Мир Знаний

Аналіз виконання бюджету Снятинського району за 2008 рік (стр. 1 из 3)

Зміст

Вступ

І. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

1.1. Промисловість

1.2. Торгівля і послуги

1.3. Фінанси

1.4. Доходи населення

1.5. Житлово-комунальне господарство

1.6. Розвиток підприємництва

ІІ. ДОХОДИ

ІІІ. ВИДАТКИ

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

До місцевих бюджетів Снятинського району за 2008 рік надійшло доходів загального та спеціального фондів в сумі 11277,4 тис.грн. або 107 відсотків уточненого плану на рік, в тому числі до загального фонду – 9429,6 тис.грн. або відповідно 103 відсотки.

Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у звітному періоді склали – 8435,1 тис.грн. або 102 відсотки до уточнених показників, затверджених місцевими радами та 117 відсотків до доведених Міністерством фінансів України.

В розрізі видів бюджетів уточнені планові показники по доходах виконано всіма бюджетами.

В порівнянні з відповідним періодом 2007 року надходження загального фонду збільшились на 2093,3 тис.грн. або 29 відсотків.

Видаткова частина бюджету району по загадьному фонду виконана на 99,8 % до уточненого плану 63184,4 тис.грн., касові видатки складають 63030,4 тис.грн. Передано коштів з загального фонду до спеціального фону (бюджету розвитку) 945,5 тис.грн.

Видаткова частина бюджету району по спеціальному фонду виконана на 98,3 % при уточненому плані 2292,0 тис.грн., касові видатки складають 2253,2 тис.грн.


І. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

1.1. Промисловість

Промисловий комплекс району є визначальним у сфері матеріального виробництва.

Упродовж 2008 року збережено позитивну динаміку зростання обсягів виробництва промислової продукції. Якщо в 2006 році обсяг промислової продукції становив 48,1 млн.грн. а темп росту до попереднього року 128,6%, в 2007р. – відповідно 74,5 млн.грн. і 135,3% то в 2008 році промислової продукції випущено на суму 100,6 млн.грн.. а темп росту становить 139,3 % при прогнозованих 106%.

Значне зростання обсягів виробництва відбулося на:

Державному підприємстві Залучанський спиртзавод (А.Далібожик) – завдяки приєднанню Підгайчицького спиртзаводу обсяги виробництва продукції збільшилися на 49,5%. і становлять 29,1 млн.грн.

Постійно нарощують обсяги виробництва продукції в ТзОВ „Варто” (Н.Дегтяревська). На даний час працює на повну потужність 30 пташників. Придбано комплексне обладнання забійного цеху, обладнання розбори, охолодження м’ясопродукції. Проводиться будівництво та реконструкція виробничих приміщень, буріння водних свердловин. Запроваджено безперервний забій птиці і відповідно безперебійне забезпечення покупців м’ясом птиці, що дало змогу збільшити на 30,7 % до 2007 року обсяги виробництва продукції, загальною сумою 34,7 млн.грн.. та завоювати нові ринки збуту. За один рік роботи в новій галузі ( вирощування гусей ) зуміли добитися високих показників на ЗАТ „Птахофабрика „Снятинська - Нова” (Є.Петричка). 15 приміщень для вирощування гусей дали змогу утримання 70 тисяч голів одноразової посадки. Введено в дію консервний цех по переробці печінки. Всього в 2008 році вироблено м”ясопродуктів на суму 13,6 млн.грн.

1.2. Торгівля і послуги

Аналіз функціонування споживчого ринку району показав, що в звітному періоді намітилась позитивна тенденція щодо зростання обсягів роздрібного товарообігу підприємств торгівлі та ресторанного господарства. Оборот роздрібної торгівлі збільшився проти 2007 року на 21,6 % і склав 82 млн..грн. В розрахунку на одного жителя товарооборот становить 1219грн., і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 278грн. В 2008 року в районі введено в дію 9 нових торговельних підприємств загальною площею біля 3,3 тис. м2., в яких створено понад 65 робочих місць. Значне місце у задоволенні потреб населення у товарах належить ринкам. На території району функціонує 7 ринків, на яких облаштовано 1301 торгове місце. На виконання заходів, затверджених райдержадміністрацією щодо приведення діяльності ринків у відповідність до вимог, передбачених Правилами торгівлі на ринках в 2008 році модернізацію та переоснащення матеріальної бази направлено понад 30 тис.грн.. коштів власних доходів.

1.3. Фінанси

Програмним завданням на 2008 рік було нарощення прибуткового фінансового результату та зменшення питомої ваги збиткових підприємств. За результатами 11 місяців фінансовий результат підприємств основного кола склав 2787,4 тис.грн.. Прибуток отримали 23 підприємства в сумі 3428,3 тис.грн., , що становить 74,2%. Збитково спрацювали 8 підприємств. Сума збитків становить 640,9 тис.грн., 25,8%. Темп зростання прибутків прибуткових підприємств до відповідного періоду минулого року становить 118%, збитки зменшились і складають 99,7%.Основною причиною нерентабельної роботи підприємств є зменшення обсягів (УТОС, АТЗТ “Будівельник”) та припинення виробничої діяльності ( ЗАТ “Джурівський завод “Ватра”, ВАТ “Прикарпаттютюн”); неповне відшкодування наданих послуг затвердженими тарифами (КП “Водоканал”).

1.4. Доходи населення

Річне програмне завдання щодо створення додаткових робочих місць (650 ) в 2008 році виконано на 161,8 % і за рахунок різних джерел фінансування на підприємствах і організаціях всіх форм власності введено в дію 1052 нових робочих місця. З них – 32 створено за рахунок надання дотацій роботодавцям. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого в економіці району , у листопаді 2008 року склала 682,02 грн., і зросла до відповідного періоду минулого року на 119,59 грн.., або 21 %.

Порівняно з січнем 2007 року ріст становить 28 %. Такий розмір заробітної плати у 1,8 рази перевищив законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (375 грн.) та в 1,35 рази – величину прожиткового мінімуму для працездатної особи (505 грн.)

Середньомісячна заробітна плата у січні - листопаді звітного року склала 653,08 грн., при запланованому річному програмному показнику 685 грн. Менше встановленого прожиткового мінімуму одержують заробітну плату працівники торгівлі, ресторанного, лісового господарства і транспорту. Заборгованість з виплати заробітної плати на 1.01.2008 р. склала 21 тис.грн.. по економічно-активних підприємствах ( 20,3 тис.грн.. громадська організація “Спорткомплекс “Колос” та 0,7 тис.грн.. – ЗАТ “Джурівський завод “Ватра”) і 4 тис.грн.. по підприємствах –банкрутах ( ДКП “Снятинтеплоенерго”).

1.5. Житлово комунальне господарство

Згідно з напрямками Загальнодержавної, обласної та районної програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства на період до 2010 року здійснюються заходи, спрямовані на забезпечення сталого розвитку житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування для задоволення потреб населення і господарського комплексу районув житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів.

Однією з проблем є забезпечення міста Снятина водопостачанням та водовідведенням через аварійний стан водопровідних мереж.

За рахунок коштів районного бюджету (40 тис.грн.) виготовлено проектно - кошторисну документацію на реконструкцію водопровідної мережі в м.Снятині. Кошти в сумі 2078 тис..грн. для проведення ремонтних робіт будуть виділено з державного бюджету в 2007 році.

Для покращення якості питної води та послуг з водопостачання , Заболотівським ККП, за рахунок коштів районного бюджету (11,4 тис.грн..) виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію центрального водогону, довжиною 900 м.пог., що знаходиться в аварійному стані.

Вартість ремонтних робіт згідно кошторисної документації становить 841,6 тис.грн. За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища придбано автомашину сміттєвоз КО – 413(ГАЗ-3307) вартістю 102 тис.грн.

Рівень проплати населенням житлово-комунальних послуг в 2008 році становить 111%.

Однак, з невідповідністю тарифів фактичній вартості житлово-комунальних послуг, залишається складним фінансовий стан підприємств житлово-комунального господарства. Так за підсумками 11 місяців рівень відшкодування тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення по КП “Водоканал” складав 73,2 та 98 відсотків відповідно. Рівень відшкодування на дані послуги по Заболотівському ККП склав відповідно 85 та 80,9 відсотки

1.6. Розвиток підприємництва

До державного реєстру внесено 242 суб”єкти малого бізнесу юридичних осіб, з яких 200 – діючих підприємств, по 6 – провадиться процедура банкрутства, 36 – в стані ліквідації, а також 1727 – фізичних осіб. З розрахунку на 10 тисяч населення припадає 36 юридичних та 257 СПД фізичних осіб.

В 2008 році державну реєстрацію здійснили 412 нових суб”єктів господарювання, що на 68 % більше ніж в 2007 році, в т.ч. 18 юридичних та 394 фізичних.

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності за 9 місяців 2008р. обсяг реалізованих робіт зріс на 9,2 млн.грн.. і становив 24,3 млн.грн..

Надходження від суб”єктів малого підприємництва в 2008 році складають 4151,7 тис.грн., що становить 20,4 % в загальній сумі надходжень.

Налагоджено роботу щодо запровадження видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. З часу створення Дозвільного центру надано 125 консультацій та видано 52 документи дозвільного характеру.

На виконання заходів програми підтримки малого підприємництва в 2008 році з районного бюджету було виділено 12,8 тис.грн. З них – 6 тис.грн.. на технічне забезпечення Дозвільного центру та 6 тис.грн.. на фінансову підтримку Бізнес-центру.


ІІ. ДОХОДИ

До місцевих бюджетів району за 2008 рік надійшло доходів загального та спеціального фондів в сумі 11277,4 тис.грн. або 107 відсотків уточненого плану на рік, в тому числі до загального фонду – 9429,6 тис.грн. або відповідно 103 відсотки.

Надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у звітному періоді склали – 8435,1 тис.грн. або 102 відсотки до уточнених показників, затверджених місцевими радами та 117 відсотків до доведених Міністерством фінансів України.