Смекни!
smekni.com

ЗНО зарубежная литература 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з зарубіжної літератури 2008 року

№ і зміст ТЗ

Правильна відповідь (ключ)

Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням

1. Який зпоміж перелічених творів починається рядками: «Гнів оспівай, о богине, нащадка Пелея Ахілла згубний, що дуже багато ахеям лиха накоїв…»?
А «Іліада»; Б «Одіссея»; В «Божественна комедія»; Г «Енеїда».
«Іліада» 1) Гомер. Іліада: Пер. Н.Ніщинського.
2) Програма зовнішнього незалежного оцінювання із зарубіжної літератури // Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 року / Схвалено МОНУ, лист 1/118867 від 10.12.2007: Інформаційні матеріали (далі ЗНО2008). – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2. До якого жанру належить твір, герой якого виголосив: «Не думайте, що то з сваволі й гордощів мовчу я, – в грудях серце розривається, коли погляну на оцю ганьбу свою!»?
А епічна поема; Б комедія; В трагедія; Г сонет.
Трагедія 1) Есхіл. Прометей закутий: Пер. Бориса Тена.
2) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. С. 17.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
3. Який зпоміж запропонованих поетичних фрагментів написаний гекзаметром?
А «Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий, щоб душу поривав – шукати нову блакить, нову любов»;
Б «Аж моторошно робиться самому, коли згадаю праліс той заклятий, бір непрохідний в мороці страшному! Зі смертю лиш це можна порівняти. Та знову долю я знайшов щасливу, а як – про те ви будете читати»;
В «Шукай людину скрізь: на бідному постої, у закутку нужди, й у пишному покої. Одна душа жива за сто Кааб дорожча! Чому ж ідеш до них? Шукай душі живої!»
Г «Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив, в морі ж багато біди і тілом зазнав, і душею, щоб і себе врятувать, і друзів додому вернути».
«Всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив, в морі ж багато біди і тілом зазнав, і душею, щоб і себе врятувать, і друзів додому вернути». 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 11.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
4. Визначте рядок, де постійний епітет ужито правильно:
А шоломосяйний Одіссей;
Б прудконогий Одіссей;
В велемудрий Одіссей;
Г ніжний Одіссей.
велемудрий Одіссей 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література:
Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 14.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
5. Який зпоміж названих персонажів вважається «вічним образом»?
А Харон;
Б Агамемнон; В Ахілл; Г Прометей.
Прометей 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 138.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
6. Яка історична подія лягла в основу «Пісні про Роланда»?
А похід іспанців у мавританські землі;
Б похід маврів у іспанські землі;
В похід іспанців у франкські землі;
Г похід франків у іспанські землі.
похід франків у іспанські землі 1) «Пісня про Роланда» // Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 146.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 4445.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
7. Яка з перелічених тем є провідною в «Пісні про Роланда»?
А боротьба за руку і серце чарівної дами; Б боротьба за зачаровані скарби; В боротьба за рідну віру;
Г боротьба проти злих сил природи.
боротьба за рідну віру 1) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 146, 305.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 4445.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
8. Хто додав епітет «божественна» до первісної назви («Комедія») поеми Данте?
А Мольєр;
Б Боккаччо;
В Шіллер;
Г Вольтер.
Боккаччо 1) Данте Аліг’єрі // Українська літературна енциклопедія. – Т.2. – К.: УРЕ, 1990. – С. 15.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.52.
ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
9. Який зпоміж запропонованих поетичних фрагментів написаний терциною?
А «Немов кадило, цвіт димує в тишині, і серце скрипки десь тремкоче стоголосне. Меланхолійний вальс та очманіння млосне, як вівтар, небеса високі і смутні»;
Б «І юних, і старих – всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас»; В «Я вже стояв під самою горою, коли пантера бистра, розшаліла, із шкурою плямистою, рябою, мене в моєму русі зупинила. Прогнать її – було і думать годі, і далі йти зробилося несила»; Г «Несіть мене звідсіль, вагони і фрегати! Тут обертаються всі людські сльози в твань! Чи правда, що не раз печальний дух Агати говорить: покидай світ злочину й страждань? Несіть мене звідсіль, вагони і фрегати!».
«Я вже стояв під самою горою, коли пантера бистра, розшаліла, із шкурою плямистою, рябою, мене в моєму русі зупинила. Прогнать її – було і думать годі, і далі йти зробилося несила» 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 52.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 228.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
10. Кому з перелічених поетів належать ці рядки: «У кого кожний день в запасі півкоржа. У кого свій садок і хата не чужа, хто в рабстві не родивсь і сам рабів не має, у того світлий зір і радісна душа»?
А Данте;
Б Вергілій;
В Петрарка;
Г Омар Хайям.
Омар Хайям 1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. С. 62.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 220.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
11. Який зпоміж запропонованих поетичних фрагментів належить до жанру рубаї?
А «Скажено хлюпали припливи океанські, а я, колись глухий, як мозок дітвори, все за водою плив! І заколот гігантський зняли півострови, простори і вітри»; Б «Відходив день, і всі земні тварини звільняв вечірній присмерк від утоми; і тільки я, на всій землі єдиний, вів боротьбу самотнього сіроми з дорогою, а водночас з журбою, про що й скажу, в правдивості свідомий»; В «В твоєму погляді – і присмерк, і світання, як вечір грозовий, приносиш аромат. Німим стає герой з твого причарування, і сміливішає дитина во сто крат»; Г «І юних, і старих – всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас».
«І юних, і старих – всіх поглинає час, і невеликий нам дається днів запас. Ніщо не вічне тут: ми підемо так само, як ті, що вже пішли й що прийдуть після нас» 1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. С. 62.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 220.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
12. Хто з перелічених героїнь є персонажем твору літератури Відродження?
А Лорелея;
Б Гретхен;
В Пенелопа;
Г Офелія.
Офелія 1) Шекспір В. Гамлет (будьяке видання).
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
13. Хто з літературних персонажів прагнув у світі «зло знищити, беззаконня скасувати, сваволю впинити, помилки виправити»?
А Роланд; Б Дон Кіхот; В Гамлет; Г Санчо Панса.
Дон Кіхот 1) Сервантес М. Дон Кіхот. – Ч.І. – Р.2: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
14. По скільки рядків мають строфи, з який складається цей вірш: «Де погляд ніжний, де чарівний вид; де постать горда, де струнка постава, де мова та бентежна й величава, що завдає негідникові встид? Де сміх, що жалить того, хто набрид? Де та душа, що, мов зоря яскрава, висока й гідна владарського права, небесний нам осяяла блакит? Я вами дихаю, для вас палаю, я народивсь для вашого єства, без вас мені нема й не треба раю; як радість відійшла моя жива, в словах надію я плекав безкраю, та вітер порозвіював слова»?
А 2+3+3+2; Б 4+4+3+3; В 3+3+4+4; Г 4+4+4+2.
4+4+3+3
(сонет)
1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 648650.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2003. – С. 310.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
15. Кого Гамлет називає “літописцями століть”?
А історіографів;
Б акторів;
В королів;
Г могильників.
акторів 1) Шекспір В. Гамлет, дія 2, сцена 2 (будьяке видання).
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
16. Якому літературному напряму були притаманні: прагнення вразити читача, пишна метафоричність, підкреслена схильність до контрасту й антитези?
А романтизму; Б символізму; В бароко; Г реалізму.
бароко 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 138.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 7980.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.84.
ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
17. Що означає слово “класицизм” у перекладі з латини?
А правильний;
Б гармонійний;
В зразковий;
Г урівноважений.
зразковий 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 353354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.9293.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
18. Мистецтво якої доби представники класицизму вважали взірцем художньої досконалості?
А бароко;
Б античності;
В Відродження;
Г Середньовіччя.
античності 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 353354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.9293.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
19. Визначте літературний напрям, представникам якого адресована порада: «Сюжет високий ви обрали чи жартливий – уму коритися повинні завжди співи, бо римі з розумом не слід ворогувать. Вона – невільниця і мусить послух мать»?
А реалізм; Б романтизм; В бароко; Г класицизм.
класицизм 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 353354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.9293.
3) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 638644.
4) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
20. У якому рядку перелічені письменники доби Просвітництва?
А Шіллер, Гете, Гюго; Б Шіллер, Гете, Мольєр; В Шіллер, Гете, Вольтер; Г Шіллер, Гете, Буало.
Шіллер, Гете, Вольтер 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.102145.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
21. Герой якого твору виголошує фразу, яка стала крилатою: «Теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизні – золоте»?
А «Фауст»;
Б «Божественна комедія»;
В «Гамлет»;
Г «Пісня про Роланда».
«Фауст» 1) Гете Й.В. Фауст. – Ч. І: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
22. У якому творі літератури ХХ ст. є відлуння образу Мефістофеля з трагедії «Фауст»?
А «Старий і море»;
Б «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;
В «Чума»;
Г «Майстер і Маргарита».
«Майстер і Маргарита» 1) Булгаков М. Майстер і Маргарита (будьяке видання).
2) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004. – С. 243.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
23. Який зпоміж названих персонажів вважається «вічним образом»?
А Санчо Панса;
Б Гектор;
В Журден;
Г Фауст.
Фауст 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 138.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
24. Укажіть рядок із характерною ознакою романтизму:
А широке використання звукопису, навіювання певного настрою; Б суворе дотримання чітких правил і норм; В наявність мотивів світової скорботи; Г відмова від усталених норм, нестримне експериментаторство.
наявність мотивів світової скорботи 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 612615.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 146150.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
25. Яка характерна риса романтизму втілена у вірші Гейне «Не знаю, що стало зо мною…»?
А наявність байронічного героя;
Б наявність фольклорного персонажа;
В наявність мотиву романтичного бунту;
Г наявність мотиву самотності.
наявність фольклорного персонажа 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 181182.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
26. Яка з перелічених рис романтизму втілена в «Крихітці Цахесі» Гофмана?
А наявність головного героя – похмурого одинака із загадковим минулим;
Б протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів;
В провідна роль мотивів національної туги;
Г домінування мотивів світової скорботи.
протиставлення двох світів: філістерів та ентузіастів 1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. С. 236.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
27. Визначте автора твору, де є такий портретгротеск: «Голова в потвори глибоко запала між плечима, на спині виріс горб, як гарбуз, а зразу ж від грудей звисали тонкі, немов ліщинові палички, ноги, тож весь він був схожий на роздвоєну редьку»?
А Байрон; Б Гофман;В Пушкін; Г Лермонтов.
Гофман 1) Гофман Е.Т.А. Крихітка Цахес: Пер. С.Сакидона.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
28. Прочитайте твердження і дайте відповідь на запитання:
1. Письменникиромантики ігнорували національний колорит й орієнтувалися на зразки античного мистецтва.
2. Письменникиромантики використовували фольклорні мотиви.
А правильним є перше твердження; Б правильним є друге твердження; В правильними є обидва твердження;Г обидва твердження є неправильними.
правильним є друге твердження (письменникиромантики використовували фольклорні мотиви) 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 612615.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 146150.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
29. Хто є автором цього вірша: «Великі та німі Гиреїв двір і сад! По ґанках, що мели покірних баш тюрбани, через потуги трон і любощів дивани літає сарана, повзе холодний гад. Повився темний плющ і дикий виноград по вікнах, по стіні подобою альтани; «руїна» – пише тут на мурах гість незнаний, як Валтасарові, на віковічний згад. А в залі ще стоїть окраса мармурова: гарему то фонтан. Сльоза його перлова спадає по сльозі і промовля щомить: “О де ви, де тепер, любов, могуття й славо, що мали у віках сіяти величаво? Ганьба! Немає вас, а джерело дзвенить”»?
А Пушкін; Б Лермонтов; В Гейне; Г Міцкевич.
Міцкевич 1) Міцкевич А. Кримські сонети: Пер. М.Рильського.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
30. Укажіть рядок із характерними ознаками реалізму:
А наявність героя – носія однієї домінуючої пристрасті; Б порушення всіх норм і правил, герой – самотній бунтівник; В правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку; Г настанова на музичність і нечіткість сенсу фрази, широке використання звукопису, навіювання певного настрою.
правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку 1) Літературознавчий словникдовідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 584585.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
31. Що складає основу сюжету повісті “Мертві душі”?
А історія життя шахрая Чичикова;
Б подорож Чичикова російською провінцією;
В знайомство героя з поміщиками, чиновниками;
Г шахрайська операція з купівлі “мертвих душ”.
шахрайська операція з купівлі “мертвих душ” 1) Гоголь М. Мертві душі (будьяке видання).
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
32. Яким зображує Гобсека Бальзак?
А служником золота і водночас філософом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства; Б жалюгідним скнарою, що не вміє дотримувати слова і цінує лише прибутки; В злим генієм, позбавленим почуття справедливості; Г доброчинцем, який позичає гроші під низькі проценти і цим допомагає клієнтам.
служником золота і водночас філософом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: ЗодіакЕко, 2004. – С. 8990.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
33. Визначте провідну думку повісті “Гобсек”:
А світом правлять гроші, адже за них можна придбати практично все;
Б влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат;
В золото приносить владу та достаток, тому його накопичення є шляхом до незалежності;
Г золото є «душею» капіталістичного суспільства.
влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: ЗодіакЕко, 2004. – С. 8687, 8990.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
34. Що є головною причиною злочину Родіона Раскольникова?
А прагнення до збагачення шляхом привласнення майна старої лихварки;Б задоволення почуття помсти за злиденне життя та постійні приниження; В намагання перешкодити шлюбу «за розрахунком» сестри Дуні з Лужиним, якого вона не кохала; Г спроба перевірити теорію на практиці.
спроба перевірити теорію на практиці 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: ЗодіакЕко, 2004. – С. 175176.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
35. У якому творі висловлено думку: «Розкрити себе і втаїти митця – цього прагне мистецтво»?
А «Анна Кареніна»; Б «Війна і мир»; В «Злочин і кара»; Г «Портрет Доріана Грея».
«Портрет Доріана Грея» 1) Уайльд О. Портрет Доріана Грея.: Пер. Р.Доценка.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
36. Хто є автором рядків: «О Капітан! мій Капітан! Позаду путь трудна, всі бурі корабель здолав, і слава нам луна»?
А Рембо;
Б Вітмен; В Рільке; Г Бодлер.
Вітмен 1) Вітмен В. О Капітан…: Пер. М.Стріхи.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
37. Хто є автором рядків: «Я блискавицями роздерте небо знаю, прибої, течії, смеркання голубі, світанки, збуджені, мов голубині зграї, і те, що може лиш примаритись тобі»?
А Бодлер; Б Верлен; В Рембо; Г Вітмен.
Рембо 1) Рембо А. П’яний корабель: Пер. В.Ткаченка.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
38. Хто з поетів ХХ століття є автором вірша, що починається словами: «Ось дерево звелось. О виростання! О спів Орфея! Співу повен слух. І змовкло все, та плине крізь мовчання новий початок, знак новий і рух…»?
А Блок; Б Ахматова; В Рільке; Г Пастернак.
Рільке 1) Рільке Р.М. Сонети до Орфея: Пер. М.Бажана.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
39. Що символізує червоний колір у фіналі вірша Аполлінера «Зарізана голубка й водограй»: «…Олеандри всі в крові і сонце ранене в траві на багрянистім горизонті»?
А схильність поета до розгляду екологічних проблем;
Б захоплення поета імпресіоністичним живописом;
В співчуття поета до жертв кривавої війни;
Г поетизацію краси природи шляхом оспівування палахкотіння заходу сонця.
співчуття поета до жертв кривавої війни 1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 98101.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
40. Що вважає М.Булгаков найгіршою людською вадою, зображуючи єршалаїмський світ?
А брехня;
Б підлість;
В боягузтво;
Г жадібність.
боягузтво 1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004. – С. 244246.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
41. Епіграфом до якого твору став вислів Даніеля Дефо: «Якщо вільно зобразити ув’язнення через інше ув’язнення, то й вільно зобразити будьякий реально існуючий предмет через щось зовсім неіснуюче»?
А «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»; Б «Старий і море»; В «Перевтілення»; Г «Чума».
«Чума» 1) Камю А. Чума (будьяке видання).
ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
42. Від твору якої літератури походить назва оповідання Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»?
А давньоримської;
Б давньогрецької;
В перськотаджицької;
Г іспанської.
давньогрецької 1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004. – С.297300.
2) Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підр. для 7 класу. – К.: Грамота, 2007. – С. 273.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
43. Хто з героїв літератури ХХ ст. каже: «Людина створена не для поразки…, людину можна знищити, а здолати не можна»?
А Ріє; Б Сантьяго; В Рамбер; Г безіменний герой «Подорожнього…».
Сантьяго 1) Хемінгуей Е. Старий і море: Пер. В.Митрофанова.
2) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
44. У якому рядку перелічені письменникипостмодерністи?
А Павич, Еко, Хемінгуей; Б Павич, Еко, Зюскінд; В Павич, Еко, Камю; Г Павич, Еко, Кафка.
Павич, Еко, Зюскінд 1) Від авангарду до постмодернізму: Посібникхрестоматія із зарубіжної літератури для 11 класу середніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2ге видання, виправлене і доповнене) / Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: Грамота, 2006.
2) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2004.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878
45. Хто здійснив повний переклад поем «Іліада» і «Одіссея» українською мовою?
А Микола Лукаш;
Б Григорій Кочур;
В Леонід Первомайський;
Г Борис Тен.
Борис Тен 1) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
46. Установіть відповідність між письменниками та літературними жанрами, у яких вони досягли найбільших успіхів:
1 Петрарка;
2 Сервантес;
3 Мольєр;
4 Вергілій.
А комедія;
Б роман;
В трагедія;
Г сонет;
Д епічна поема.
Петрарка сонет;
Сервантес роман;
Мольєр комедія;
Вергілій епічна поема
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
47. Установіть відповідність між персонажем і твором, де він діє:
1 Вагнер;
2 Гектор;
3 Лорелея;
4 Данте.
А «Божественна комедія»;
Б «Не знаю, що стало зо мною…»;
В «Фауст»;
Г «Малюк Цахес»;
Д «Іліада».
Вагнер «Фауст»;
Гектор «Іліада»;
Лорелея «Не знаю, що стало зо мною…»;
Данте «Божественна комедія»
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
48. Установіть відповідність між літературними творами та національними літературами, до яких вони належать:
1 «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;
2 «Злочин і кара»;
3 «Альбатрос»;
4 «Старий і море».
А французька; Б російська; В італійська;Г німецька; Д американська.
«Подорожній…» німецька;
«Злочин і кара» російська;
«Альбатрос» французька;
«Старий і море» американська
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
49. Установіть відповідність між жанром і назвою твору:
1 трагедія;
2 комедія;
3 сонет;
4 епічна поема.
А «Міщаниншляхтич»; Б «Фауст»;
В «Як не любов, то що це бути може…»; Г «Малюк Цахес»; Д «Пісня про Роланда».
трагедія – «Фауст»;
комедія – «Міщаниншляхтич»;
сонет – «Як не любов…»;
епічна поема – «Пісня про Роланда»
трагедія – «Фауст»;
комедія – «Міщаниншляхтич»;
сонет – «Як не любов…»;
епічна поема – «Пісня про Роланда»
50. Установіть відповідність між типом літературного героя та літературним напрямом (добою):
1 носій однієї домінуючої пристрасті, риси характеру;
2 незвичайна особистість, одинак зі страдницькою душею;
3 типовий представник певного суспільного прошарку, конкретної епохи;
4 природна людина, вихована за законами розуму та природи.
А Просвітництво;
Б реалізм;
В романтизм;
Г класицизм;
Д бароко.
носій однієї домінуючої пристрасті, риси характеру – класицизм;
незвичайна особистість, одинак зі страдницькою душею – романтизм;
типовий представник певного суспільного прошарку – реалізм;
природна людина, вихована за законами розуму та природи – Просвітництво
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
51. Установіть відповідність між поетичними фрагментами та їх авторами:
1 «Природа – храм живий, де символів ліси спостерігають нас і наші всі маршрути»;
2 «Себе я оспівую – просту, окрему особу, проте вживаю слово “Демократичність” і термін “Людський загал”»;
3 «Так музики ж всякчас і знов! Щоб вірш твій завше був крилатий, щоб душу поривав – шукати нову блакить, нову любов»;
4 «А чорне, біле Е, червоне І, зелене У, синє О – про вас я нині б розповів: А – чорних мух корсет, довкола смітників кружляння їх прудке, дзижчання тороплене».
А Рільке;
Б Бодлер;
В Рембо;
Г Вітмен;
Д Верлен.
«Природа – храм живий…» Бодлер;
«Себе я оспівую…» Вітмен;
«Так музики ж всякчас і знов…» Верлен;
«А чорне, біле Е…» Рембо
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
52. Установіть відповідність між назвами віршів і прізвищами поетів:
1 «Визначення поезії»;
2 “Довкола жовтий вечір ліг”;
3 «Весно, весно, без меж і без краю...»;
4 «А ви змогли б?».
А Блок; Б Маяковський;
В Ахматова; Г Пастернак; Д Рільке.
«Визначення поезії» Пастернак;
“Довкола жовтий вечір ліг” – Ахматова;
«Весно, весно…» Блок;
«А ви змогли б?» Маяковський
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
53. Установіть відповідність між персонажем і автором твору:
1 Рамбер; 2 Сантьяго; 3 Пікерінг; 4 Берліоз.
А Белль; Б Шоу; В Булгаков; Г Камю; Д Хемінгуей.
Рамбер – Камю; Сантьяго – Хемінгуей;
Пікерінг – Шоу;
БерліозБулгаков
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
54. Установіть відповідність між твором і його жанром:
1 «Прометей прикутий»;
2 «Пігмаліон»;
3 «Собор Паризької Богоматері»;
4 «Іліада».
А епічна поема;
Б історичний роман;
В комедія;
Г трагедія;
Д сонет.
«Прометей прикутий» трагедія;
«Пігмаліон» комедія;
«Собор Паризької Богоматері» історичний роман;
«Іліада» епічна поема
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
55. Установіть відповідність між персонажами та авторами творів:
1 Ріє;
2 Еней;
3 Ієшуа;
4 Раскольников.
А Вергілій; Б Достоєвський; В Верлен; Г Камю; Д Булгаков.
Ріє – Камю;
Еней – Вергілій;
Ієшуа – Булгаков;
Раскольников Достоєвський
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
56. Установіть послідовність виникнення літературних напрямів:
А експресіонізм;
Б класицизм;
В екзистенціалізм;
Г романтизм.
Класицизм; романтизм; експресіонізм; екзистенціалізм 1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
57. Установіть послідовність написання творів:
А «Собор Паризької Богоматері»;
Б «Дон Кіхот»;
В «Іліада»;
Г «Анна Кареніна».
«Іліада»;
«Дон Кіхот»; «Собор Паризької Богоматері»;
«Анна Кареніна».
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
58. Установіть послідовність написання творів, де діють такі герої:
А Рамбер; Б Сібіл Вейн; В Журден; Г Олів’єр.
Олів’єр;
Журден;
Сібіл Вейн;
Рамбер
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
59. Установіть послідовність відвідин Чичиковим поміщиків:
А Плюшкін;
Б Манілов; В Собакевич; Г Коробочка.
Манілов; Коробочка;
Собакевич; Плюшкін
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
60. Установіть послідовність написання творів, що починаються такими рядками:
А «Стомившися, вже смерті я благаю…»;
Б «Шукай людину скрізь: на бідному постої, у закутку нужди, й у пишному покої…»; В «Під мостом Мірабо струмує Сена так і любов біжить у тебе в мене журба і втіха крутнява шалена…»;
Г «Найперше – музика у слові! Бери ж із розмірів такий, що плине, млистий і легкий, а не тяжить, немов закови…».
«Шукай людину скрізь…» (Омар Хайям);
«Стомившися, вже смерті я благаю…» (В.Шекспір);
«Найперше – музика у слові!..» (П.Верлен);
«Під мостом Мірабо струмує Сена…» (Гійом Аполлінер).
1) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 6878.
2) Програма ЗНО2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).