Смекни!
smekni.com

Курсовая по опеределению эмоционального состояния человека (стр. 2 из 2)

Схема (рис. ) упрощённого прибора имеет высокую чувствительность, позволяет отмечать даже слабое волнение исследуемого в случае умышленной лжи и реагирует на изменение сопротивления кожи. В обычном состоянии сопротивление кожи составляет 3… 100 кОм, а под воздействием возбуждения меняется примерно на 5%.

рис. 2. Схема визначення емоційного стану людини.

К выходным зажимам прибора подключают гальванометр или самописец. Чувствительность прибора регулируют резистором R1. Устройство пригодно для организации психологических тестов и викторин.

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Згідно з раніше вказаним, існує способів регістрації медичної інформації. Для їх дослідження необхідно було розробити та виготовити експериментальний макет, на якому було б можливо проводити дослідження принципа їх роботи.

Крім того необхідно було розробити методичні вказівки щодо визначення ємоційного стану людини на цьому макеті.

4.ВИБІР СХЕМИ

Виберемо нескладну схему для визначення емоційного стану людини, яка складається з чотирьох транзисторів, пяти резисторів постійного опору, одно резистора зі змінним опором, електролітичного конденсатору та мікроамперметра(Рис.14).

рис. 2. Схема визначення емоційного стану людини.

Для того, щоб можна було за допомогою мікроамперметра, вмонтованого на макет, вимірювати великі за значенням струми, необхідно шунтувати цей мікроамперметр.

Було отримано, що опір шунтуючого резистора неохідно було взяти примірно у 12 разів меньше, ніж опір R6 тому, що опір самого мікроамперметра у даному випадку незрівняно малий порівняно з опором в 10 кОм.

Це особливість даної схеми, яка була врахована підчас виконання розробки лабораторного макету для визначення емоційного стану людини.

5.КОНСТРУКЦІЯ МАКЕТА

Конструктивно макет виконаний у виді набору пластин розмірами 110х80 мм.

Одна з пластин є лицьовою частиною макета. Вона у свою чергу містить дві пластини: верхня – ламінований поліетилен, нижня – ДВП. У них уставлені залізні розйоми верхнім діаметром 8 мм, нижнім – 6мм.

Друга пластина – друкована плата, виготовлена з фольгованого гетинаксу, з витравленими доріжками за допомогою хлорованого заліза (FeCl3).Для кращого контактування на доріжки нанесений припой.

Третя пластина є підставкою під макет, передбаченої щоб уникнути контакту плати зі сторонніми предметами. Вона виконана з ДВП поперечним розміром 3 мм.

Доріжки на платі з лицьовою частиною макета з'єднані дротинками довжиною 30-50 мм і діаметром 0,5 мм.

Усі пластини з'єднані і закріплені за допомогою чотирьох болтів розмірами 4х40 мм із потайною голівкою і шістнадцяти гайок відповідного діаметра.

Таким чином, метод виготовлення макета – друкована плата з елементами начіпного монтажу.

Рис. 3. Схематичне зображення лицьової частини макета.

6.ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ

При підготовці до виконання даної лабораторної роботи студенти повинні:

1. Вивчити теоретичний матеріал, даний в теоретичних відомостях.

2. Ретельно вівчити інструкцію для роботи з даним лабораторним макетом, яку я приводжу нижче:

- виконати необхідні з'єднання для дослідження схеми даної мікросхеми, підключивши до входу А проводи з електродами;

- перед закріпленням електродів на тілі (лобі, долонях, наприклад) піддослідного необхідно на вибране місце закріпленя єлектродів накласти марлеву серветку, змочену фізиологічним розчином. (Також можка використати будь-який електроліт, але краще електропровідну пасту).

- в місце накладення серветки з розчином необхідно накласти електроди та закріпити їх лентою, що притисне щільно електроди до тіла;

- підключити “вихід” на макеті до при ладу, який сможе зафиксувати зміну емоційного стану піддослідного. (Це може бути осцилограф).

- задаючи піддослідному питання, відповіді на які експериментатореві відомі заздалегідь, визначити, наскільки коректно працює даний прилад;

Після даної перевірки піддослідному можна задавити вже будь-які інші питання та слідкувати за відхиленням стрілки мікроамперметра, який вмонтовано в макет.

3. Підготувати відповіді на контрольні питання, поміщені наприкінці даного керівництва.

4. Заготовити звіт по даній лабораторній роботі, для чого

- повторити опис лабораторної установки і порядок роботи з нею.

- без допомоги теорії, на основі результатів лабораторної роботи визначини зімни, які відбуваються з піддослідним післе задавання того чи іншого питання, тобто визначити, що саме відбувається з опором шкіри в той час, коли піддослідний намагався сказати неправду, і як саме змінюється струм, поданий на мікроамперметр схеми.

7.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Уключити лабораторну установку, установити напругу живлення — Еж = +6В .

2. Прикріпити необхідним чином, як визначено за інструкцією, електроди до тіла людини.

3. Дослідити зміну емоційного стану людини в лабораторній роботі пристроєм, представленим на рис. 3.

4. Визначити, що саме відбувається з опором шкіри в той час, коли піддослідний намагався сказати неправду, і як саме змінюється струм, поданий на мікроамперметр схеми.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке пристрій регістрації медичної інформації?

2. Основні проблеми регістрації медичної інформації.

3. Класифікація медичних параметрів.

4. Як саме впливає зміна опору шкіри на здібність ії проводити електричній струм?

ВИСНОВКИ

В результаті виконаної курсового завдання виготовлено лабораторний макет, який виявився працездатним. Розроблені та надані рекомендації і методичні вказівки щодо виконання дослідження на цьому макеті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зельдин Е. А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной литературе. –Л.: Энергоатомиздат, 1986.-276 с.

2. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы. –М.:Энергия, 1979. –525с.

3. Жуковский В.Д. Медицинские электронные системы. М., «Медицина», 1976г.

4. Звегенцев В.Н. Принципы построения информационных систем оперативного врачебного контроля. М., «Наука», 1978 г.