Смекни!
smekni.com

ЗНО экономика 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з економіки 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим (рекомендованим) Міністерством освіти і науки України, нормативно-правовим актам
1 Визначте, що є колективною потребою Потреба кожного учасника хору в перемозі на конкурсі хорових колективів Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев’юк. – К.: Навчальна книга, 2005.- С.20.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.25.
2 Визначте головну мету виробництва Створення споживчих благ Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.44.
3 Укажіть, як називається процес переходу приватної власності в державну Націоналізація Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.69.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004. – С.63-64.
4 На рисунку подано зміни графіка бюджетної лінії. Укажіть рисунок, що ілюструє ситуацію підвищення ціни товару Х, якщо інші умови залишилися незмінними
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С.34.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.101.
5 Визначте ринок, на якому ймовірність формування олігополії є найвищою Тракторів Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.83,86.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.152-154.
6 Визначте, що відбудеться з пропозицією землі в довготерміновому періоді за умови зменшення земельної ренти Не зміниться за будь-яких коливань обсягу попиту на землю Економіка: Навч. посібник для 10-11 класів / За ред. З.Г.Ватаманюка, З.М. Панчишина.- К.: Либідь, 1999. – С.198.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.44.
7 Укажіть, які товари на ринках розвинених країн не реалізуються через товарні біржі Машини, обладнання Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.136.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.176.
8 Визначте зміну ліквідності грошей, якщо Ви вклали готівку, яка зберігалася вдома, на терміновий банківський рахунок Зменшилася Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.112.
9 Визначте, що буде враховано під час обчислення валового внутрішнього продукту (ВВП), але не буде враховано під час обчислення валового національного продукту (ВНП) умовної країни Прибуток, який отримали іноземні фірми в цій країні Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.259.
10 Укажіть, який взаємозв’язок розкриває закон Оукена Між рівнем циклічного безробіття та процентним відхиленням фактичного ВВП від потенційного Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред.. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.258.
11 Укажіть, який із чинників не призведе до інфляції попиту (якщо інші умови не змінилися) Підвищення продуктивності праці Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.261.
12 Визначте, яким є оподаткування, коли з доходу, що становить 16 тис. гривень, сплачується податок у розмірі 2 тис. гривень, а з доходу, який дорівнює 20 тис. гривень, сплачується податок у розмірі 4 тис. гривень Прогресивним Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.207-208.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.276.
13 Укажіть, які взаємозв’язки відображають економічні закони Постійні суттєві причинно-наслідкові взаємозв’язки між економічними явищами та процесами Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев’юк. – К.: Навчальна книга, 2005.- С.13.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.45.
14 Укажіть, як визначаються світові ціни У ході укладання регулярних угод між головними покупцями та продавцями продукції в центрах світової торгівлі Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.313,319.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.124.
15 Визначте, на якому з графіків часткової ринкової рівноваги правильно відображено зміни, що відбулися на ринку меблів у короткотерміновому періоді за умови зниження доходів споживачів.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.109,132.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.94.
16 Визначте, яким є попит на товар, якщо споживачі купують його у необмеженій кількості за однією й тією ж ціною Абсолютно еластичним Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.111-112.
17 Визначте, яку організаційно-економічну форму підприємства з виробництва взуття доцільно вибрати, якщо підприємець хоче захистити своє особисте майно від можливих наслідків банкрутства Товариство з обмеженою відповідальністю Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.153.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.147.
18 Визначте, що може бути зовнішнім ефектом широкомасштабного впро-вадження роботів на Броварській меблевій фабриці Зменшення народжуваності в місті Бровари Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.187-188.
19 Визначте обсяг імпорту певного товару
в країну з відкритою економікою,
якщо криву попиту на цей товар на внутрішньому ринку країни задано функцією QD=100 – 2Р, криву пропозиції національних фірм – Qs = Р – 20. Світова ціна товару становить
20 грошових одиниць
60 Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.98.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.131-132.
20 Укажіть характерну особливість фази спаду середнього економічного циклу Зниження цін і підвищення ставки позичкового процента Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред.. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.213-214.
21 Укажіть неправильне твердження Внутрішній державний борг дорівнює різниці між податковими надходженнями та державними видатками Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.387-288.
22 Укажіть, на якому етапі розвитку міжнародної валютної системи відбулася повна демонетизація золота Система регульованих плаваючих курсів Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.328.
Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев’юк. – К.: Навчальна книга, 2005.- С.293.
23 Укажіть, до чого в першу чергу призведе зменшення імпортних товарних квот на побутову електротехніку в Україні Зменшення пропозиції імпортної побутової електротехніки в Україні Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.316.
Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев’юк. – К.: Навчальна книга, 2005.- С.284.
24 Визначте альтернативну вартість виробництва перших 90 стільців, скориставшись графіком кривої виробничих можливостей
45 столів Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.32-33.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.52-53.
25 Визначте, якою буде на кінець року сумарна вартість товарів і послуг, проданих в умовній країні, якщо на початок року обсяг грошової маси в цій країні становив 50 млн грошових одиниць. До кінця року Центральний банк емітував ще 10 млн грошових одиниць, а швидкість обертання грошової одиниці за цей період становила 5 обертів на рік 300 млн грошових одиниць Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред.. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.300.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.85.
26 Визначте напрями спеціалізації країн у міжнародній торгівлі, коли відомо, що країна Альфа може виробляти 3т пшениці або 8 т картоплі, а країна Бета - 5 т пшениці або 11 т картоплі Країна Бета експортуватиме пшеницю, а країна Альфа - картоплю Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.296.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.312.
27 Укажіть вид безробіття, якого немає в умовах повної зайнятості Циклічне Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.254-258.
28 Укажіть, що відображає в моделі економічного кругообігу (кругообігу економічної діяльності) оплата підприємствами послуг найманих робітників у ринковій економці Рух грошей від підприємств на ринок ресурсів Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред.. І.Ф.Радіонової – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.61.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.21.
29 Визначте ціну одного гектара землі, коли відомо, що площа земельних угідь становить 120 га. Криву попиту на землю задано функцією Q = 180 - 3R, де Q – площа земельних угідь (га), R- величина ренти (тис. грн з га). Процентна ставка дорівнює 10% річних 200 тис. грн Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред.. І.Ф.Радіонової – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С. 97, 118-120.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. –С.77.
30 Конкурентна фірма, що виробляє оптимальний обсяг продукції, отримує в довготерміновому періоді Нульовий економічний прибуток Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.169-170.
31 Визначте, який із графіків макроекономічної рівноваги демонструє наслідки зменшення сукупного попиту за умови повної зайнятості.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С. 210-211.
32 Як зміниться пропозиція грошей, коли Центральний банк викупить облігації внутрішньої державної позики на суму 50 000 грошових одиниць Збільшиться на
50 000 грошових одиниць
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С. 293.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.115.
33 На скільки млрд грошових одиниць збільшиться сальдо державного бюджету за умов повної зайнятості, якщо потенційний ВВП країни становить 150 млрд грошових одиниць, а її фактичний ВВП дорівнює 120 млрд грошових одиниць. Податкові надходження становлять 10% від ВВП, державні закупівлі товарів і послуг дорівнюють 10,5 млрд грошових одиниць, державні трансферти становлять 2,5 млрд грошових одиниць 3 млрд грошових одиниць Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С. 258, 281-282.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.119.
34 За яких умов зростання реальної заробітної плати призведе до зменшення обсягу індивідуальної пропозиції праці Якщо ефект доходу при виборі між дозвіллям та працею перевищить ефект заміни Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. - К.: «А.П.Н.», 2004.- С.226.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.121 -122.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.86.
35 Установіть відповідність між економічними законами та їхньою формалізацією. Закон оптимальної комбінації ресурсів:
MPL / W = MPK / i.
Другий закон Госсена:
MUx / Px = MUy / Py.
Закон максимізації прибутку фірми: MR = MC.
Закон Оукена:
?Y = ? (U'F - U'P).
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С. 34, 59, 169, 258.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.101, 169.
36 Установіть відповідність між економічними показниками та їхніми конкретними значеннями, коли відомо, що початкові криві попиту та пропозиції товару задано функціями: QD = 30 - Р;
QS = 15 + 2P. Держава встановила новий акциз у розмірі 1,5 грн з одиниці товару
Рівноважна ціна до введення податку – 5.
Рівноважний обсяг після введення податку – 24.
Загальна сума податкових надходжень – 36.
Величина податкового тягаря продавців – 12.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової/ – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.97-98,279.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.66
37 Установіть відповідність між грошовими агрегатами та формулами, які використовуються для їхнього обчислення М0 = паперові гроші + монети.
М1 = готівка + чекові (поточні ) рахунки.
М2 = М0 + чекові (поточні ) рахунки + внески на ощадні рахунки та дрібні строкові рахунки.
М3 = М2 + великі строкові рахунки.
Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової/ – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.112.
38
На рисунку подано графік TRTC фірми, що діє на ринку досконалої конкуренції. Установіть відповідність між економічними показниками та їхніми числовими значеннями.
Ціна одиниці продукції фірми =1.
Величина постійних витрат фірми = 20.
Обсяг випуску, за якого
фірма отримує нульовий економічний прибуток = 100.
Обсяг випуску, за якого фірма максимізує економічний прибуток = 80.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.163 - 171.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.50.
39
На рисунку наведено графік часткової ринкової рівноваги. Установіть відповідність між економічними показниками та площами геометричних фігур.
Виручка від реалізації - SABFK.
Надлишок споживача - SBCF.
Надлишок виробника - SABF.
Виграш суспільства - SACF.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.161.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.59
40 На скільки гривень збільшиться заробітна плата вчителів, якщо пропозиція їхніх послуг зменшиться на 20%. Початкові криві попиту та пропозиції послуг учителів задано функціями: LD = 1000 – 0,2W;
LS = 200 + 0,8W
200 гривень Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.98, 165.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С. 86
41
На скільки одиниць зміниться альтернативна вартість виробництва одного автомобіля, якщо в результаті вдосконалення технології виробництва автомобілів, крива виробничих можливостей зміститься вправо, як це зображено на рисунку:
2,5 одиниць Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.52-53.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С. 14,16.
42 На скільки відсотків змінилася продуктивність праці на фірмі «Мойдодир» за два роки, якщо до реконструкції ця фірма випускала 20 т прального порошку. Після реконструкції протягом першого року обсяг виробництва збільшився в 1,2 рази, чисельність зайнятих зменшилася на 1/5, ціна прального порошку підвищилася на 10%. Упродовж другого року ціни не змінювалися, чисельність працівників була постійною, обсяг виробництва збільшився на 5% 57,5 % Економіка: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев’юк) – К.: Навчальна книга, 2005.- С.110.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.16-17.
43 Обчисліть у гривнях величину середніх змінних витрат (AVC) на виробництво 50 деталей, коли відомо, що AVC на виробництво 40 деталей становлять 20 гривень, середні постійні витрати (AFC) на виробництво 20 деталей становлять 10 гривень, середні загальні витрати (AТC) на виробництво 50 деталей становлять 60 гривень 56 гривень Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С.166 - 167.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.51.
44 На скільки гривень збільшився дохід особи, яка вклала 1000 гривень на півтора року під 20% річних з нарахуванням простого відсотку, порівняно з доходом від вкладу цієї суми на такий самий термін під 18% річних з піврічним нарахуванням складного відсотку. Відповідь округліть до цілих. 5 гривень Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.131.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.89.
45 Обчисліть у млрд доларів номінальний ВВП умовної країни за 2005 р., коли відомо, що в 2004 р. номінальний ВВП цієї країни становив 600 млрд доларів. За рік дефлятор ВВП збільшився в 1,2 рази, а реальний ВВП зріс на 10% 792 млрд доларів Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред.. І.Ф.Радіонової – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.239.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.95.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С. 260-261.
46
На скільки відсотків змінилася за рік середньомісячна реальна заробітна плата, коли відомо, що в 2005р. середньомісячна реальна заробітна плата становила
1000 грошових одиниць. У 2006р. середньомісячна номінальна заробітна плата підвищилася до 1400 грошових одиниць. Зміну цін на основні споживчі товари подано в таблиці:
20 % Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред.. І.Ф.Радіонової – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.259.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.108-109.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С. 275.
47 Обчисліть обсяг виробництва кожної з 50 фірм, які діють на ринку досконалої конкуренції, якщо криву граничних витрат кожної фірми задано функцією МC = 0,5Q + 4, а криву ринкового попиту - функцією QD= 600 - 25P 8 Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С. 167-170.
48 Визначте чисельність робочої сили в 2004 р., якщо в 2000 р. цей показник становив 30 млн осіб. За 2000-2004 рр. чисельність безробітних зросла в 2 рази, а рівень офіційно зареєстрованого безробіття збільшився з двох до чотирьох відсотків 30 млн осіб Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С. 283-285.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С. 106.
49
Обчисліть, на скільки відсотків дефлятор ВВП перевищує рівень інфляції, використовуючи дані, подані в таблиці.
0 % Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.239.
Моя економіка. Підручник для учнів 8-9, 10 класів / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.- К.: «А.П.Н.», 2004.- С. 260-261, 274-275.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.97, 108.
50 Визначте, яким має бути на кінець року номінальний курс гривні щодо євро за незмінного реального курсу обміну валют, коли відомо, що на початок року 1 євро = 6 гривень, на кінець року рівень цін в Україні підвищився на 10%, а в країнах Європейського Союзу - на 5,6%. 6,25 гривень за 1 євро Загальна економіка: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / За ред. І.Ф.Радіонової. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007.- С.325-335.
Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / За ред. Тимченко І.Є.- Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С.130.