Смекни!
smekni.com

ЗНО химия 2010 с ответами

Відповіді на ЗНО-2010 з хімії

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим МОН України
Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони.
А 6
Б 20
В 13
Г 16
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20
Зміст завдання: Визначте число нейтронів в ядрі атома 80Вr.
А 45
Б 44
В 43
Г 42
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.25-29
Зміст завдання: Виберіть електронну формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу ЕО2.
А 1s22s2
Б 1s22s22p1
В 1s22s22p2
Г 1s22s22p3
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.34-39
Зміст завдання: Визначте протонне число хімічного елемента за такими даними: знаходиться в ІV групі періодичної системи хімічних елементів, відносна молекулярна маса ( формульна маса) його вищого оксиду дорівнює 80.
А 22
Б 23
В 32
Г 40
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20
Зміст завдання: який рядок утворений символами хімічних елементів однієї групи й однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва?
А S, O, Cr
Б S, Se, Cr
В Cr, Se, Mo
Г S, O, Te
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18-19.
Зміст завдання: Яка зміна основних закономірностей (зліва направо) спостерігається у атомів елементів малих періодів періодичної системи Д.І.Менделєєва ?
А зменшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Б валентність у вищих оксидів залишається сталою
В посилюються металічні властивості
Г збільшується кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.
Зміст завдання: Хімічний зв’язок у молекулі гідроген хлориду ( хлороводню) утворюється за рахунок перекривання
А 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3s-орбіталі атома Хлору
Б 1s-орбіталі атома Гідрогену та 3р-орбіталі атома ХлоруВ 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2s-орбіталі атома Хлору
Г 1s-орбіталі атома Гідрогену та 2р-орбіталі атома Хлору
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.49-50.
Зміст завдання: Визначте тип хімічного зв’язку в молекулі сполуки, утвореної хімічними елементами з порядковими номерами 11 і 17.
А ковалентний полярний
Б йонний
В ковалентний неполярний
Г водневий
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52-54.
Зміст завдання: Хімічним елементом із найвищим ступенем окиснення в бінарній сполуці з Нітрогеном є
А Гідроген
Б Літій
В Алюміній
Г Кальцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.58-60.
Зміст завдання: Максимальну ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці
А Na2CO3
Б CH4
В Al4C3
Г CO
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.58-60.
Зміст завдання: хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це
А H2SO3
Б H2S
В H2CО3
Г HCl
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.107-110.
Зміст завдання: Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння
А металічна
Б йонна
В атомна
Г молекулярна
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.57
Зміст завдання: у харчовій промисловості під час виробництва печива використовують суміш сухої харчової соди ( кристалів) та розчину оцтової кислоти. Визначте загальну суму коефіцієнтів рівняння хімічної реакції між цими сполуками
А 2
Б 3
В 4
Г 5
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.97.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.26-27.
Зміст завдання: білкову природу мають
1 шкіра
2 піт
3 волосся
4 гемоглобін
5 сльозова рідина
6 підшкірний жир

Варіанти відповіді:
А 1,2,3
Б 2,3,4
В 1,3,4
Г 4, 5,6
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.60.
Зміст завдання: Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів
А HCl
Б NaOH
В CH3COOHГ CH3COONa
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.23-28.
Зміст завдання: Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?
А освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан)
Б засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду)
В мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол)
Г добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату)
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116-119.
Зміст завдання: Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень СО → Х→ Na2CO3
А NaOH
Б СО2В СaCO3
Г Ca(HCO3)2
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.123-125.
Зміст завдання: до якої групи органічних сполук належить речовина, якщо під час її взаємодії з металічним натрієм виділяється водень, а під час реакції з гідроген йодидом – утворюється йод алкан?
А алкени
Б карбонові кислоти
В спирти
Г феноли
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.5-14.
Зміст завдання: Визначте формулу речовини «Х», що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень СН4 → Х → CН3СOН
А СН2 = СН2
Б С2Н4
В С2Н2Г C2Н5 ? OН
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.149-151.
Зміст завдання: Визначте напівсхему реакції, у якій сірка – відновник
А S + Fe
Б S + Mg
В S + H2
Г S + O2
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61-65. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-24.
Зміст завдання: Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:
1 сульфідна кислота
2 летка сполука Брому з Гідрогеном
3 натрій гідрогенсульфат
4 летка сполука Нітрогену з Гідрогеном
5 продукт гідратації сульфур(IV) оксиду
6 твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату

Варіанти відповіді
А 1,2,5
Б 1,3,5
В 2,4,5
Г 4,5,6
Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-24.
Зміст завдання: Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих речовин?
А бензен
Б метаналь
В амоніак
Г сульфур (VI) оксид
Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.55-58.
Зміст завдання: Як побрібно змінити концентрацію амоній хлориду в реакції з натрій гідроксидом, щоб змістити хімічну рівновагу в бік утворення амоніаку (в закритій посудині)?
А зменшити
Б збільшити
В спочатку збільшити, потім зменшити
Г спочатку зменшити, потім збільшити
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.142-145
Зміст завдання: Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану.
1 гідрування
2 повне окиснення
3 заміщення
4 приєднання
5 ізомеризація
6 полімеризація

Варіанти відповіді:
А 1,4
Б 2,3
В 4,5
Г 5,6
Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.116-121.
Зміст завдання: Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню Al3+ + 3OH = Al(OH)3?.
А алюміній нітрат і калій гідроксид
Б алюміній і вода
В алюміній сульфат і купрум (ІІ) гідроксид
Г алюміній оксид і калій гідроксид
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «
Зміст завдання: хімічна реакція між калій гідроксидом і нітратною кислотоювідноситься до типу
А обміну
Б сполучення
В розкладу
Г заміщення
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.
Зміст завдання: Визначте напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником
А Fe2O3 + Н2 →
Б FeО + СO →
В Fe + Cl2
Г Fe(OH)2 + HCl →
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.
Зміст завдання:кінцевими продуктами реакції окиснення глюкози в клітинах живих організмів є
А сахароза, вода
Б карбон (ІV) оксид, вода
В етанол, карбон (ІV) оксид
Г етанол, вода
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.40-42.
Зміст завдання: Збільшення тиску в системі спричинить підвищення виходу продукту в реакції
А 2H2O(г.) ? 2H2(г.) + O2 (г.)
Б CaCO3 (тв.) ? CaO(тв.) +CO2(г.)
В N2(г.) + 3H2(г.) ? 2 NH3(г.)
Г CO(г.) + H2O(г.) ? CO2(г.) + H2(г.)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.144-147.
Зміст завдання: Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?
1 гідроген пероксид
2 натрій карбонат
3 калій перманганат
4 калій сульфат
5 натрій нітрат
6 карбон(IV) оксид

Варіанти відповіді:
А 1,2,3
Б 1,3,5
В 2,3,4
Г 4,5,6
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.127-130.
Зміст завдання: Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.
А тринітрат целюлози
Б нітрометан
В тринітрат гліцеролу
Г амінооцтова кислота
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.12-14
Зміст завдання: Які екологічні проблеми безпосередньо зумовлені видобуванням, переробкою та використанням вуглеводневої сировини?
1 парниковий ефект
2 надлишок нітратів у грунті
3 фотохімічний смог
4 кислотні дощі
5 ерозія берегів
6 зростання електромагнітного випромінювання

Варіанти відповіді:
А 1,2,3
Б 1,3,4
В 3,4,5
Г 4,5,6
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.88-92
Зміст завдання: полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище,є
А крохмаль
Б целюлоза
В білок
Г поліетилен
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.142.
Зміст завдання: Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії ? гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння?
А цинк
Б олово
В нікель
Г хром
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.108.
Зміст завдання: Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву
А гальванопластика.
Б гальваностегія.
В оцинковування.
Г нікелювання.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.105.
Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами мікроелементів, що містяться в лікувальних водах , та будовою зовнішніх електронних шарів їхніх атомів. Назви мікроелементів Будова зовнішнього шару атомів
1 Молібден
2 Арсен
3 Манган
4 Іод

А …4s24p3
Б …2s1
В …5s25p5
Г …4s23d5
Д …5s14d5

(1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.34-39.
Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами
Рівняння реакції
1 CuO+2HCl=CuCl2+H2O
2 2Na+2H2O=2NaOH+H2
3 Li2O+SO3=Li2SO4
4 C18H38 → C9H18 + C9H20

Тип реакції А Заміщення
Б Сполучення
В Обміну
Г Розкладу
Д Дегідратація

(1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-140.
Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням .
Хімічна формула 1 H2N(CH2)5COOH
2 C17H35COONa
3 NaF
4 KCl

Застосування А Профілактика карієсу
Б Регуляція водно-сольового обміну
В Виготовлення мила
Г Профілактика інфікування ВІЛ
Д Виготовлення капронового волокна

(1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.127-130.
Зміст завдання: Установіть відповідність між кількістю речовини і масою
Кількість речовини
1 1,5 моль магній оксиду
2 0,5 моль кисню
3 2 моль води
4 5 моль кальцій карбонату

Маса (г)
А 16
Б 60
В 500
Г 36
Д 550

(1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В)
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.62.
Зміст завдання: Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу.
Формула нітрату
KNO3
Cu(NO3)2
AgNO3
NН4NО3


Продукти термічного розкладу
А нітрит металічного елемента, кисень
Б метал, нітроген(IV) оксид, кисень
В оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень
Г нітроген(I) оксид, вода
Д нітроген(IІ) оксид, вода

(1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.72;60.
Зміст завдання: Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі.
А СaCO3
Б Сa(OH)2
В Сa
Г Сa(HCO3)2

(Сa– Сa(OH)2– СaCO3– Сa(HCO3)2)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.128-129.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. - К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.96.
Зміст завдання: Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою.
А кальцій оксид
Б барій оксид
В магній оксид
Г стронцій оксид

(магній оксид - кальцій оксид - стронцій оксид - барій оксид)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.8-9.
Зміст завдання: Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.
А Al+N2 →
Б С+H2 →
В Al+O2 →
Г Ca+S →

(Г, Б, В, А)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.96-101
Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням їхніх протонних чисел.
А Se
Б Ca
В N
Г Mn

(В, Б, Г, А)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.24.
Зміст завдання: Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в їхніх атомах.
А Mg
Б Cu
В Ag
Г B

(Г, А, Б, В)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.109-111.
Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень алкіну на фенол.
А C6H5OH
Б C2H2
В C6H6
Г C6H5Cl

(Б, В, Г, А)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.134-137.
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.143-149.
Зміст завдання: Розташуйте маси речовин за збільшенням кількості речовини (моль) у них
А m(Сu) = 64 г
Б m(O3)= 64 г
В m(CuO) =64
Г m(CH4) =64

(В, А, Б, Г)
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-62.
Зміст завдання: Розташуйте марки бензинів за збільшенням їхньої детонаційної стійкості
А А-95
Б А-92
В А-98
Г А-76

(Г, Б, А, В)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.161.
Зміст завдання: Розташуйте речовини за збільшенням відносної молекулярної (формульної) маси.
А пропан
Б гексин
В бутен
Г пентин

(А, В, Б, Г)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С127-138.
Зміст завдання: Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень
А C2H5OH
Б C2H4
В C6H6
Г C2H2

(А, Б, Г, В)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С 153-154;
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.29-30
Зміст завдання: Обчисліть об’єм (л) кисню, що необхідний для згоряння 12 л (н.у.) ацетилену.

(30л)
Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.108-109
Зміст завдання: Знешкодження отруйної дії білого фосфору купрум (ІІ) сульфатом відбувається за рівнянням хімічної реакції:
P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4.
Складіть електронний баланс окисно-відновного процесу. У відповіді вкажіть коефіцієнт біля формули сполуки, що є окисником

(5)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61-65.
Зміст завдання: Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині , для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл.

(5%)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.72-75
Зміст завдання: У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу (г) оцтової кислоти.

(18 г)
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-62
Зміст завдання: Біогаз ? це суміш, основними компонентами якої є метан, карбон (ІV) оксид. Обчисліть об’єм (м3) кисню (н.у.), що витрачається на спалювання біогазу об’ємом 10 м3, з об’ємною часткою метану ? 70% і карбон (ІV) оксиду ?30%.

(14м3)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.112-113.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.108-109.
Зміст завдання: У результаті бромування метилбензену (толуену) масою 46 г добули бромотолуен масою 68,4 г. Обчисліть вихід продукту реакції (%) від теоретично можливого

(80%)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45.
Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.352
Зміст завдання: Мідний купорос ? кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі

(36%)
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.63-64.
Зміст завдання: Для одержання цинк оксиду, що входить до складу цинкового білила, спалюють цинковивий пил у струмені кисню. Обчисліть тепловий ефект (кДж) хімічної реакції, якщо відомо, що під час згоряння цинку масою 6,5 г виділяється 34,9 кДж теплоти.

(698 кДж)
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.132-133.
Зміст завдання: Молекули ментолу освіжувача подиху більш як в 5 разів важчі за повітря і складаються з атомів трьох елементів: Гідрогену, Карбону і Оксисену. Масова частка перших двох елементів становить 12,8% та 76,9% відповідно.
Виведіть молекулярну формулу ментолу. У відповіді вкажіть кількість атомів в молекулі.

(31)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.139-140.
Зміст завдання: Складіть схему розподілу електронів на орбіталях катіону Хрому(+3). У відповіді вкажіть число енергетичних комірок, заповнених спареними електронами.

(9)
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.36-38.