Мир Знаний

Страхування (контрольна) (стр. 5 из 5)

Стрф = Тн2 – РФ = 0,3 – 0,15 = 0,15 (грн.)

6. Обчислюємо розмір тарифної ставки. Згідно інструкції ліцензії страхової діяльності, розмір страхового резервування повинен бути не більше 50% від страхових платежів, а тариф дорівнює подвійній нетто-ставці.

Тбр1 = 2 х Тн2 = 2 х 0,3 = 0,6;

7. Визначаємо витрати на ведення страхової справи і частку платежу, що йде у прибуток. Ці витрати встановлюються у певному процентному відношенні, а прибуток до собівартості:

НС = Тбр1 х с = 0,6 х 19,5% = 0,12 (грн.);

Визначаємо тепер прибуток:

Пр = (Стрф + Рф + Нс) х с = (0,15 + 0,15 + 0,12) х 5,5% = 0,02;

8. Загальна методика розрахунку брутто:

Тбр2 = Стрф + РФ + НС + Пр = 0,15 + 0,15 + 0,12 + 0,02 = 0, 44 (грн. на 100 грн. вартості електроприладу).

9. Страховий платіж страхувальника за 1 електроприлад складає:

2130 – 100

Р – 0,44 Р = 2130 х 0,44 / 100 = 9,37;

10. Схема структури тарифної ставки має вигляд:

2130 – 100

Р – 0,30 Р = (2130 х 0,3) / 100 = 6,39;

2130 – 100

Р – 0,15 Р = (2130 х 0,15) / 100 = 3,2;

2130 – 100

Р – 0,02 Р = (2130 х 0,02) / 100 = 0,43;

2130 – 100

Р – 0,12 Р = (2130 х 0,12) / 100 = 2,56.

Таким чином, щоб застрахувати на визначених умовах електроприлад страхувальнику потрібно внести страховий платіж у розмірі 9,37.

ВИСНОВКИ

У контрольній роботі я детально проаналізував деякі питання з напрямку страхування, зокрема, навів форми організації фондів страхового захисту, розкрив суть ризику та розміру шкоди, розглянув роль посередників у страхуванні та види страхових об’єднань, привів свою точку зору з такого питання як добровільне медичне страхування, та описав деякі види договорів пропорційного перестрахування.

У другій частині своєї контрольної я представив розв’язок практичного завдання, тобто задачі. На практиці навчився визначати суму страхового платіжу, тарифної ставки, брутто-ставки, нетто-ставки та інше.

Отже, ця контрольна свідчить про те, що система страхування досить складна в організаційному плані, не зовсім досконало врегульована законодавча база, досить не прийнятий закон про обов’язкове медичне страхування, тому, фахівцям цієї галузі ще належить проробити великомасштабну частину роботи по удосконаленню всієї системи. І в цьому напрямку не достатньо поверхневих знань для того щоб успішно реалізувати всі заходи, а треба бути майстром своєї справи.

Література, що використовувалась у роботі:

1. Закон України "Про страхування" № 85/96-ВР від 07.03.96

2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. - Київ: Знання, 1998. - 216 с.

3. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 1998. - 528 с.

4. Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів / За редакцією П. Д. Біленчука, О. Ф. Філонюка, І. В. Яковенка. - Київ: Атіка, 1999. - 464 с.

5. Біленчук Д. П., Біленчук П. Д., Залєтов О. М., Клименко Н. І. Страхове право України. - Київ: Атіка, 1999. - 368 с.

6. Інтернет журнал “Страхова справа” - http://uainsur.com

7. © Український сервер страхування "Insurance Online", 2000-2002.

8. Конспект лекцій … №067-185.