Смекни!
smekni.com

Захисник у кримінальному судочинстві (стр. 6 из 6)

Але що ж робити з великою кількістю злочинності? Як боротися з мафією, корупцією, з прогресуючим насильством в суспільстві?

У системі різних заходів, звичайно необхідно вдосконалювати Кримінально-процесуальний і Кримінальний кодекс України, потрібно розширити права адвокатів, які виступають на боці і обвинуваченого, і потерпілого на всіх стадіях кримінального процесу. Необхідно щоб на попередньому слідстві при роз'ясненні підозрюваному права на захист був присутній адвокат, тому що без цього право підозрюваного на захист дуже часто стає формальним. Необхідно розширити практику допуску як експерта незалежних спеціалістів, які запрошені за клопотанням адвоката та його підзахисного; виробити систему заходів по більш повному здійсненню права обвинуваченого на вибір захисника; різко збільшити чисельність адвокатів.

Здійснення цих заходів допоможе більш активній реалізації принципу забезпечення права на захист, це б сприяло більш повному здійсненню принципу змагальності сторін в судовому розгляді, допомагало б встановленню істини у кожній справі, забезпеченню прав і законних інтересів не тільки підсудного, обвинуваченого, підозрюваного, але і інших учасників судового розгляду. Безумовне виконання вимог закону щодо здійснення прав адвокатів у кримінальному процесі України буде виступати правовою гарантією адвокатської діяльності взагалі.

Без зміцнення інституту захисту, без безумовного та гарантованого додержання прав та захисту інтересів громадян не можна говорити про побудову правової держави.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1. Конституція України - 28.06.1996 р.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України (станом на 20.09. 2001 року) К., 2001 р.

3. Закон "Про прокуратуру", від 5.11.91 р.

4. Закон "Про адвокатуру", від 19.12.92 р.

5. Саркисянц Г.П. "Про процессуальное положение защитника в совет­ском уголовном процессе" - М, Ташкент, 1967 г.

6. Саркисянц Г.П. "Участие защитников в суде первой инстанции в советском уголовном процессе" - Ташкент, 1965 г.

7. Перлов С.М. "Судебное следствие в советском уголовном процессе" М, 1960 р.

8. Цилин А.Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. Саратов, 1959 г.

9. Варфоломеєва Т.В. "Криміналістика і професійна діяльність захисника", К. Вища школа, 1987 р.

10. Советский утоловннй процесе, Учебник - М, Юрвд. лит. 1986 г.

11. Стецовский Ю.И. "Уголовно-процессуальная деятельность защит­ника" - М, 1982 г.

12. М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В. П. Шибіко “Кримінальний процес України”, К., “Либідь”, 1999 р.

13. Матвиенко Е.А. Судебная речь, Минск, 1972 г.


[1]Закон України "Про адвокатуру", ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. (ст. 4)

[2]Закон України "Про адвокатуру", ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. (ст. 2)

[3]Г.П.Саркисянд "Процессуальное положение защитника в советском уголовном процессе", Ташкент 1967

4 С.М.Перлов "Судебное следствие в советском уголовном процессе" М., 1960, ст.126.

[5] Матвиенко Е.А. Судебная речь, Минск, 1972 г., с. 203

[6]Циплин А.Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. Саратов, 1959

[7] Саркисянц Г.П. Участие защитников в суде первой инстанции в советском уголовном процессе. - Ташкент, 1965г