Смекни!
smekni.com

ЗНО химия 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України
1 Зміст завдання: Виберіть формулювання закону Авогадро:
Правильна відповідь: « в однакових об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакова кількість молекул»;
Відповідність програмі: закон Авогадро
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.93.
2 Зміст завдання: Визначте склад молекули простої речовини
Правильна відповідь: Н2
Відповідність програмі: прості й складні речовини
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.
3 Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Нітрогену однакова:
Правильна відповідь: HNO3; N2O5; NaNO3;
Відповідність програмі: ступінь окиснення
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59
4 Зміст завдання: Визначте правильне твердження щодо молекули вуглекислого газу:
Правильна відповідь: складається з двох видів атомів;
Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми, молекулярна будова речовин, будова молекули вуглекислого газу
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100.
5 Зміст завдання: Визначте формулу газу, легшого за повітря:
Правильна відповідь: CH4;
Відповідність програмі: хімічні формули найважливіших сполук неметалічних елементів, відносна густина за іншим газом
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.70, 97.
6 Зміст завдання: Укажіть молярну масу ортофосфатної кислоти (г/моль):
Правильна відповідь: 98.
Відповідність програмі: молярна маса
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.61 – 65.
7 Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: F; Сl; I;
Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.
8 Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до побічної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: Cu; Zn; Ag;
Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.
9 Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з елементів малого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: Al; P; Cl;
Відповідність програмі: Великі та малі періоди
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.17-20;
10 Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з елементів великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва:
Правильна відповідь: Ba; Hg; Pb;
Відповідність програмі: великі та малі періоди
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18.
11 Зміст завдання: Визначте рядок сполук лише з йонним зв'язком:
Правильна відповідь: NaF; KBr; CaO;
Відповідність програмі: йонний зв’язок
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52-54.
12 Зміст завдання: Визначте сполуку з ковалентним полярним зв'язком:
Правильна відповідь: CH4;
Відповідність програмі: ковалентний полярний зв’язок
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.50-52.
13 Зміст завдання: Укажіть сполуку з ковалентним неполярним зв'язком: Правильна відповідь: N2;
Відповідність програмі: ковалентний неполярний зв’язок
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.50-51.
14 Зміст завдання: Укажіть пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині:
Правильна відповідь: Cu2+ i 2OH-;
Відповідність програмі: розчинність речовин, залежність розчинності речовин від їх природи. Йонні рівняння реакцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87-89.
15 Зміст завдання: Укажіть йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації натрій сульфату:
Правильна відповідь: 2Na+ i SO42-;
Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-83.
16 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йонів Гідрогену:
Правильна відповідь: HCl;
Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-83.
17 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу основного оксиду:
Правильна відповідь: MgO;
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100-101.
18 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду:
Правильна відповідь: P2O5;
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100-101.
19 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу:
Правильна відповідь: KOH;
Відповідність програмі: луги, їх склад, назви, властивості
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116-117.
20 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу нерозчинної основи: Правильна відповідь: Zn (OH)2;
Відповідність програмі: основи, їх склад, назви, класифікація, властивості
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.117-118.
21 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу оксигеновмісної кислоти:
Правильна відповідь: H2SO4.
Відповідність програмі: кислоти, їх склад і назви, класифікація кислот
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.107-109.
22 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу солі ортофосфатної кислоти:
Правильна відповідь: Na3PO4;
Відповідність програмі: солі, їх склад, назви, класифікація солей
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.121-123.
23 Зміст завдання: Визначте протонне число елемента, атом якого містить на зовнішній електронній оболонці два електрони:
Правильна відповідь: 20 ;
Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.131.
24 Зміст завдання: Укажіть загальну формулу вищого оксиду елемента з протонним числом 11:
Правильна відповідь: R2O;
Відповідність програмі: лужні метали
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.125.
25 Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою взаємодіє сульфур(VІ) оксид:
Правильна відповідь: калій гідроксид;
Відповідність програмі: сульфур (VІ) оксид, його добування, хімічні властивості
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.24-26.
26 Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алкінів:
Правильна відповідь: CnH2n-2.
Відповідність програмі: гомологічний ряд ацетилену
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.132, 133-135.
27 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу спирту:
Правильна відповідь: C2H5OH;
Відповідність програмі: спирти, їх будова, номенклатура.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.5-8.
28 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкену:
Правильна відповідь: C5H10 ;
Відповідність програмі: алкени
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.131-132.
29 Зміст завдання: Укажіть назву речовини, позначеної хімічною формулою CH3 – CH3 :
Правильна відповідь: етан;
Відповідність програмі: насичені вуглеводні ( алкани)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.125-126, 116-117.
30 Зміст завдання: Укажіть формулу сахарози:
Правильна відповідь: C12H22O11;
Відповідність програмі: сахароза, її склад, будова
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.43-44.
31 Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в реакцію заміщення: Правильна відповідь: етанол;
Відповідність програмі: хімічні властивості насичених одноатомних спиртів
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.9-11.
32 Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, до якого належить бутаналь:
Правильна відповідь: альдегіди;
Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова, властивості.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.19-20.
33 Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, у результаті якої утвориться брометан:
Правильна відповідь: C2H6 + Br2 → ;
Відповідність програмі: хімічні властивості алканів
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.120-121.
34 Зміст завдання: Укажіть тип хімічної реакції добування синтетичного волокна капрону:
Правильна відповідь: поліконденсація;
Відповідність програмі: синтетичне волокно капрон.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.64-65.
35 Зміст завдання: Укажіть реактив, для визначення етилену:
Правильна відповідь: бромна вода.
Відповідність програмі: етилен, подвійний зв’язок.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.133-134.
36 Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.
Правильна відповідь :
1. Na2O + H2O = 2NaOH; ( сполучення) ;
2. 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O; (обміну);
3. 2H2O2 = 2H2O + O2; (розкладу);
4. Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. ( заміщення).
Відповідність програмі: класифікація хімічних реакцій
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.132-136.
37 Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:
Правильна відповідь:
1. нітритна кислота Н+ + NO2-;
2. барій бромід Ba2+ + 2Br-;
3. кальцій гідроксид Ca2+ + 2OH-;
4. сульфатна кислота 2H+ + SO42-.
Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82-84.
38 Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і найважливішими галузями їх застосування:
Правильна відповідь:
1 амінокислоти - синтез білків;
2 озон - для знешкодження промислових стічних вод;
3 азот - добування амоніаку;
4 естери - есенції для напоїв, цукерок.
Відповідність програмі: застосування органічних та неорганічних речовин
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С.17; 62-63.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.32; 63.
39 Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та класифікацією неорганічних сполук:
Правильна відповідь:
1. HCl - безоксигенова кислота;
2. H3PO4 - оксигеновмісна кислота;
3. CaO - основний оксид;
4. P2O5 - кислотний оксид.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви; кислоти, їх склад, назви.
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100, 107.
40 Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами органічних сполук:
Правильна відповідь:
1. CH3COOH - етанова кислота;;
2. CH3OH - метанол;
3. NH2CH2COOH - аміноетанова кислота;
4. HCOH - метаналь.
Відповідність програмі: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, амінокислоти, їх склад, назви.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.6-8, 19, 23-24, 19-21, 57.
41 Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші цукру, залізних ошурок і річкового піску:
Правильна відповідь:
дія магнітом , розчинення , фільтрування , випарювання.
Відповідність програмі: речовини, чисті речовини, суміші
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.27-29.
42 Зміст завдання: Установіть послідовність зростання металічних властивостей атомів елементів
Правильна відповідь: Силіцій; Алюміній; Магній; Натрій.
Відповідність програмі: металічні елементи, особливості будови їх атомів.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41-42; 16-20.
43 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування натрій сульфату з поданих речовин:
Правильна відповідь: пірит; сульфур(IV) оксид; сульфур(VI) оксид; сульфатна кислота;
Відповідність програмі: хімічні реакції, які лежать в основі виробництва сульфатної кислоти контактним способом та закономірності їх перебігу.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.40-43.
44 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування етилену із зазначених речовин:
Правильна відповідь: метан; ацетилен, оцтовий альдегід, етиловий спирт.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між насиченими і ненасиченими вуглеводнями, альдегідами і карбоновими кислотами.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.29-30.
45 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування калій ацетату із зазначених речовин:
Правильна відповідь: глюкоза, етиловий спирт, оцтовий альдегід, оцтова кислота .
Відповідність програмі: взаємозв’язок між спиртами, альдегідами , карбоновими кислотами та вуглеводами
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.
-С.66-67.
46 Зміст завдання: Установіть послідовність розташування гомологів алкенів в гомологічному ряду вуглеводнів:
Правильна відповідь: етен; пропен; бутен; пентен.
Відповідність програмі: гомологічний ряд етиленових вуглеводнів (алкенів)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.131-132.
47 Зміст завдання: Установіть послідовність збільшення електронегативності атомів елементів:
Правильна відповідь: Натрій; Магній; Сульфур; Хлор.
Відповідність програмі: електронегативність хімічних елементів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.40-42.
48 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування етилового естеру оцтової кислоти:
Правильна відповідь: метан; ацетилен; етилен; етанол.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між насиченими і ненасиченими вуглеводнями, спиртами.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.66-67.
49 Зміст завдання: Установіть послідовність збільшення ступенів окиснення Карбону в сполуках:
Правильна відповідь: метан; вуглець; карбон (IІ) оксид; кальцій карбонат.
Відповідність програмі: валентність і ступінь окиснення
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59-60.
50 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування барій сульфату із зазначених речовин:
Правильна відповідь: сірка; сульфур(IV) оксид; натрій сульфіт;
натрій сульфат.
Відповідність програмі: сірка, її хімічні властивості, сульфур(IV) оксид, його хімічні властивості
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.22-27.
51 Зміст завдання: Обчисліть суму індексів катіону й аніону нерозчинного продукту реакції йонного обміну між магній хлоридом і натрій ортофосфатом.
Правильна відповідь: 5
Відповідність програмі: солі, їх склад та назви; реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87-89;
52 Зміст завдання: Укажіть число ізомерів вуглеводня складу С4Н10
Правильна відповідь: 2
Відповідність програмі: ізомерія алканів
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.127-128.
53 Зміст завдання: Атом елемента має на 3 електрони більше, ніж йон Калію. Укажіть порядковий номер елемента.
Правильна відповідь: 21
Відповідність програмі: особливості будови атомів елементів великих періодів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.37, 53.
54 Зміст завдання: Допишіть рівняння хімічної реакції Mg + HCl → та складіть електронний баланс. Укажіть суму відданих і приєднаних у цій реакції електронів.
Правильна відповідь: 4
Відповідність програмі: окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, значення їх у природі та техніці
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. -С.61-63.
55 Зміст завдання: Магній оксид обробили розчином хлоридної кислоти масою 200г з масовою часткою розчиненої речовини HCl 36,5%. Обчисліть масу магній хлориду (г), що утворився в результаті хімічної реакції.
Правильна відповідь: 95
Відповідність програмі: масова частка розчиненої речовини
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.72-73.
56 Зміст завдання: 10 л етану піддали термічному розкладу. При цьому добули водень, об’єм якого - 24 л (н.у.). Обчисліть об’ємну частку водню (у %) від теоретично можливого виходу.
Правильна відповідь: 80
Відповідність програмі: Гомологічний ряд насичених вуглеводнів. Обчислення виходу продукту реакції на прикладах хімічних сполук
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45,120.
57 Зміст завдання: У результаті спалювання 0,93 г газуватої речовини утворилося 672 мл карбон( IV) оксиду (н.у.), 1,35 г води та азот. Густина цієї речовини за повітрям становить 1,07. Обчисліть склад органічної сполуки і запишіть суму її атомів.
Правильна відповідь: 7
Відповідність програмі: встановлення хімічної формули речовини за відносною густиною за іншим газом
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.139
58 Зміст завдання: Під час окиснення сірки, маса якої - 200г одержали газувату речовину, об’єм якої - 112л (н.у.). Обчисліть масову частку Зміст завдання: Під час окиснення сірки, маса якої - 200г одержали газувату речовину, об’єм якої - 112л (н.у.). Обчисліть масову частку Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С. 29-34. Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: (Навч. посібник)/ Пер. З рос. Н.Д. Рогози.- К.:Вища шк.., 1991. -С.207-208.
59 Зміст завдання: Під час взаємодії одновалентного металу масою 9,2 г із хлором добуто хлорид масою 23,4 г. Обчисліть молярну масу металу (г/моль).
Правильна відповідь: 23
Відповідність програмі: обчислення за хімічними рівняннями. Хімічні властивості металів
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97-98.
60 Зміст завдання: Яку масу ( кг ) натрій силікату можна добути під час сплавлення надлишку річкового піску з кальцинованою содою масою 58,89 кг, масова частка домішок у якій становить 10%
Правильна відповідь: 61
Відповідність програмі: силіцій(ІV) оксид, його хімічні властивості
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.
-С. 104
Хомченко Г.П., Хомченко І.Г. Задачі з хімії для вступників до вузів: (Навч. посібник)/ Пер. З рос. Н.Д. Рогози.- К.:Вища шк.., 1991.
-С.118-119.