Смекни!
smekni.com

Загальна характеристика системи органів влади (стр. 4 из 4)

11. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

12. Міністерство палива та енергетики України

13. Міністерство праці та соціальної політики України

14. Міністерство промислової політики України

15. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

16. Міністерство транспорту та зв'язку України

17. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

18. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

19. Міністерство фінансів України

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусоммають визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, щодо них може встановлюватися спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. Ці органи очолюють голови. На сьогоднішній день перелік центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом виглядає так:

1. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

2. Державне агентство України з інвестицій та інновацій

3. Адміністрація Державної прикордонної служби України

4. Антимонопольний комітет України

5. Головне управління державної служби України

6. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

7. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

8. Державна митна служба України

9. Державна податкова адміністрація України

10. Державна служба експортного контролю України

11. Державна судова адміністрація України

12. Державний департамент України з питань виконання покарань

13. Державний комітет статистики України

14. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

15. Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

16. Державний комітет фінансового моніторингу України

17. Державний комітет ядерного регулювання України

18. Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

19. Національна комісія регулювання електроенергетики України

20. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

21. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

22. Національне космічне агентство України

23. Служба безпеки України

24. Фонд державного майна України

25. Державний комітет України у справах ветеранів

26. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

27. Управління державної охорони України

28. Національне агентство екологічних інвестицій України


Література

1. Авер’янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні: Наукова доповідь. – К., 1995.

2. Авер’янов В.Б. Виконавча влада і адміністративне право: – К., видавничий дім «Ін Юре», 2002.-с. 247–257; – с. 17–35.

3. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні: – К., видавничий дім «Ін Юре», 1997.-с. 30–39.

4. Авер’янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики: – К., Факт, 2003.-384 с.

5. Дерець В.А. Органи виконавчої влади в Україні та управлінські відносини: – К., ВД «Юридична думка», 2007. – с. 13–34.

6. Євченко В.О., Євченко О.О. Органи виконавчої влади в Україні. – К. – с. 9–44.

7. Нижник Н.Р., Плахотнюк Н.Г. Виконавча влада в Україні. – К., видавництво УАДУ, 2002. – с. 13–16; – с. 35–53.

8. Закон України Про місцеві державні адміністрації №586-XIV від 09 квітня 1999 року зі змінами та доповненнями.