Смекни!
smekni.com

ЗНО география 2010 с ответами (стр. 1 из 3)

Відповіді на ЗНО-2010 з географії

Зміст завдання Посилання на підручники, атласи
Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі
А Ніколай Копернік.
Б Дмитро Менделєєв.
В Фернан Магеллан.
Г Гійом Боплан.
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §4
На якому півострові бувають дні, коли сонячні промені падають на дно найглибших колодязів?
А Скандинавський
Б Кримський
В Лабрадор
Г Сомалі
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §34
Наша планета. Атлас для 6кл.-К.:ІПТ, 2003, 2004.-ст.3, 14-15
Яка характеристика річки Совки, зроблена за планом місцевості, є правильною?
А річка Совка тече з північного сходу на південний захід
Б правий берег річки Совки крутий, обривистий
В річка Совка є правою притокою Вершиці
Г береги Совки у нижній течії вкриті рідколіссям
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- § 6,7,9
Наша планета. Атлас для 6кл.-К.:ІПТ, 2003, 2004.-ст. 8-9
Загальна географія.Атлас-хрестоматія для 6 кл.-К.:НВП «Картографія», 2003,2004, ст..10-11
Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті?
А рух магми від астеносфери до поверхні Землі
Б розривні рухи та зміщення пластів літосфери
В повільні вертикальні рухи літосфери
Г повільні горизонтальні рухи літосфери
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2004.- § 11
Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті?
А у річках
Б в озерах
В у льодовиках
Г у водосховищах
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 11 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 17
На схемі зображено
А циклон Південної півкулі.
Б антициклон Південної півкулі.
В циклон Північної півкулі.
Г антициклон Північної півкулі.
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 7
Як пояснити пристосованість рослин тундри до боротьби із засухами, якщо тундрово-глеєві ґрунти перезволожені?
А ґрунтова волога містить підвищену концентрацію розчинених солей
Б рослини тундри зберегли це пристосування з дольодовикового періоду
В влітку волога міститься лише на поверхні ґрунту і не просочується в глибину
Г в умовах інтенсивного випаровування холодний ґрунт ускладнює поглинання вологи корінням рослин
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 41
Який висновок було зроблено М.М. Миклухо-Маклаєм на основі досліджень, проведених на березі затоки Астролябія (нині Берег Маклая)?
А острови між Австралією та Євразією мають материкове походження
Б народи планети знаходяться на різних етапах демографічного переходу
В виникнення расових відмінностей зумовлене природними умовами життя людей
Г аборигени Австралії та Океанії є вихідцями з Південної та Східної Азії
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія:Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2004.- § 44
Яка причина утворення стокових вітрів у прибережній зоні Антарктиди?
А зміна полярного дня і полярної ночі, що обумовлює великі сезонні амплітуди температури
Б велика різниця атмосферного тиску над внутрішніми областями материка і над оточуючими водами океанів
В відмінності у рельєфі: східна частина материка – це підвищене льодовикове плато, а західна – низовинна
Г льодовиковий покрив не утворює значних перешкод на шляху вітрів
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 37
Прочитайте нотатки із щоденника мандрівника: «… біля води зіпнувся на коріння мангровий ліс. По місточках можна дійти до таблички з відомими ще зі шкільних років координатами. Стою на краю материка: попереду ніби пропливають казкової краси острівці, а на північному сході контрастом здіймаються портові крани промислового півдня Сингапуру…». Про який материк і його крайню точку йдеться?

А Євразію, мис Піай
Б Австралію, мис Йорк
В Африку, мис Рас-Гафун
Г Південну Америку, мис Паріньяс
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 44 Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 1999-2005.-ст. 2-3, 38-39.
У процесі вкорінення магми в товщу земної кори по розломах рифтової зони Східної Африки сформувалися родовища
А нафти і природного газу.
Б кам’яного вугілля і графіту.
В мідних і кобальтових руд.
Г алюмінієвих та ртутних руд.
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 20
Географія материків і океанів. Атлас для 7 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 1999-2005.-ст. 21
Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 14
Якщо на рівнинних просторах серед моря злакових трав з’являється безгорбий верблюд, проноситься пара мустангів, сторожко пригинає голову страус нанду, і лише вітер здаля доносить голоси гаучо, то це – заповідна територія, де охороняється вцілілий острівець
А степів Середньої Азії.
Б прерій Північної Америки.
В пампи Південної Америки.
Г саван півострова Індостан
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 34
У Центральних районах Аляски з’явилися ділянки лісу, на яких дерева похилені в різні сторони під різними кутами. Науковці назвали першопричину цього явища – глобальне потепління. Який проміжний процес виник унаслідок потепління і спричинив появу «п’яних лісів».
А прискорений розвиток біомаси
Б збільшення водності річок
В виснаження ґрунтів
Г танення вічної мерзлоти
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія: Загальна географія: Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §21
Яку тварину було завезено в Америку іспанськими конкістадорами?


(Коня)
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 34
Які острови мають вулканічне походження?
А Гавайські
Б Мальдівські
В Філіппінські
Г Великі Зондські
О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик Географія: Загальна географія:Підруч. Для 6 кл.загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Зодіак-ЕКО, 2005.- §22
Чому Австралія є найпосушливішим материком?
А територія материка розміщена переважно у тропічному поясі з високим тиском
Б центральна частина Австралії з усіх сторін оточена горами
В з Антарктики в глиб материка проникають сухі та холодні повітряні маси
Г біля берегів Австралії проходять лише холодні океанічні течії
С.Г.Кобернік, О.Я.Скуратович. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. .-К.: Навчальна книга, 2005.- § 28
Територія України удвічі більша за територію
А Італії.
Б Франції.
В Білорусі.
Г Молдови.
Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§ 34
Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 6-7
Розгляньте таблицю, яку склали геологи, досліджуючи відслонення. Визначте сумарну товщину (м) гірських порід палеозойського віку
П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 34.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., ст. 53
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.9
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 10 У якому напрямку посилюється континентальність клімату України?
А з північного заходу на південний схід
Б з південного сходу на північний захід
В зі сходу на захід
Г з півдня на північ П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 52-59
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 21
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.14-15 Долиною якої річки проходить межа Тернопільської та Хмельницької областей?
А Тиси
Б Збруча
В Десни
Г Інгулу Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.6-7, 16 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 8-9. З якими тектонічними структурами, позначеними цифрами на картосхемі, пов’язані основні басейни, райони та родовища залізних руд в Україні

А 2, 12
Б 6, 13
В 3, 7, 10
Г 1, 4, 9 П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 32, 46-47.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 15-18
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст.9, 12-13
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст. 10 Визначте фізико-географічну провінцію (край) України, для якої характерними є наведені у таблиці типові ґрунти, рослини і тварини.

Ґрунти: сірі лісові, чорноземи типові
Рослини: дуб, липа, ковила, типчак, шалфей лучний
Тварини: перев’язка, хохуля, сапсан, дрофа

А Українські Карпати
Б Західноукраїнська лісостепова
В Середньоруська лісостепова
Г Кримська південностепова П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 121-127.
Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 42
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 18-25
Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.20-23 Який бальнеологічний курорт сформувався у Закарпатті?
А Миргород
Б Саки
В Шаян
Г Слов’янськ П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 354 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.46 Укажіть один із основних чинників найвищих в Україні темпів скорочення населення у Чернігівській області.
А середня густота населення одна з найнижчих в Україні
Б рівень урбанізації в області вищий середнього в Україні
В кількість жінок перевищує кількість чоловіків
Г частка літніх людей вдвічі перевищує частку дітей П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 147
Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §6 Прикладом розвитку господарства України екстенсивним шляхом є
А механізація робіт з реконструкції залізничних шляхів
Б перехід фермерів на вирощування урожайних гібридів овочів
В збільшення кількість виробників будівельних матеріалів
Г підвищення кваліфікація працівників деревообробної галузі П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 172-174
Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §13 Які галузі паливної промисловості розвинені у Волинській області?
А буровугільна і сланцева
Б кам’яновугільна і торфова
В нафтова і газова
Г кам’яновугільна і буровугільна П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 180-186 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §14 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 34 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій?
А Краматорськ
Б Київ
В Львів
Г Харків П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 212, 306 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §17 Житель Черкаської області, обурений тим, що на його земельній ділянці кілька років підряд орендар вирощує соняшники, вирішив внести зміни в договір оренди, якщо наступні три роки не буде застосовуватися сівозміна. Порадьте, які сільськогосподарські культури економічно вигідно вирощувати орендарю, враховуючи агрокліматичні ресурси та ґрунти цієї місцевості.
А жито, льон-довгунець, баштанні
Б пшеницю, цукрові буряки, гречку
В кукурудзу, тютюн, рис
Г ячмінь, сою, люпин П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 239-246 Ф.Д.Заставний. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2006-2008, §24-25 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 42 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.42 Меридіональний характер простягання має автомобільна магістраль
А Київ – Харків.
Б Київ – Ковель.
В Київ – Одеса.
Г Київ – Дніпропетровськ. Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.:ДНВП «Картографія», 2000-2007.-ст. 44 Географія України. Атлас для 8-9 кл.-К.: ІПТ, 2000-2008, ст.47 Який економічний район спеціалізується на виробництві лісохімічної продукції?
А Карпатський
Б Придніпровський
В Подільський
Г Північно-Західний П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст. 355 Хто з географів досліджував розвиток і розміщення продуктивних сил в Україні, розробив схему її економічного районування?
А В. Вернадський
Б С. Рудницький
В К. Воблий
Г В. Докучаєв П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Зодіак-Еко, 2004., ст.21 Ф.Д.Заставний. Фізична географія України: Підруч. для 8кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: «Бліц», 2004., § 10 Які риси властиві сучасній світовій економіці?
А різнорівнева, двополюсна, симетрична
Б різнорівнева, багатополюсна, асиметрична
В однорівнева, однополюсна, симетрична
Г дворівнева, триполюсна, асиметрична Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§16 Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§16

А цукрову тростину
Б фінікову пальму
В льон-довгунець
Г чай Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ За ред. Б.П.Яценка.–К.: Прок-Бізнес, 2004, 2005. -§24 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл. -К.:ДНВП «Картографія», 2003-2007.-ст.20 Економічна і соціальна географія світу. Атлас для 10-11кл.-К.:ІПТ, 2002-2008, ст. 25

Виберіть правильне поєднання назви країни, басейну і виду ресурсу.