Смекни!
smekni.com

Управління банківськими ризиками (стр. 1 из 6)

ЗВІТ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

На тему: "Управління банківськими ризиками"


Завдання № 1

Проаналізувати індекс ПФТС за даними сайту: http://www.ufs.kiev.ua/ports/allindex.php?Mode=PFTS&Date=2007-05-21&Amount=30&Graphic=&Table=&Type=twoабо на сайті http://www.pfts.com/ukr/ і зробити висновки щодо мінливості показнику індексу (середнє значення, стандартне відхилення тощо) за останні 2 роки залежно від політичних та макроекономічних факторів.

Рішення

1. В табл.1.1, 1.2, 1.3 наведені вихідні дані по поточним значенням щоденного індексу ПФТС за 2005 -2007 роки [26].

Методика розрахунку індексу ПФТС [26].

Пфтс-Індекс є офіційним показником Першої фондової торговельної системи. Індекс розраховується на підставі простих акцій підприємств, які пройшли лістинг у ПФТС.

Назва індексу: Пфтс-Індекс.

Період розрахунку індексу (поточний період). Індекс може розраховуватися в режимі реального часу, на погодинній, щоденній і щотижневій підставі.

Погодинний індекс. Погодинний Пфтс-Індекс розраховується наприкінці кожної години протягом торговельної сесії.

Щоденний індекс. Щоденний Пфтс-Індекс розраховується кожний робочий день наприкінці торговельної сесії.

Щотижневий індекс. Щотижневий індекс розраховується наприкінці кожного робочого тижня. Якщо тиждень є неповною або має більше робочих днів, чим звичайний тиждень, індекс розраховується з або без обліку цих днів.

Перелік акцій підприємств, які входять в індекс У перелік входять акції, що мають найбільші показники ліквідності. Перелік акцій, які входять в індекс, переглядається щомісяця.

Індекс у поточному періоді розраховується на підставі переліку підприємств, які визначаються за попередній місяць. Критеріями для вибору підприємств у список індексу є:

1. Підприємства-Емітенти повинні пройти лістинг ПФТС і належати до першого або другого рівнів Списку ПФТС;

2. До Переліку акцій підприємств, що входять в індекс, відбираються акції, по яких у ПФТС була зареєстровано найбільша кількість двосторонніх угод. Причому, ціна двосторонньої угоди повинна бути не менше кращої ціни покупки й не більше кращої ціни продажу на момент введення звіту в систему.

Якщо підприємство, що входить в індекс, з будь-яких причин виключається зі Списку ПФТС, воно автоматично виключається з Переліку підприємств, які входять у лістинг. За таких умов індекс за наступний розрахунковий період розраховується без виключеного підприємства, а за базовий період береться список попереднього місяця без виключеного підприємства.

1. Базові значення.

Базовий період - це період, з якого починається розрахунок індексу. Базовий період коректується зі зміною переліку акцій підприємств, які входять в індекс.Пфтс-Індекс починає розраховуватися з 01.10.97.

Базове значення індексу - це значення індексу в базовому періоді. Базове значення індексу коректується зі зміною переліку підприємств, які входять в індекс. Для Пфтс-Індексу базове значення становить 100".

2. Формула розрахунку індексу.

Індекс розраховується за принципом ринкового зважування, що використовує метод арифметичної середньої. При розрахунку індексу враховуються всі угоди, які були зареєстровані в ПФТС і задовольняють наведеним нижче умовам.

Формула індексу:

Ipfts = Ipftsb * (i MCi,t / i MCi,b) (1.1)

де:

1. Ipftsb - базове значення індексу;

2. i MCi,t - сума ринкових капіталізацій всіх акцій з Переліку акцій індексу в поточному періоді.

Капіталізація розраховується по наступній формулі:

MCi,t = Qi * Pli,t (1.2)

де:

1. Qi - кількість звичайних акцій, випущених даним емітентом. Дана методика не розділяє державну й недержавну частину акцій;

2. Pli,t - ціна останньої угоди й акції в поточному періоді, якщо вона задовольняє наступній умові:

Bi,t =< Pli,t =< Ai,t

де:

1. Bi,t - значення найкращої (найвищої) ціни покупки

2. Ai,t - значення найкращої (самою низкою) ціни продажу.

Якщо ціна останньої угоди за поточний період не відповідає наведеному вище умові, то для щотижневого Пфтс-Індексу за підставу береться ціна попередньої угоди, що відповідає наведеному вище умові. Для погодинного, щоденного й іншого Пфтс-Індексу при відсутності зареєстрованої угоди по даній акції за поточний період береться ціна, що розраховується по формулі:

Pli,t = (Bi,t + Ai,t) / 2 (1.3)

де:

1. Bi,t - значення найкращої (найвищої) ціни покупки на закриття торговельної сесії ПФТС;

2. Ai,t - значення найкращої (самою низкою) ціни продажу на закриття торговельної сесії ПФТС;

3. MCi,b - сума ринкових капіталізацій всіх акцій з Переліку підприємств індексу в базовому періоді.

3. Статистична база.

Індекс розраховується на підставі офіційних результатів або поточних торгів у ПФТС.

Відновлення Списку індексу Для того, щоб запобігти різкому стрибку індексу при зміні Переліку акцій, які входять в індекс, у поточному періоді індекс розраховується по новому Переліку відповідно до формули:

I*pfts = Ipfts t-1 * (i MCi,t / i MCi,t-1) (1.4)

де:

1. Ipfts t-1 - базове значення індексу, розраховане на (t-1) період з новим Переліком акцій індексу;

2. MCi,t - сума ринкових капіталізацій всіх акцій з нового Переліку акцій індексу в поточному періоді;

3. MCi,t-1 - сума ринкових капіталізацій всіх акцій з нового Переліку акцій індексу в базовому (t-1) періоді.

Об'єктивність і правильність розрахунку Пфтс-Індексу забезпечується чіткою методикою й тим, що первинна інформація для розрахунку індексу є відкритою й рівнодоступною для всіх зацікавлених осіб.

На рис.1.1. наведений графік динаміки щомісячного середньоарифметичного значення індекса ПФТС та максимального розмаху щомісячних значень (мінімальне та максимальне значення на протязі місяця) у 2005 -2007 роках.

Як показує аналіз графіків рис.1.1, на протязі 2005 -2007 років:

- середньомісячне значення індекса ПФТС зросло з рівня 296,4 у січні 2005 року до рівня 1121,1 у жовтні 2007 року;

- графік можна розбити на 2 діапазони :

1) З січня 2005 року до жовтня 2006 року, коли значення індексу ПФТС піднімалось з рівня 296,4 у січні 2005 року до рівня 405,7 у жовтні 2006 року, тобто в 1,37 раза;

2) З жовтня 2006 року до жовтня 2007 року, коли значення індексу ПФТС піднялось з рівня 405,7 у жовтні 2006 року до рівня 1121,1 у жовтні 2007 року, тобто в 2,76 раза. Про цьому різко зріс розмах коливання максимального та мінімального значення індексу на протязі місяці відносно середньомісячного.


Таблиця 1.1


Таблиця 1.2


Таблиця 1.3


Рис.1.1. – Динаміка щомісячного середньоарифметичного значення індекса ПФТС та максимального розмаху щомісячних значень (мінімальне та максимальне значення на протязі місяця) у 2005 -2007 роках


Рис.1.2. – Динаміка середньоквадратичного та максимального відхилення індекса ПФТС від щомісячних значень маточікування у 2005 -2007 роках


Рис.1.3. – Динаміка варіації середньоквадратичного відхилення індекса ПФТС від щомісячних значень маточікування у 2005 -2007 роках


На рис.1.2 -1.3 наведені результати статистичної обробки вихідних даних табл.1.1 – 1.3 по динаміці індекса ПФТС у 2005 -2007 роках, виконані програмним пакетом Excel -2007 " Анализ данных – Описательная статистика":

– Динаміка середньоквадратичного та максимального відхилення індекса ПФТС від щомісячних значень маточікування у 2005 -2007 роках;

– Динаміка варіації середньоквадратичного відхилення індекса ПФТС від щомісячних значень маточікування у 2005 -2007 роках.

Як показує аналіз графіків, наведених на рис.1.2 -1.3:

- при зростанні середньоарифметичного значення щомісячного індексу ПФТС на протязі 2005 – 2007 років відповідно зростає за абсолютним рівнем і значення максимальних та середньоквадратичних відхилень індекса ПФТС на протязі місяця від середньомісячних показників (рис.1.2), особливо рівень відхилень зростає у 2007 році (перевибори парламенту та зміна правлячої коаліції у першій половині року) ;

- в той же час, рівень відносної варіації середньоквадратичного відхилення в % від середньомісячного значення індекса ПФТС після різкого підняття у першій половині 2007 року до рівня 9,0% по закінченню перевиборів парламенту та переходу до нової коаліції та составу Кабінету Міністрів знизився у кінці 2007 року до рівней 3,0%, характерних для 2005 -2006 років.

Оскільки рівень відносної варіації є показником ризику прогнозування тренду середньоквадратичного значення індекса ПФТС, можна констатувати, що у кінці 2007 року рівень ризику прогнозу росту курсу акцій знизився в 3 рази.


Завдання № 2

Пояснити, як у банку встановлюються ліміти на значення VaR за будь-яким ризиком. На нижче наведеному прикладі пояснити сутність бек-тесту (зворотного тестування). Прокоментувати коливання трьох кривих на малюнку.

Рішення

1. Сутність методики оцінки ризиків VaR [18].

VAR( Value at Risk), або Вартість, піддана ризику, оцінює ризик, поєднуючи дві його базові характеристики - імовірність і масштаб події - у якості максимально можливої при прийнятому довірчому рівні величині втрат по розглянутій позиції.

Таким чином, при аналізі по методології VAR виключаються з розгляду:

· очікувані втрати, тобто втрати, які будуть понесені при найбільш імовірному варіанті розвитку подій, що враховуються при формуванні резервів на можливі втрати, а також у рамках ринкової ціни (з урахуванням динаміки даного показника);

· виняткові втрати, тобто втрати, імовірність яких виходить за межі прийнятого довірчого рівня, аналізовані в рамках окремого напрямку аналізу ризиків - стрес-тестування.