Смекни!
smekni.com

Банківська система України та проблеми її реформування (стр. 2 из 2)

· обмеження розрахунків готівкою при придбанні нерухомості, автомобілів тощо.

у сфері здійснення банківської діяльності

· виключення ситуацій, коли банки приймають рішення під політичним тиском або під впливом суб’єктів господарювання;

· приведення нормативних документів НБУ у відповідність до міжнародних стандартів;

· створення державою правових та економічних основ для здійснення комерційними банками інвестиційної діяльності, перебудови системи довгострокового кредитування, активізації участі комерційних банків у створенні фінансово-промислових груп, приватизаційних процесах;

· створення у комерційних банках підрозділів з розробки стратегії їх розвитку;

· розширення надання банками корпоративним клієнтам практичної допомоги у здійсненні електронної комерції;

· розвиток синдикованого кредитування суб’єктів господарювання;

· здешевлення банківських послуг за рахунок комплексності їх надання;

· проведення міжнародної сертифікації вітчизняних банкірів тощо.

Крім того, необхідно забезпечити сталий соціально-економічний розвиток, проведення структурних перетворень у реальному секторі економіки.

Отже, будемо мати надію, що в майбутньому для нормального функціонування банківської системи та для підняття її престижу та іміджу сучасними державними мужами будуть проведені необхідні заходи та не постане більше подібних проблем і ми зможемо вийти на міжнародний рівень, не соромлячись при цьому, що багато в чому ми відстаємо від наших європейських сусідів. Так нехай хоч досконала банківська система стане нашою гордістю.