Смекни!
smekni.com

ЗНО география 2009 с ответами (стр. 1 из 3)

Зовнішнє незалежне оцінювання з географії 2009

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Яка подія відбулася на початку епохи Великих географічних відкриттів?

А відкрито Антарктиду
Б з'явилися перші географічні карти
В уперше висловлено припущення, що Земля має форму кулі
Г європейці дізналися про нову частину світу

Г

2. Причиною припливів і відпливів у Світовому океані є ...

А притягання Місяця та Сонця.
Б нерівномірний річковий стік.
В нерівномірне нагрівання земної поверхні.
Г нахил земної осі до площини орбіти.

А

3. У якій із точок, що позначені на карті, Сонце знаходиться в зеніті ополудні 23 вересня?

Б

4. Розгляньте план місцевості. Яке число найточніше відображає відстань у метрах, яку пройшов пішохід стежкою від річки Совки, що протікає попід лісом, через найдовшу вулицю села до ялини над обривом річки Вершиці?

Б

5. Визначте схему, на якій відображено походження озерних улоговин Танганьїки та Байкалу?

В

6. Розгляньте карту уявної земної поверхні. Доберіть правильне твердження про природу та господарство цієї місцевості.А Середньорічна кількість опадів в місті Р більша, ніж у місті R.
Б Витрата води в річках X, Y, Z значно більша у квітні, ніжу жовтні.
В Найімовірніше, що порт буде збудовано в районі міста М.
Г Найкоротша дорога між містами S та М проходить через перевал.

А

7. Укажіть географічні об'єкти, у межах яких рослинний і тваринний світ найбагатший і найрізноманітніший.

А Гобі, Наміб
Б Альпи, Аппалачі
В Амазонія, Калімантан
Г Масив Вінсон, Баффінова Земля

В

8. Визначте правильне твердження про природу океанів.

А У Північному Льодовитому океані є багато коралових островів.
Б У Атлантичному океані знаходиться найглибша западина Світового океану.
В Акваторія Тихого океану займає понад половину площі поверхні планети.
Г Водні маси верхнього шару Індійського океану холодніші на півдні, ніж на півночі.

Г

9. Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?

А Екватор перетинає південну частину материка.
Б Майже посередині її перетинає Південний тропік.
В Найближчими до материка є Африка та Північна Америка.
Г Зі сходу омивається водами Атлантичного океану.

Б

10. Укажіть географічний об'єкт, у межах якого знаходиться найвища вершина Африки.

А гори Атлас
Б Драконові гори
В Ефіопське нагір'я
Г Східноафриканське плоскогір'я

Г

11. Визначте координати антарктичної станції "Восток", де зафіксовано найнижчу температуру повітря на Землі.

А 790 пд. ш. 1050 сх. д.

Б 790 пн. ш. 1050 сх. д.

В 790 пн. ш. 1050 зх. д.

Г 790 пд. ш. 1050 зх. д.

А

12. Визначте природну країну Південної Америки, що має такі ознаки: "субтропічний клімат з рівномірним зволоженням; на незораних червонувато-чорпих ґрунтах домінують злаки; водяться гуанако, мустанги, олені, нанду; переважає вирощування кукурудзи, пшениці та скотарство".

А Патагонія
Б Пампа
В Гвіанське плоскогір'я
Г Бразильське плоскогір'я

Б

13. Укажіть правильне твердження про пам'ятку природи Північної Америки - печеру Флінт-Мамонтова.

А Найдовша печера на материку.
Б Знаходиться за Північним полярним колом.
В Має еолове походження.
Г Єдина гіпсова печера у світі.

А

14. За допомогою карти, де зображено межі поширення багаторічної мерзлоти, визначте країну Євразії, населення якої має можливість в околицях столиці використовувати влітку природні холодильники для збереження продуктів харчування.

А Норвегія

Б Росія

В Фінляндія

Г Монголія

Г

15. За даними таблиці визначте столицю держави, на залізничному вокзалі якої годинник вказує такий же час, що й на київському.

Столиця

Широта

Довгота

Київ

510 пн. ш.

310 сх. д.

А Братислава

480 пн. ш.

170 сх. д.

Б Будапешт

470 пн. ш.

190 сх. д.

В Бухарест

440 пн. ш.

260 сх. д.

Г Москва

560 пн. ш.

370 сх. д.

В

16. Складовою якої тектонічної структури є пороги в руслі річки, що мала назви: Борисфен, Данапріс, Славутич?

А Український щит
Б Дніпровсько-Донецька западина
В Волино-Подільська плита
Г Донецька складчаста споруда

А

17. Результат якого процесу зображено на схемі?

А сель
Б карст
В зсув
Г осипище

В

18. На якій кліматодіаграмі відображено кліматичні умови Києва?

Г

19. Визначте похил р. Дунай за даними, указаними на схемі.

А 0,24 м/км

Б 4,22км/м

В 0,24 км/м

Г 4,22м/км

А

20. Якою буквою на космічному знімку позначено частину акваторії Чорного моря, де проходить Кавказька течія?

В

21. Визначте регіон України, для якого типовими є подані в таблиці ґрунти, рослини і тварини.

Ґрунти

Рослини

Тварини

бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні бук, ялиця, ялина, ялівець, сосна сланка олень благородний, ведмідь бурий, глухар
А Карпати Б Крим В Полісся Г Поділля

А

22. Яка причина збільшення солоності води в Азовському морі?

А Надходження забруднених вод річок Кальміус і Молочної.
Б Збільшення густоти популяції медуз і риби в морі.
В Збільшення витрат кисню у воді під час розкладу органіки.
Г Інтенсивне зрошення в долинах Дону та Кубані.

Г

23. Проаналізувавши статево-вікову піраміду, визначте правильне твердження про міське населення однієї з областей України.А Жіноче населення за кількістю поступається чоловічому в усіх вікових групах.
Б Найбільша різниця кількості жінок і чоловіків у віці понад 70 років.
В Половина населення області - дитячого та підліткового віку.
Г Серед дітей віком до чотирьох років значно більше дівчаток, ніж хлопчиків.

Б

24. Укажіть елементи територіальної структури господарства.

А целюлезно-паперова фабрика, коксохімічний завод, навчально-виховний заклад
Б приватне підприємство, фермерське господарство, кооператив
В промисловий центр, сільськогосподарська зона, економічний район
Г виробнича інфраструктура, соціальна сфера, зовнішня торгівля

В

25. Визначте рядок із правильним поєднанням даних про підприємство машинобудівної галузі України в ланцюзі: місто - назви підприємства — продукція- основний фактор розміщення.

Місто

Назва підприємства

Продукція

Основний фактор розміщення

A

Ужгород Концерн "Лан" зернозбиральні комбайни споживач

Б

Черкаси Концерн "Черкаський автобус" маршрутні автобуси траса газопроводу

В

Харків КНТК "Антонов" літаки наукова база

Г

Краматорськ "Новокраматорський машзавод" ковальсько-пресове устаткування металургійна база

Г

26. Який вид продукщї основної хімії виробляється в містах Черкаси, Рівне, Одеса, Сєвєродонецьк і Дніпрсдзержинськ?

А калійні добрива
Б азотні добрива
В фосфатні добрива
Г сода