Смекни!
smekni.com

Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке)) (стр. 8 из 8)

8. Угода між Урядом України і Укрядом Російської Федерації "Про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх жержав" від 14.01.1993 року.

9. Угода "Про спільну діяльність" між Міністерством Російської Федерації по справамн аціональностей та федеративним відносинам та Державним Комітетом України по справам національностей та міграції від 24.10.1997 року.

10. Конвенція МОП №97 "Про трудящіх мігрантів" від 01.07.1949 року.

11. Конвенція МОП "Про трудящіх-мігрантів" від 24.06.1975 року.

12. Піскун О.І. "Основи міграційного права". Порівняльний аналіз: Навчальний посібник - К.:"МП Леся", 1998 - 360с.

13. Авдокушин Є.Ф. "Международные экономические отношения".Учебное пособие, информационно внедрический центр "Маркетинг", Москва 1997 год.

14. А.Клюєв "Проблеми міграції", Бізнес-Інформ №1-2'99, стор 19.

15. О.Леонтенко "Проблеми становлення й розвитку трудової еміграції з України",//Україна:аспекти праці.Науково-практичний та соціально-політичний журнал, К.1999 рік №5 стор 28-32.

16. С.Б.Чехович "Правове регулювання міграційних процесів в Україні", автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.ю.н.

17. Г.П.Середа "Міжнаціональні відносини", Урядовийкур'єр №177, 28.09.2000 рік.

18. В.Новик "Іміграція:пошуки шляхів вирішення проблеми", Право України №6, 1999 рік.

19. Абу Салех Мухамед "Проблеми правового регулювання міжнародної трудової міграції в Україні", Правова держава №9, 1998 рік.

20. М.Колісник "Біженці та мігранти", Правда України, №61, 2 липня 1999 рік.

21. Г.Фединяк "Регулювання працевлаштування та соціального захисту громадян України за кордоном", Право України №2 1998 рік.

22. О.Саєнко "Украинцы за границей", Зеркало недели, №36, сентябрь 1999год.

23. В.Холмовой "В Москву!?", Данкор-Сумское обозрение, 6,10.02.2000год.

24. О.Ярошенко "Правове регулювання праці іноземців в Україні", Право України №11, 1998 рік, стор. 103-105.

25. О.Заржицький, О.Сидоренко, В.Башмаков "Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні", Право України №2, 1997 рік, стор.55-57.

26. В.Новик "Іміграція: пошуки шляхів вирішення проблеми", Право України №6, 1999 рік, стор.61-63.

27. О.Ємельянова "Где же находятся иностранные студенты?", Правда Украины, №90,14.09.1999год.


1 Є.Ф. Авдокушин, "Міжнародні економічні відносини", стор-102.

[1] А.Клюєв. "Проблеми міграції", БізнесІнформ № 1-2 '99, стор. 19

1 О.І. Піскун, "Основи міграційного права", стор-223

1 О.Леонтенко, "Проблеми становлення й розвитку трудової еміграції з України", //Україна: аспекти праці.Науково-економічний та суспільно-політичний жирнал, К.1999р. №5 стор-28

1 С.Б.Чехович "Правове регулювання міграційних процесів в Україні", автореферат-дисертації на здобуття наукового ступеня к.ю.н.

1 Г.П.Середа, "Міжнаціональні відносини", Урядовий кур'єр № 177, 28.09.2000р.

2 В.Новик "Іміграція:пошуки шляхів вирішення проблеми", Право України № 6, 1999р.

1 О.І. Піскун, "Основи міграційного права", стор-212

1 Абу Салех Мухамед "Проблеми правового регулювання міжнародної трудової міграції в Україні", Правова держава, №9 1998 рік.,стор 403.

1 О.І.Піскун "Основи міграційного права", стор. 222

2 М.Колісник, "Біженці та мігранти" Правда України, №61, 2 липня 1999р.

1Абу Салех Мухамед "Проблеми правового регулювання міжнародної трудової міграції в Україні", Правова держава, №9 1998 рік. Стор.401

1 О.леонтенко "Проблеми становлення і розвитку трудової еміграції з України", Україна:аспекти праці.Науково-політичний та соціально-економічний журнал К 1999р., №5 стор 28

1 Г. Фединяк "Регулювання працевлаштування та соціального захисту громадян України за кордоном", Право України №2, 1998 рік.

1 О.Саенко "Украинцы за грницей", Зеркало недели, №36, сентябрь 1999г.

2 В.Холмовой "В Москву!?", Данкор-Сумское обозрение, №6, 10.02.2000р.

1 В. Новик "Іміграція: пошуки шляхів вирішення проблеми", Право України №6, 1999 рік, стор.61-63.

1 О.Ємельянова "Где же находятся иностранные студенты?", Правда України, №90 14.09.1999 рік.

1 О.Ярошенко "Правове регулювання праці іноземців в Україні", Право України №11 1998 рік, стор.103-105

1 О.Заржицький "Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні", Право України№2,1997 рік.