Смекни!
smekni.com

Святкові і неробочі дні (стр. 2 из 2)

-про обмеження відрахувань із заробітної плати – ст.127;

-про надання молоді першого робочого місця – ст.197;

-про покладення матеріальної відповідальності на службову особу винну в незаконному звільненні або переведенні працівника – ст.237.

ЗАДАЧА №2

У зв'язку з переїздом до Ялти за станом здоров'я Журбенко просила власника звільнити її з роботи 14 травня, тобто через три дні після подання заяви.

Якою правовою нормою керувалася Журбенко при поданні заяви про звільнення за такий короткий термін? – ст.38 КЗП.

ЗАДАЧА №3

Тесленко вирішила звільнитись з роботи за власним бажанням, про що попередила власника у розмові з ним 5 вересня. Через два тижні вона не вийшла на роботу, хоча власник не видав наказ про звільнення.

Чи правомірні діі сторін? – Дії Тесленко неправомірні, власник вчинив згідно ст38 КЗП.

ЗАДАЧА №4

Оскаржуючи в суді правильність звільнення за систематичне невиконання трудових обов'язків, економіст Роженко стверджувала, що наказ про оголошення їй догани; що передував звільненню, не був повідомлений їй під розписку. Представник власника заявив, що витяг із наказу було вивішено на стенді для інформації того відділу, де працювала Роженко, і тому вона не могла не знати про стягнення.

Чи правомірні дії власника? Яке рішення має прийняти суд? – Дії власника неправомірні (ст.40 (п.3), ст.43, ст.149 КЗП), суд повинен прийняти рішення про відновлення на роботі Роженко (ст.235-237 КЗП).

ЗАДАЧА №5

З вини начальника цеху заводу не було організовано належного обліку та контролю за видачею робітникам цеху спецодягу, який при їх звільненні не повертався підприємству. Внаслідок цього виникла нестача спецодягу. Визначіть межі матеріальної відповідальності начальника цеху.

-межі матеріальної відповідальності у розміріпрямої дійсної шкоди, але небільше його середнього місячного заробітку (ст.132, 133(п.2), 135(п.3)КЗП).

ЗАДАЧА №6

Журавську запросили на роботу до міністерства на посаду бухгалтера. У наказі по міністерству вказано - "Прийняти Журавську на посаду бухгалтера з 15 квітня." Через два місяці її було звільнено як таку, що не витримала випробування.

Чи правильно вчинив власник, якщо Журавська за своєю класифікацією дійсно не відповідає посаді бухгалтера? – Дії власника не правомірні (ст.26 КЗП).

ЗАДАЧА №7

Саприкін пропрацював на заводі п'ять місяців, а потім був звільнений у зв'язку з переведенням на інше підприсмство. Компенсацію за невикористану відпустку він не отримав, про що йому видали довідку при звільненні. На новому місці роботи через два місяці Саприкін звернувся до власника з проханням надати йому відпустку. Проте власник відмовив Саприкіну у наданні відпустки, посилаючись на те, що він не пропрацював на цьому підприємстві шість місяців. Чи правильні дії власника? – Дії власника не правильні (ст.79, 81 КЗП).

ЗАДАЧА №8

Інвалід третьої групи Ганін звернувся до профкому із скаргою на те, що йому, як інваліду, відмовлено у наданні відпустки без збереження заробітної плати. Чи правомірні дії власника? – Дії власника не правомірні (ст.84 КЗП, ст.25 (п.6) Закон “Про відпустки”)

ЗАДАЧА №9

За брак у роботі токарю Нестеренку було оголошено догану. Крім того, власник позбавив його премії. Чи правомірні дії власника? – Так, дії власника правомірні (ст.149 КЗП).

ЗАДАЧА №10

Судом встановлено, що економіст заводу Волков звільнений з роботи без згоди профкому, тобто з явним порушенням закону. Суд поновив Волкова на попередній роботі і стягнув заробітну плату на його користь за час вимушеного прогулу. Визначіть межі матеріальної відповідальності директора заводу, який підписав наказ про звільнення.

Межі матеріальної відповідальності директора заводу знаходяться у повному відщкодуванні розмірів заподіяної шкоди (ст.134 (п.8), ст.235-237 КЗП).