Мир Знаний

Українські витоки відомого фізика-оптика академіка В.П. Лінника (стр. 4 из 4)

9.Способ исследования параболических зеркал и астрономических объективов. // В кн. «Второй съезд Российской ассоциации физиков». К.: Держ. вид., 1921. — С. 17, 18.

10.Бакаева Л.А. Наукова діяльність В.П. Лінника в КПІ // Матеріали Всеукраїнської конференції «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи». — К.: Центр пам'яткознавства НАНУ, 2009. - С 114-117.

11.Офіційний сайт Міжнародної громадської організації «Оптичне товариство імені Дмитра Сергійовича Рождественського» — http://www.oop-ros.org/index-r.htm

12. Офіційний сайт Федерального Державного унітарного

підприємства «Науково-виробнича корпорація «Державний оптич

ний інститут імені СІ. Вавилова» — http://npkgoi.ru/

13.Линник В.П. Интерференционные астрономические инструменты Пулковской обсерватории. // Труды XI Астрометрич. конференции СССР. (Пулково, 24—26 мая 1954 г.). Л.: Гл. астрономич. об-серв., 1955. - С. 172-174.

14.Линник В.П. Возможное развитие астрометрии с инструментальной точки зрения. // Труды XII Астрометрич. конференции СССР. (Пулково, 7—9 декабря 1955 г.). — Л., Гл. астроном, обсерв., 1957, с. 179-185.

15.Мартынов Д.Я. Курс практической астрофизики — 2 изд. — М.- 1967.