Мир Знаний

Ліквідаційна вартість обєкта

Варіант № 8

Завдання 1. Інвестор має можливість вкласти в проект РV тисяч доларів на nроків під r % (складна ставка). Яку суму інвестор повинен одержувати щорічно (А), щоб за n років повернути вкладені гроші?

Варіанти РV, тис. грн.. r, % n, роки
8. 19 13 9

1. Теперішня вартість грошей:

1 - 1 .1 – __1_

PV = А( (1 + r)n) = 3,48*(1 + 0,14)9 = 19

r0,14

2. Щорічні доходи:

А = 19 .

1 – 1 = __1__ = 1- 0,29 = 0,71= 5,46= 19 =3,48

(1 + 0,13)9 3,39 0,13 5,46

0,13

Завдання 2

Провести аналіз по моделі оцінювання дохідності використаного капіталу за умови методу рівномірного списання основного капіталу при щорічній нормі амортизації 15%, коли відомі такі дані (тис. грн.):

Рік 1 2 3 4 5 6 7 Початкові витрати Робочий капітал Залишкова вартість
Грошовий потік 8 9 8 7 7 6 6 42 12 8

1) Щорічна амортизація = 42 – 8 / 7 = 4857 грн.

2) Щорічний потік доходу = (43000 / 7 – 4857) = 1285

3) Середній щорічний дохід = сума потоку доходу N років 43 / 7 = 6142

4) Середня вартість вкладеного капіталу = (початковий капітал – залишкова вартість)/2 + залишкова вартість + робочий капітал

(42 – 8)/2 + 8 + 12 = 37 тис. грн.

5) Початковий вкладений капітал = початкова вартість + робочий капітал.

42 + 12 = 54 тис. грн.

6) Доходність на вкладений капітал = середній щорічний дохід/початковий вкладений капітал.

6142 / 54 = 0,11 * 100 = 11 %

7) Доходність на середню вартість вкладеного капіталу = середній щорічний дохід/середня вартість вкладеного капіталу.

6142 / 37 000 = 0,166* 100 = 16,6%


Завдання 3

З метою відповідності забезпечення (майна, застави) визначити розмір ліквідаційної вартості об’єкта на основі МСО, коли відомі такі дані:


Показник
Од. виміру В а р і а н т и
2
Кредит тис. грн. 140
Строк кредиту років 1
Ставка річна за кредитом % 50
Забезпечення % 100
Ринкова вартість % 100
Сума резервування % 7
Виконавчий напис % 2
Перехід права власності % 5
Охорона об’єкта % 1
Послуги рієлтора % 5
Реклама % 1
Аукціон % 9
Непередбачені витрати % 10
Термін реалізації міс. 9
Ставка річна за реалізацію % 50
Зменшення ринкової вартості % 15

1) Проценти банка після реалізації об’єкта = ринкова вартість – сума резервування – виконавчий напис – перехід права власності – охорона об’єкта – послуги рієлтора - реклама – аукціон – непередбачені витрати.

100 – 7 – 2 – 5 – 1 – 5 – 1 – 9 – 10 = 60 %


2) Компенсація суми кредиту (%) = кредит + кредит * ставка річна за кредит.

140 + 140 * 0,5 = 210 %

3) Сума процентів за строк реалізації = кредит * (ставка річна за реалізацію/12 місяців * термін реалізації).

140 * (50 / 12 * 9) = 5250

4) Загальна компенсація банка = компенсація суми кредиту + сума процентів за строк реалізації.

210 + 52,5 = 262,5 тис. грн..

5) Ліквідаційна вартість об’єкта:

Загальна компенсація банка – проценти банка після реалізації об’єкта

Х 100%.

262,5 * 100 / 52,5 = 500 тис. грн..

6)Повна ринкова вартість об’єкта:

Ліквідаційна вартість об’єкта – (100%-зменшення ринкової вартості)%

Х – 100%

100 – 15 = 85 %

500 * 100 / 85 = 588,23 грн.