Смекни!
smekni.com

ЗНО украинский язык и литература 2009 с ответами (стр. 1 из 3)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 року з української мови та літератури

№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. Синоніми наведено в рядку

А зустрічати гостя – проводжати гостя
Б жвавий хлопчина – прудкий хлопчина
В привозити подарунки – привезені подарунки
Г будівельний кран – водопровідний кран

Б

2. Фразеологічний зворот ужито в рядку

А А мелодія лине, як дніпрова вода.
Б Людська заздрість – гірша, як слабість.
В Ішов би робити, а не байдики бити!
Г За Борисполем житом виспілим хоч які замилуються очі.

В

3. Складним є речення

А Верби, схилившись над тихим Дінцем, розчісують коси зелені.
Б На заході ще жевріло небо, а в степу вже заходила ніч.
В Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі.
Г Пішла дорога то маленькими сосновими лісками, то болотами, то полями.

Б

4. Не відмінюються всі слова рядка

А бюро, журі, вікно
Б кенгуру, турне, ательє
В тире, вапно, жалюзі
Г графіті, інтерв’ю, колесо

Б

Прочитайте текст і виконайте завдання 5–7 до нього.
(1)Постукала весна в прозорий кришталь вікон, торкнулася серця лоскітливим подихом травня й невтримно поманила в замріянний гай. (2)А в гаю синіми вогниками коливаються на тонких стебельцях проліски. (3)Схожі вони на бірюзові намистинки розгублені чиєюсь невинною рукою між вузеньких листочків боязкої травиці. (4)Може, то безжурний жайвір бризнув на галявину іскриневичерпного натхнення чи соромлива синичка розсипала зерна свого пестливого співу?

5. Орфографічну помилку допущено в слові

А замріянний
Б безжурний
В невичерпного
Г пестливого

А

6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

В

7. Вставне слово є в реченні

А першому
Б другому
В третьому
Г четвертому

Г

8. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок
Б з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка
В мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний
Г шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі
Д ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

Д

9. Усі слова написані правильно в рядку

А викладацький, молотьба, вохкість
Б карпатський, дорожчати, робітництво
В криворізький, об’їжджати, французський
Г інтелігентський, сонячний, надхнення
Д тюркський, свідотство, соняшник

Б

10. Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний
Б львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж
В подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий
Г торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто
Д Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

Г

11. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А і..раціональний, груп..а, Гол..андія
Б ас..иміляція, і..новація, священ..ий
В Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець
Г годин..ик, інтел..ект, га..льський
Д дік..енсівський, буд..ист, ал..ея

В

12. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

А багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований
Б менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний
В дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самостійний
Г повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний
Д кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш видатніший

А

13. Граматично правильне продовження речення «Обираючи стиль одягу,..» подано в рядку

А витрачається багато часу.
Б зважайте на певні норми.
В підкреслюється індивідуальність.
Г велике значення має колір.
Д ваш гардероб має залежати від погоди.

Б

14. Граматично правильно утворено словосполучення

А програміст по професії
Б відправити по пошті
В виплатити по сто гривень
Г дбайливий по відношенню до майна
Д подорожувати по європейським країнам

В

15. Правильно узгоджений числівник з іменником у реченні

А Квартет утворюють чотири виконавці.
Б До редакції надійшло два сценарія.
В Концерт тривав майже півтора години.
Г Для вистави слід використати чотирьох прожекторів.
Д Батальні сцени фільму знімали два з половиною місяців.

А

16. Сполучник умови вжито в реченні

А Принеси води, бо дуже хочу пити.
Б З’явились хмари, так що буде дощ.
В Коли бажання добре, то й дорога легка.
Г На те коня кують, щоб не спотикався.
Д Хоч була пізня осінь, день стояв погожий.

В

17. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А Юрійович, Петрівна, Валерієвич
Б В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич
В Святославович, Матвійович, Ігоревна
Г Іванівна, Іллінічна, Геннадійович
Д Арсенівна, Яківович, Романівна

Б

18. Кома НЕ СТАВИТЬСЯ в реченні (розділові знаки пропущені)

А На подвір’ї голосно сміються діти і пурхають горобці.
Б І жмуриться вікнами наша хатина і шепче задумливий сад.
В День був сонячним і небо здавалося ще більшим.
Г Жайворонок заспівав для своєї жіночки і їй теж захотілося злетіти в небо.
Д Мені потрібне слово а не слава.

А

19. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А юридичний, заощадження, більярд
Б дзюдоїст, мультиплікація, шампіньйон
В шлягер, Бессарабія, узбережжя
Г щитоносець, Макіївка, дюжина
Д б’ють, від’єднання, барельєф

Д

20. Граматично правильно побудовано речення

А Проаналізуймо зроблені висновки попередніми дослідниками.
Б Науковці вони ретельно досліджують найвіддаленіші куточки планети.
В Секретарка надрукувала звіт директора, що був готовий для публікації.
Г Зібравшись у головній залі, почалося підсумкове засідання експертної комісії.
Д Доповідач наголосив на важливих моментах і узагальнив роботу семінару.

Д

21. Правильно утворені дієслівні форми в рядку

А лікувати – лічу, лікуєш, лікуйте
Б очолити – очолю, очолиш, очоліть
В пролити – проллю, проллєш, пролийте
Г полоскати – полощу, полоскаєш, полощіть
Д провести – проводжу, проводиш, проводьте

В

22. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Зранку ми почали непокоїтися…» обрати

А так що настрій зіпсувався на цілий день.
Б бо кожен з нас почувався досить невпевнено.
В проте погода посприяла нам і цього разу.
Г й обговорювати можливі перешкоди.
Д передчуваючи серйозні ускладнення.

В

23. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка

А фужер, левкой, марафон, симфонія
Б пишеться, тюлень, стіл, тьмяний
В хибний, хвалько, схопити, мох
Г просьба, сім’я, прихильність, сяйво
Д колесо, мокрий, вокзал, скупість

В

24. Доберіть до фразеологізмів антоніми

1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-А

25. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
На сонячному пагорбі, (1), неподалік уже (2)давним-давно запустілого старовинного маєтку, стоїть школа, (3)мурована з червоної (4)вогнетривкої цегли.

А прикметник
Б дієприкметник (форма дієслова)
В прислівник
Г прийменник
Д частка

1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А

26. Утворіть граматично правильні словосполучення, поєднавши слова, позначені цифрами, та форми слова, позначені буквами.

1 згідно А принципи
2 наполягати Б принципам
3 навчати В на принципах
4 зраджувати Г принципів
Д з принципами

1-Д, 2-В, 3-Г, 4-А

27. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет А Молодість здатна творити несподіване й неймовірне.
2 присудок Б Як розбещує людину сама можливістьпринижувати інших!
3 означення В Не дивиться їм грізно в очі «завтра».
4 обставина Г А він стоїть наперекір усім напастям.
Д Народ шукає в геніях себе.

1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

28. З’ясуйте вид підрядних речень у наведених прикладах

1 означальне А Твій дух не став приниженим і плюсклим, хоч слала доля чорні килими.
2 з’ясувальне Б Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?
3 обставинне часу В Бачу за морями золоті дороги, де припав до неба синьоокий степ.
4 обставинне умови Г Коли прибудеш влітку до столиці, немов на конях вилетять каштани, угору підіймаючи правиці.
Д Коли слова на порох стерті, сповідатись зорям зайво.

1-В, 2-Б, 3-Г, 4-Д

Читання й аналіз тексту
Завдання 29?36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

Квітка на асфальті

(1-4) Далеко не всім у нас відома Квітка Цісик — американка українського походження, майже містична співачка. Ця аудіомісіонерка зробила для пропаганди української душі у світі, мабуть, більше, ніж президенти. Її неповторне виконання — просвітлена приреченість, а її доля — фатальний відхід майже на зльоті.

(5-9) Ті, хто чув її композиції (а це відомі пісні, у тому числі «Два кольори», «Я піду в далекі гори», «Чуєш, брате мій»), не можуть звільнитися від їхнього енергетичного впливу. Перший диск записаний 1980-го, другий — через дев’ять років. Кожен з «утаємничених» у її творчість може розповісти, як уперше почув і здивувався: «А звідки тут янголи?».

(10-13) Виявилося, янгол поселився у старій касеті. Хіба вгадаєш, у якій подобі Творець відправляє на землю своїх гінців, і хіба завбачиш, якої миті він покличе їх назад? От тільки ті 1990-ті були не янгольські. І ніщо не віщувало появи цього голосу «нізвідки» — на диво місцевій естраді.

(14-16) Зірок тоді наплодилося необлікована кількість. Більше, ніж на небі. Творець навіть розгубився... Але ж душа все одно лишалася байдужою до підступів. Тріскотіть, співайте, вийте! А ми, можливо, й дочекаємося свого — янгола?

(17-19) …І тут доведеться згадати добрим словом свідомих українських піратів. Спасибі, друзі, за те, що з далекого берега доставляли в тривожний час не тільки товари народного вжитку, а й перлини у вигляді касет — цю саму Квітку.

(20-28) Після того, як її записи стали проникати в місцеві програвачі й у деякі серця, з’явилися легенди. Адже багато хто чув, але ніхто не бачив, а голос хвилював. Казали, ніби її предки — із аристократичного музичного роду, наче в Америці вона вмирає від хвороби. І співає на паперті українських пісень, бо «не має на що жити!». І то правда: у деяких її піснях проривалося щось зрошене сльозою розлуки, благанням про милість. Ніби стоїть ця гарна дівчина посеред Брукліна, коханим покинута, долею скривджена, батьківщиною забута, і виводить пісню знетямлено, протяжно, жалібно. І я навіть уявляв собі її самозаглиблений погляд і відсторонену байдужість до світу. Оскільки і світ байдужий до неї, бо в ньому місце не квіткам, а будякам.

(29-33) Згодом усе виявилося не таким драматичним. У дівчини справді було романтичне минуле. Її родина ніколи не забувала про рідну землю, на якій тільки у мріях і ростуть виняткові квіти. І долю доньки, названої вигадливо, як для техногенної Америки, — Квіткою, її батьки бачили виключно в музичному орнаменті.

(34-38) Квітка вступила до нью-йоркської консерваторії. Та розчарую шанувальників американської мрії. Оперне майбутнє не склалося, а її американською «дійсністю» стає... рекламний конвеєр, і ось вона — цей янгол — співає дивним тембром сто мільйонів разів якісь «трелі»-заставки для кока-коли.

(39-43) Було в її кар’єрі й залучення до «великого» кіно. Але це так – мимохідь – так і не розквітла для «Оскара». Але родичі чітко усвідомили: призначення цього херувима не кока-кола, а щось неземне. Те, що залишається тільки у творчості. Тому і сподобилися допомогти їй у «сімейній вигадці» — записі українських пісень, які вона ввібрала з материнським молоком.

(44-49) Свої кревні 200 тисяч доларів ця вродлива й розкута американка вкладає в «український проект». У сімейні альбоми. Ніби «не для продажу». Українська — не найдосконаліша в її розмовній мові (м’яко кажучи). Але вимову контролює мама. У результаті народжується щось ніким не очікуване... Наче «відкриваючи» для себе українську мову, Квітка «з чистого аркуша» розповідає відомі пісенні сюжети. А ми сприймаємо їх — «як уперше».

(50-54) Виконує хрестоматійні «Два кольори». Мільярд разів чуті. Але небесний тембр — мимохіть — ніби вириває зі строфи одне слово: «Червоне — то любов, а чорне — то-о-о-о… журба». І в «то-о-о» — горе знання і небажання зустріти «журбу». Вона немовби відтягує цю зустріч і хоче залишитися на іншому кінці «кольору» — тільки в любові.

(55-57) «Чуєш, брате мій...» — про смерть на чужині. Співає, як поминальну молитву. Голос злегка тремтить. У кожній інтонації — прощання. І це, скажете, не передчуття янгола, якому невдовзі доведеться... «повернутися»?

(58-59) 1998-го вона й розтанула свічкою на «рідній чужині» — від невиліковної хвороби.

(60-67) ...Ще вона фантастично записала за дев’ять років до смерті «Я піду в далекі гори». І саме в американської українки виявилося найбагатше змістове й емоційне аранжування. Так виходить... коли «як уперше». Магнетичний тембр летить над Карпатами, а там — загублений Іван із «Тіней забутих предків» усе шукає і шукає свою Марічку. Вслухайтеся — пригадаєте фільм... До речі, хто знав, що вже інший янгол зовсім в інший час пролетить над Карпатами і торкнеться крилом тоді ще маловідомого режисера, і в результаті народиться «кіномелодія» на всі часи. І ніхто ніколи переспівати її не зможе.

(68-71) Саму Квітку дехто намагався «переспівати». Тільки без усіляких реклам поціновувач якщо шукає, то знаходить не удаваних, а справжню. Ніякі продюсери не «прорахували» б подібну Квітку, яка співає. Співає за океаном, а українську душу відчуває глибше, ніж ті, що з нашого «асфальту».

(72-73) Як і раніше, вона існує не «всупереч», а просто окремо. Хто почує — той молодець. У її голосі — туга за надіями марними, гарними, такими — як у «раю».