311 681 7152,00
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) 643 641 1192,00
Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна, товарно-транспортна накладна) 361 701 7152,00
Закрито рахунок податкових зобов’язань (податкова накладна) 701 643 1192,00
Відображено собівартість готової продукції (відомість обліку готової продукції) 901 26 3168,08
Відображено залік заборгованостей (бухгалтерська довідка) 681 361 7152,00
17 Реалізація продукції з наступною оплатою (22 одиниці продукції №3 по 826 грн. і 7 одиниць продукції №4 по 1090 грн.)
Відображено доход при відвантаженні продукції покупцю (накладна) 361 701 7242,00
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) 701 641 1207,00
Списано собівартість реалізованої продукції (бухгалтерська довідка) 901 26 3094,35
Одержано оплату від покупця (банківська виписка) 311 361 7242,00
18 Виплата зарплати за попередній місяць
перераховано в бюджет податок з доходів фізичних осіб (платіжне доручення, банківська виписка) 641 311 387,34
перераховано внески до пенсійного фонду (платіжне доручення, банківська виписка) 651 311 1425,96
перераховано внески на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності (платіжне доручення, банківська виписка) 652 311 171,95
перераховано внески на страхування на випадок безробіття (платіжне доручення, банківська виписка) 653 311 108,02
перераховано внески на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (платіжне доручення, банківська виписка) 654 311 99,01
Отримано готівку в касу для виплати заробітної плати (банківська виписка, прибутковий касовий ордер) 301 311 4050,62
Виплачено зарплату (платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість) 661 301 3618,04
Депоновано невиплачену заробітну плату (відомість депонування заробітної плати) 661 662 432,58
Повернено готівку на рахунок у банку (видатковий касовий ордер, банківська виписка) 311 301 432,58
19 Надходження основних засобів як внеску у статутний капітал підприємства
Одержано деревообробний станок як внесок до статутного капіталу підприємства від засновника - неплатника ПДВ і введено його в експлуатацію (установчі документи, акт приймання-передачі основних засобів) 104 46 3000,00
20 Придбання малоцінного необоротного матеріального активу з наступною оплатою
Одержано калькулятор (договір купівлі-продажу, накладна) 153 631 508,30
Відображено суму податкового кредиту (податкова накладна) 641 631 101,66
Введено калькулятор в експлуатацію (передані в бухгалтерію підприємства, акт приймання-передачі основних засобів) 112 153 508,30
Перераховано кошти постачальнику (платіжне доручення, банківська виписка) 631 311 609,96
21 Виготовлення основних засобів із залученням підрядника
Перераховано аванс на виготовлення комплекту меблів (4 шафи) підряднику - платнику ПДВ (платіжне доручення, банківська виписка) 371 311 3662,10
Відображено суму податкового кредиту (податкова накладна) 641 644 610,35
Списано матеріали, використані на виготовлення меблів (накладна на відпуск матеріалів) 152 201 7119,05
Отримано виготовлені меблі від підрядника (акти виконаних робіт) 152 377 3051,75
Введено меблі в експлуатацію (акт приймання-передачі основних засобів) 109 152 10170,07
Відображено закриття рахунка податкового кредиту (податкова накладна) 644 377 610,35
Відображено закриття заборгованостей по підряднику (бухгалтерська довідка) 377 371 3662,10
22 Безоплатне отримання основних засобів
Отримано безоплатно причіп до легкового автомобіля (акт приймання-передачі основних засобів) 104 424 3000,00
23 Продаж основних засобів з одержанням авансу
Одержано аванс за комплект монтажних інструментів (банківська виписка) 311 681 488,00
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) 643 641 81,33
Виведено з експлуатації об’єкт основних засобів у зв’язку з продажем (списано залишкову вартість, акт приймання-передачі основних засобів) 972 106 350,57
Відображено списання зносу (акт приймання-передачі основних засобів) 131 106 150,25
Передано комплект монтажних інструментів покупцю (договір купівлі-продажу, накладна) 377 742 488,00
Закрито рахунки розрахунків (бухгалтерська довідка) 681 377 488,00
Відображено розрахунки за податковими зобов’язаннями (податкова накладна) 742 643 81,33
24 Списання об’єкта основних засобів
Виведено з експлуатації автомобіль у зв’язку з його крадіжкою (акт приймання-передачі основних засобів) 976 105 23238,31
Відображено списання зносу (акт приймання-передачі основних засобів) 131 105 12821,14
Відображено суму збитків на позабалансовому рахунку (бухгалтерська довідка) 072 ---- 23238,31
25 Безоплатна передача основних засобів
Виведено з експлуатації комп’ютер у зв’язку з його передачею дитячому комп’ютерному клубу (акт приймання-передачі основних засобів) 976 104 826,36
Відображено списання зносу (акт приймання-передачі основних засобів) 131 104 1878,10
Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ (податкова накладна) 976 641 165,27
Відкориговано податковий кредит, що припадає на недоамортизовану частину об’єкта основного засобу (розрахунок коригування податкового кредиту) 641 643 165,27
Включено до складу витрат суму відкоригованого податкового кредиту (розрахунок коригування податкового кредиту) 976 643 165,27
26 Вибуття основних засобів у вигляді інвестиції
Списано суму зносу будівлі цеху 1, яку буде передано до статутного капіталу іншого підприємства (акт приймання-передачі основних засобів) 131 103 37561,93
Відкориговано податковий кредит, що припадає на його недоамортизовану частину будівлі (розрахунок коригування податкового кредиту) 641 644 10517,34
Віднесено на збільшення балансової вартості об’єкта суму ПДВ, що припадає на його недоамортизовану частину (розрахунок коригування податкового кредиту) 972 644 10517,34
Відображено у складі витрат залишкову вартість будівлі (розрахунок коригування податкового кредиту) 972 103 52586,70
Відображено доход від передачі основних засобів (накладна, товарно-транспортна накладна) 377 742 63104,04
Відображено зарахування інвестиції 143 377 63104,04
27 Передача в оренду основного засобу (магазину)
Відображено первісну вартість і знос переданої в оренду частини будівлі магазину (договір оренди, акт приймання-передачі) 1031 103 7512,40
131 1311 1312,47
Нараховано податкові зобов’язання (податкова накладна) 643 641 200,33
Отримано в касу підприємства аванс за перший місяць оренди (прибутковий касовий ордер) 301 681 1201,78
Нараховано орендну плату за поточний місяць (договір оренди, акт виконаних робіт, рахунок на оплату) 377 713 1201,98
Відображено закриття рахунка податкових зобов’язань (податкова накладна) 713 643 200,33
Закрито рахунки розрахунків (бухгалтерська довідка) 681 377 1201,98
Здано готівку в банк (видатковий касовий ордер, банківська виписка) 311 301 1001,65
28 Отримання в оренду основного засобу (легковий автомобіль)
Отримано за договором операційної оренди легковий автомобіль (договір оренди, акт приймання-передачі) 01 ---- 25000,00
Нараховано орендну плату і податкові зобов’язання з ПДВ (договір оренди, акт виконаних робіт, податкова накладна) 92 685 400,00
641 685 80,00
Сплачено орендну плату за поточний місяць (платіжне доручення, банківська виписка) 685 311 480,00
29 Ремонти власних основних засобів (підтримання у робочому стані)
Проведено ремонт автомобіля, яким користується адміністрація підприємства (акт виконаних робіт) 92 631 500,00
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 641 631 100,00
Оплачено ремонт автомобіля (платіжне доручення, банківська виписка) 631 311 600,00
30 Поліпшення (модернізація) орендованого основного засобу
Проведено модернізацію фрезувального станка (акт виконаних робіт) 153 631 550,00
Відображено податковий кредит з ПДВ (податкова накладна) 641 631 110,00
Утворено необоротний актив "Поліпшення орендованого станка" (бухгалтерська довідка) 117 153 550,00
Оплачено ремонт станка (платіжне доручення, банківська виписка) 631 311 660,00
31 Віднесено витрати на рахунок фінансових результатів:
- собівартість реалізованої продукції 791 901 6670,43
- адміністративні витрати 791 92 4699,66
- витрати на збут 791 93 1282,91
- собівартість реалізованих необоротних активів 793 972 63104,04
- втрати від не операційних курсових різниць 793 974 40,00
- вартість списаних необоротних активів 793 976 24395,21
32 Віднесено доходи на рахунок фінансових результатів:
- від реалізації готової продукції 701 791 11995,00
- від операційної оренди активів 713 791 1001,65
- від операційної курсової різниці 714 791 20,00
- від безоплатно одержаних оборотних активів 718 791 5083,00
- від реалізації необоротних активів 742 793 63104,04
33 Визначено фінансовий результат:
- прибуток від операційної діяльності 791 44 5419,82
- збиток від іншої діяльності 44 793 24435,57