Смекни!
smekni.com

Права профспілок в Україні (стр. 4 из 4)

Профспілка в інтересах працюючих будувала бази відпочинку, фінансувала розвиток фізичної культури і спорті, надавала матеріальну допомогу (медикаменти, побутова техніка і т.д.).

В даний час функції профспілки фактично скоротилися до правозахисних. Незважаючи на це, міськком не падав духом, став діяти гнучкіше, творчо підходячи до рішення питань залучення в профспілку нових членів. Не форсуючи подій, міськком спочатку став надавати допомогу окремим підприємцям по захисту їхніх прав і інтересів, коли в них виникали трудові конфлікти з міською адміністрацією та іншими органами влади і управління, а також іншим фізичними і юридичними особами. В міру росту кількості виграних профспілкою трудових суперечок і зміцнення її авторитету збільшилося і

число підприємців, що прагнуть стати членами профспілки працівників середнього і малого бізнесу.

В даний час підприємці через громадський благодійний фонд “Допомога”, створений при обласному комітеті профспілки працівників середнього і малого бізнесу, можуть створювати нові робочі місця і реанімувати старі, що існували. Користь від створення виробництва в місті

Мабуть зрозуміла кожному, адже у виграші виявляються усі: і виправна установа Департаменту виконання покарань, яка знаходиться в нашому місті , з якою укладені угоди про виробництво кухонного принаддя, ремонт транспортних засобів тощо, і самі підприємці. До цього залишається додати, що в січні 2002 року Білоцерківський міськком профспілки працівників середнього і малого бізнесу звернувся з ініціативою в адміністрацію і до депутатів міста розробити вже найближчим часом програму соціальної реабілітації колишніх ув'язнених. Сам же міськком уже неодноразово виділяв

Кошти для придбання медикаментів, продуктів харчування і одягу для установ виправних установ.

Міськком профспілки працівників середнього і малого бізнесу, повз свою основну діяльність, організував і веде бесплатні курси для підприємців - членів профспілки. У ході занять, що проводять фахівці- правознавці, слухачі вивчають різні законодавчі й інші нормативні акти, одержують кваліфіковану консультацію по спірних питаннях, що виникають у процесі повсякденної трудової діяльності.

Ще дуже важливий момент, який на мою думку необхідно відзначити: юридична консультація міськкому профспілки працівників середнього і

малого бізнесу крім складання скарг і заяв, ведення справ у народному і господарському суді , складання договорів (контрактів), консультацій громадянам і підприємцям, надає послуги нестандартного характеру в вирішенні конфліктів.

Прикладом таких послуг може послужити наступний випадок. Командування одної з місцевих військових частини при звільненні військовослужбовця І. з військової служби за контрактом відмовило йому в наданні житла, хоча за Законом, що має термін вислуги не менш 10 років, при

звільненні в запас держава зобов'язана надати квартиру. Міськком профспілки, куди звернувся І. за допомогою, уклав з ним договір про представлення його інтересів у суді й інших правоохоронних органах.

Рішення командування військової частини було оскаржено у Військовій прокуратурі Білоцерківського гарнізону. У результаті чого справедливість у відношенні І. була відновлена: наказ командира частини був відмінний, а І. надане житло. В даний час І. займається малим бізнесом і є членом профспілки.

Подібних випадків, коли міськком профспілки працівників середнього і малого бізнесу займається захистом інтересів і прав військовослужбовців, цілком достатньо, щоб говорити про те, що послуги нестандартного характеру в вирішенні конфліктів стали невід’ємною частиною його діяльності.

Таким чином, діяльність профспілок у сучасний період є не тільки багатоплановою і різноманітною, але й ефективною, як в області регулювання трудових відносин (у покращенні умов праці), надання нових робочих місць, юридичного консультування, у сфері розвитку середнього і малого бізнесу, так і в інших областях нашого життя.

Висновок

Більшості наших співгромадян невідомі тонкості економічної політики, конституційних перетворень і т.д. Але зате на багатьох заводах і фабриках, у будь якому місті і на селі запитують, чому місяцями не платять зарплату, чому підприємство, яке випускає потрібну людям продукцію, зупиняється, чому держава не може захистити не тільки приватну власність, не тільки державну власність, що залишилася, але і саме життя громадян.

На цьому явно несприятливому для роботи профспілок економічному і соціальному просторі особливо гостро стоїть питання про шляхи подальшого розвитку профспілкового руху в Україні, як одного з найбільших осередків працівників найманої праці в СНД

Налагодження і зміцнення на новій основі міжнародних економічних зв'язків України робить необхідним установлення міцних зв'язків українських профспілок із профцентрами промислово розвинутих держав, розвитком контактів з Європейської конфедерацією профспілок, Міжнародною конфедерацією вільних профсоюзів, іншими міжнародними профспілковими організаціями. Кінцевим результатом такої взаємодії могло б стати повне членство в цих організаціях в інтересах єдності і международ-

ний солідарності.

Професійні спілки беруть активну участь у роботі Міжнародної Організації праці.

Отже досить важливим є створення на базі закордонного досвіду

єдиного банку даних по соціально-економічних питаннях, а також системи поширення даної інформації в профрух України.

Крім того, незважаючи на деякі позитивні результати, досягнуті у своїй діяльності профспілками і, зокрема , Білоцерківським міськкомом профспілки працівників середнього і малого бізнесу, вкрай важливо, щоб держава розробила і прийняла програму підтримки діяльності професійних

союзів, як це робиться в деяких розвитих країнах, наприклад у Швеції.

Так, профспілка будівельників Швеції - найбільша у країні. Вона

поєднує 160 тисяч членів (90 відсотків будівельників країни).

120 тисяч членів працює, 40 тисяч - пенсіонери

95 відсотків коштів , що знаходяться в касі по безробіттю профспілка одержує від держави. З цієї суми велика частинагрошей витрачається на на видання свого журналу, на пенсійний фонд і фонд страхування.

У перспективі роль профспілок буде неухильно зростати.

Тому що, як ми змогли переконатися, профспілки залишаються чи ледве не єдиним органом, що стоїть на захисті прав і інтересів працюючих. Єдине, що профспілкам необхідно уточнити свої завдання і задачі, удосконалювати методи роботи. Але починати треба не з чистої сторінки. Необхідно вивчати і брати до уваги уроки, пройдені профспілками інших країн світу, розвивати вже наявні в кожній членській організації паростки нового.

Профспілковий рух у України в теперішніх умовах тільки складається. Але очевидно, що якщо Україна буде розвиватися взявши за ідеал розвинуті країни Європи, буде прагнути до Євросоюзу, та і профспілки будуть мати відповідні методи роботи з профспілками інших країн. Тому методи і досвід роботи профспілок інших країн представляють практичний інтерес.

Список літератури.

1.Конституція Укоаїни

2.Кодекс законів про працю України. К. Махаон 2003 р.

3.Основні чинні кодекстиі закони України. К. 2003 р.

4. Трудове право ЮРІНКОМ

5. Трудове право, підручник. Изд. “Проспект”, М., 1996р.

6. “Нове в законодавстві про колективні договори

і угодах”, практичний коментар,

Профінформ., 1993р.

7. “Організаційно-правові форми комерційної діяльності

у Україні”, “Галицькі контракти”№8 2000р.

8. “Прикладна економіка”, 1993р.

9.Закон України”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

Профінформ К 1999р.

10.”Профспілковий рух і сьогодення”Зеркало недели” № 10 2003р.


[1]Кодекс законів про працю України. К. Махаон 2003 р.

[2]Закон України “Про професійні спілки їх права і гарантії діяльності”Профінформ –1999р.

[3]Трудове право, підручник. Изд. “Проспект”, М., 1996р.

[4]Трудове право ЮРІНКОМ 2000р

[5]”Профспілковий рух і сьогодення”Зеркало недели” № 10 2003р.