Смекни!
smekni.com

ЗНО украинский язык 2010 3 сессия с ответами (стр. 1 из 2)

Відповіді на ЗНО з української мови 2010 року - III сесія

Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО 2010 року, підручникам і посібникам, затвердженим МОН України
Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7.
(1) У моїй батьківщині на/світанні колишуться польовими доріжками навантажені хлібом вози. (2) Удосвіта часом кукурікають півні, вечорами линуть до/гори сині димочки. (3) У моїй батьківщині осінь по/тихеньку ступає в червоних чобітках заквітчана в соняшники й китиці винограду. (4) Вечірні тумани заступають хороводи русалок, і зорі, на диво, сяють близько над землею, що/б можна було говорити до них. (5) У моїй батьківщині сонце ходить босоніж, підперезане бабиним літом, з червоною калиною в русявому волоссі.
1. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
А колишуться вози
Б кукурікають півні
В осінь ступає
Г зорі сяють
Лексика. Пряме та переносне значення слова
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – С. 208.
2. Фразеологізмом є вислів
А сині димочки
Б вечірні тумани
В ходити босоніж
Г бабине літо
Фразеологія.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – С. 234–241.
3. Окремо в цьому тексті пишеться сполука слів
А на/світанні
Б по/тихеньку
В до/гори
Г що/б
Орфографія. Написання окремо (сполучень прислівникового типу), разом і через дефіс (прислівників, службових частин мови, вигуків).
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2007. – С. 212–216.
4. Прислівник виділено в словосполученні з тексту
А польовими доріжками
Б часом кукурікають
В навантажені хлібом
Г червоною калиною
Морфологія. Прислівник як частина мови
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2007. – С. 188–.
5. Складним безсполучниковим є речення
А друге
Б третє
В четверте
Г п’яте
Синтаксис. Безсполучникове складне речення.
Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. – К.: Освіта, 2002. – С. 93–95..
6. Вставне слово є в реченні
А другому
Б третьому
В четвертому
Г п’ятому
Синтаксис. Види речень за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання)
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. – С. 181–196.
7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А другому
Б третьому
В четвертому
Г п’ятому
Синтаксис. Речення з відокремленими членами.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. – С. 206.
8. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку
А п..ять відсотків, б..юджетний кодекс
Б розпочинати кар..єру, св..яткові заходи
В кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння
Г зар..яджати батарею, громадянське об..єднання
Д опинитися в міжгір..ї, поширити на пів..Європи
Орфографія. Правила вживання апострофа.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – С. 178.
9. Подвоєні букви треба писати на місці обох пропусків у рядку
А записати до щоден..ика, лебедин..ий пух
Б від..зеркалене зображення, кілька стат..ей
В пісен..а спадщина, зав..ишки з будинок
Г чавун..і ґрати, поро..саджувати квіти
Д суцвіт..я черемхи, раннє надвечір..я
Орфографія. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Педагогічна преса, 2005. С. 182–189.
10. Граматичну помилку допущено в рядку
А порада вчителя
Б посада керівника
В нові паспорта
Г сьоме грудня
Д давній сусіда
Морфологія. Особливості вживання та написання відмінкових форм іменника.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – С. 142–164.
11. Закінчення -ий має прикметник, утворений від слова
А дорога
Б торік
В зовні
Г учора
Д тривога
Морфологія. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м’яка групи).
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – С. 203–206.
12. Правила вживання великої літери дотримані в уривку з афіші
А
Б
В
Г
Д
Орфографія. Правопис великої літери.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – С. 130.
13. Граматичну помилку допущено в рядку
А найвідоміші скульптури
Б більш цікавіший сюжет
В тонший від паперу
Г найменш привабливі ціни
Д зрозуміліше пояснення
Морфологія. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми).
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – С. 194–197.
14. Граматичну помилку допущено в реченні
А У п’єсах Шекспіра «Гамлеті» та «Королі Лірі» порушено вічні проблеми буття.
Б Прототипом Нори в «Ляльковому домі» Ібсена є письменниця Лаура Кілер.
В Які засоби комічного вжив Микола Гоголь у «Мертвих душах»?
Г Палац, який змальовує Міцкевич у сонеті «Бахчисарай уночі», належав ханові Гірею.
Д Почесне місце в бібліотеці Жуля Верна належало творам Даніеля Дефо та Фенімора Купера.
Синтаксис. Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. С. 100–116
15. Правильну відмінкову форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено в рядку
А Р. в. шестиста дев’яноста восьми
Б Д. в. шестисот дев’яноста вісьмом
В Зн. в. шістсот дев’яноста вісім
Г Ор. в. шестистами дев’яноста вісьмома
Д М. в. (на) шестистах дев’яноста вісьмох
Морфологія. Типи відмінювання кількісних числівників
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – С. 232–238.
16. Прочитайте уривок.
Сонце мало(1)помалу хилилося до заходу. Воно поволі червонило край(2)небо й робило його ясно(3)червоним. Ген(4)ген до обрію насторожено шумів неозорий ліс, оточений біляво(5)сивою мрякою.
Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, окрім
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5
Орфографія. Написання складних слів разом і через дефіс.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – С. 115–122.
17. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива
А плавати – пливуть
Б возити – везуть
В водити – водють
Г сипати – сиплють
Д бігти – біжуть
Морфологія. Словозміна дієслів І та II дієвідміни
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2007. – С. 59–67.
18. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Ще виблискують кришталеві роси...» обрати
А і випромінюють веселковий розмай.
Б милуючи око веселим сяйвом.
В але сонце вже осяяло виднокрай.
Г бо тільки займається на день.
Д ранок холодить оксамитові трави.
Синтаксис. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення
Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. – К.: Освіта, 2002. – С. 13–14.
19. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А наддністрянський, щирісінький, юнацтво
Б джерельний, український, безмежжя
В восьмитонний, щавель, їжджу
Г їстоньки, плямистий, щуплявенький
Д хом’ячисько, дзенькіт, зшиток
Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Педагогічна преса, 2005. С. 134–137.
20. Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні
А «За що ж, хтоDнебудь попитає, Зозуля Півня вихваляє?».
Б «Та чим же я вам досадив?» ягнятко, плачучи, питає.
В Яка ти розкішна, земле, – думала Маланка.
Г Мати через пліт запитала сина, куди він зібрався.
Д Жалібно жовте листя березини, здається, шепче, «Літо, де ти, літо?».
Синтаксис. Речення з прямою мовою.
Біляєв О. М. та ін. Українська мова. – К.: Афон, 2004. – С. 106–107.
21. Частка не пишеться разом у варіанті
А не/зовсім зрозумілий
Б зошит не/підписано
В не/розмовляю італійською
Г не/всі з цим обізнані
Д не/забутня подорож
Орфографія. Правопис не з різними частинами мови.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2007. С. 266–270.
22. Звертання є в реченні
А Усе, чим я щасливий і багатий, я мушу рідним словом оспівати.
Б Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.
В Я люблю твоє майво зелене, і Донбас, і Каховку ясну.
Г На берегах Дніпра крутих, весь помережений садами, стоїть у сяйві днів нових наш рідний Київ перед нами.
Д «Роби добро, – мені казала мати, – і чисту совість не віддай за шмати!».
Синтаксис. Речення зі звертанням.
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2008. С. 100–116
23. Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка
А межувати, жалюгідний, крутіж
Б харків’янин, забрьоха, різний
В привокзальний, красень, морок
Г дзеленькати, мороз, зобов’язати
Д шістсот, майструвати, митець
Синтаксис. Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні).
Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – С. 71.
24. З’ясуйте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові складного речення.

1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г

Синтаксис. Основні види підрядних речень
Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. – К.: Освіта, 2002. – С. 48.

25. Доберіть приклад до кожного випадку вживання коми.

Випадок уживання коми Приклад
1 між однорідними членами речення А Не страшна тобі ані посуха, ані дощ.
2 при відокремленому члені речення Б Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.
3 між частинами безсполучникового речення В Жайворонок висить на невидимій нитці, співаючи весну.
4 між частинами складносурядного речення Г Лягло сонце за горою, зірки засіяли.
Д Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г