Смекни!
smekni.com

ЗНО биология 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування з біології 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання Правильна відповідь Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України
1 Укажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється вільний обмін спадковою інформацією між різними представниками певного виду та передача її нащадкам: популяційно-видовому Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 7 – 8
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 24
2 Укажіть групу елементів (Йод, Купрум, Цинк та інші), вміст яких у клітині незначний: мікроелементи Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 13-14
3 Який з перелічених білків має четвертинну структуру? гемоглобін крові Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 23-24
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 72
4 Укажіть процес, який призводить до руйнування первинної структури білка: деструкція Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст.25
5 Визначте кількість аденінових нуклеотидів у молекулі ДНК, якщо гуанінові нуклеотиди становлять 34 % від загальної кількості: 16 % Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст.33-34
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 81
6 Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу: тварини Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст.81, Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 59,
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002. ст.. 15
7 Укажіть органічну речовину, яка заповнюючи проміжки між волокнами целюлози призводить до здерев’яніння клітинних стінок: лігнін Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 61
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 115, 215
8 Укажіть групу органел, які належать до одномембранних: вакуолі, комплекс Гольджi, лізосоми Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 § 13
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 §20
9 Укажіть процеси пластичного обміну: фотосинтез, синтез білків Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 §§ 25-27
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 §19, 22
10 Позначте фазу мейозу, під час якої відбувається кон’югація гомологічних хромосом: профаза І Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 § 18
11 Укажіть, яка з перелічених структур має кільцеву молекулу ДНК і рибосоми: мітохондрія Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст. 70 Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 150
12 Укажіть компонент клітини, функцію якого було з’ясовано під час досліду з одноклітинною зеленою водорістю ацетабулярією: ядро Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст.76
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 177
13 Під час проникнення вірусної частки через мембрану, в клітині утворюється захисний білок, який пригнічує розмноження вірусів. Укажіть назву цього білка: інтерферон Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004 ст.89
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 196
14 Укажіть представника Прокаріот: сальмонела Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 §5, Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000. § 63
15 У відкриту рану на руці людини потрапила земля. Як можна врятувати цю людину від зараження правцем? увести лікувальну сироватку Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю,Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст.83
16 Лишайники виконують функцію: індикатора чистоти повітря Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 ст. 190, Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 ст. 218
17 Укажіть органелу, яка є у прісноводних найпростіших та відсутня в морських найпростіших: скоротлива вакуоля Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002. ст.. 12
18 Укажіть гриб, який належить до нижчих: мукор Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000 ст.211, Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000. ст..183-184
19 Піреноїд водоростей це: Орган, що зберігає поживних речовин Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 § 10,
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000, § 11
20 Укажіть тканину листка, в якій відбувається процес фотосинтезу: стовпчаста паренхіма Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 ст.98, Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000, ст..158
21 Визначте, який орган є видозміненим коренем: коренеплід Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000, ст.90,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 ст.75
22 Укажіть, чим представлений гаметофіт папоротеподібних: заростком Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000, § 23,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 § 17
23 Укажіть головну відмінність голонасінних від вищих спорових: розмноження насінням Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000, § 25,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 § 19
24 Укажіть ознаку, що характеризує рослини класу Дводольні: наявність камбію Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000, ст.125,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 ст.174
25 Визначте представника найпростіших, який може заглиблюватись у слизову оболонку кишечника, живиться клітинами крові, що призводить до утворення виразок та кривавого проносу: дизентерійна амеба Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002, ст.20
26 Укажіть, видозміною якого органа є соковиті лусочки цибулини: листка Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000, ст.94, Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 ст.108
27 Укажіть тканину тваринного організму, яка здатна сприймати, проводити та аналізувати збудження: нервова Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст.20
28 З екто-, енто- та мезодерми розвиваються тканини й органи тваринного організму. Визначте, яка з поданих комбінацій є правильною: Ектодерма -
Шкірні залози
Мезодерма -
Кістки
Ентодерма -
Гіпофіз
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 22-23
29 Укажіть функцію зелених залоз річкового рака: орган виділення Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002, ст.66
30 Прочитайте текст, у якому пропущено окремі слова та словосполучення, що позначені цифрами. Виберіть правильний варіант відповіді.
Шкіра у плазунів (1), залози (2). Органами дихання є (3) легені. Кровоносна система (4) типу. У плазунів серце (5), (6) кола кровообігу. Органами виділення є (7). Очі захищені (8) повіками.
1 – суха, 2 – відсутні, 3 – комірчасті, 4 – замкненого, 5 – трикамерне, 6 – два, 7 – нирки, 8 – трьома. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002, § 41
31 Укажіть ознаку, що характерна лише для класу Ссавці: добре розвинені потові залози Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002, § 51
32 Визначте, на якому з малюнків зображено м’язову тканину:
Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002, ст. 6, Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст. 20
33
Укажіть цифри, якими на малюнку позначено середній та довгастий мозок:
4 – середній мозок, 6 – довгастий мозок Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, § 11
34 Укажіть гормони, які регулюють вміст глюкози у крові: глюкагон, інсулін Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст.45
35 Укажіть, що забезпечує ріст кісток у товщину: внутрішній шар окістя Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст. 51
36 Визначте, формені елементи крові, скориставшись поданою характеристикою. Дрібні без’ядерні клітини, які мають форму двовгнутого диска, утворюються в червоному кістковому мозку, руйнуються у селезінці та печінці: еритроцити Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст. 74
37 Укажіть, де знаходиться дихальний центр: у довгастому мозку Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст. 33, 118
38 Укажіть речовину, яка входить до складу слини і сприяє загоєнню ран у ротовій порожнині та знищенню деяких бактерій: лізоцим Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст. 138
39 За добу в організмі людини утворюється 150-180 л первинної сечі, а вторинної – близько 1,5 л. Така різниця пов’язана з процесом: реабсорбції Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, ст. 170-171
40 У сім’ї, де батьки добре чують, мати має пряме волосся, а батько – кучеряве (генотип матері – Ааbb, батька – АаВb), народилася глуха дитина з прямим волоссям, їхня друга дитина добре чує і має кучеряве волосся. Укажіть імовірність народження в цій сім’ї глухих дітей з кучерявим волоссям, якщо ген кучерявого волосся (В) домінує над геном прямого (в), глухота (а) – ознака рецесивна. Обидві пари генів знаходяться в різних хромосомах. 1/8 або 12,5 % Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, § 9
41 Визначте компонент середовища, який є антропогенним екологічним фактором: викиди газів фабрик та заводів Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 118
42 Яке з поданих тверджень характеризує саморегуляцію біогеоценозу: коливання кількісних і якісних показників продуктивності Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 153
43 Визначте, до якої екологічної групи гідробіонтів належать дрібні ракоподібні, медузи: планктон Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 126
44 Укажіть, які біогеоценози є найпродуктивнішими: суходільні Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 147
45 Визначте найважливіший фактор сезонної міграції птахів: зміна тривалості світлового дня Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 122
46
Використовуючи спрощену схему кругообігу Нітрогену в екосистемі, визначте групу живих організмів, які беруть участь у перетворенні амоніаку та сполук амонію (NH3, NH4+) на нітрати (NO3?):
нітрифікуючі бактерії Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 151, Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 170
47 Використовуючи правило екологічної піраміди, визначте, на скільки збільшилася маса лисиці, якщо протягом дня вона з’їла 20 мишей (маса однієї миші – 10 г). Візьміть до уваги, що масова частка води в організмі становить 70 % від загальної маси. 6 г Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 158
48 Розгляньте малюнки. Визначте рослину, яка занесена до Червоної книги України:
Лілія лісова
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 186-187, Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2007 § 68
49 Укажіть речовину, яка запобігає надлишковому випаровуванню води листками рослин: віск Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, ст. 20
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 45-46
50 Укажіть правильну послідовність систематичного положення лисиці звичайної: царство Тварини – підцарство Багатоклітинні тварини – тип Хордові –підтип Хребетні – клас Ссавці – ряд Хижі – родина вовчі Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002, § 3
51 Установіть відповідність між функціями та речовинами, які їх виконують: Будівельна – целюлоза;
Рухова – міозин;
Каталітична – амілаза;
Транспортна – гемоглобін.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004. § 2-5
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 § 6-11
52 Установіть відповідність між функціями та органелами, які їх виконують: Беруть участь у синтезі білка – рибосома.
Забезпечує розщеплення високомолекулярних речовин, клітинне травлення – лізосома.
Бере участь в утворенні веретена поділу – клітинний центр.
Є енергетичною станцією клітини – мітохондрія.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004. §13-16
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 §18, 19, 20,21
53
Установіть відповідність між органами Ставковика великого, що позначені на малюнку цифрами, та їхніми назвами, що позначені буквами:
1 – нога; 2 – черепашка; 3 – щупальця; 4 – голова. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2002, § 18 ст. 53
54 Установіть відповідність між складовими сенсорних систем і шляхами сприйняття інформації: Колбочки сітківки ока – чутливість до яскравого освітлення.
Рецептори завитки – сприйняття звукових коливань.
Нюхові рецептори – сприйняття інтенсивності запахів.
Рецептори півколових каналів – сприйняття положення тіла в просторі.
Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, §§ 2, 3, 6, 7, 8
55
Установіть відповідність між складовими маточки (генеративного органа покритонасінних рослин) під час подвійного запліднення та їхніми зображеннями на малюнку:
Спермії – А,
Яйцеклітина –Б;
Центральна клітина – В;
Вегетативна клітина – Д.
Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів – Х.: Торсінг, 2000, § 29 ст.87,
Мусієнко М.М., Славний П.С., Балан П.Г. Біологія: підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2000 § 36 ст.120
56 У кролів ген, що відповідає за коротку шерсть (А) домінує над геном довгої шерсті (а), а ген стоячих вух (В) – над геном капловухості (b). Установіть відповідність між схемою схрещуванням кролів та розщепленням ознак за фенотипом у потомстві: АаBb x AABB – усі з короткою шерстю та стоячими вухами.
AaBb x aabb – 1 (з короткою шерстю та стоячими вухами) : 1 (з короткою шерстю, капловухі) : 1 (з довгою шерстю та стоячими вухами) : 1(з довгою шерстю, капловухі).
AaBb x AaBb – 9 (з короткою шерстю та стоячими вухами) : 3 (з короткою шерстю, капловухі) : 3 (з довгою шерстю та стоячими вухами) : 1 (з довгою шерстю, капловухі).
Aabb x aabb – 1 (з короткою шерстю, капловухі) : 1 (з довгою шерстю, капловухі)
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, §§ 9- 10
57 Установіть відповідність між організмами та трофічними рівнями: Планктон – продуцент.
Дельфін – консумент третього порядку.
Дрібні ракоподібні – консумент першого порядку.
Оселедець – консумент другого порядку.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, § 33 ст. 151-152
58 Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладами, які їх підтверджують: Гомологічні органи – крила кажана, верхні кінцівки людини.
Аналогічні органи – крила птаха, крила метелика.
Атавізми – поява хвоста, суцільного оволосіння тіла людини.
Рудименти – тазовий пояс у китів та безногої ящірки.
Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, § 44 ст. 205-207
59 Визначте послідовність передачі звукової хвилі на слухові рецептори: Коливання барабанної перетинки ? коливання слухових кісточок ? коливання перетинки овального вікна ? коливання рідини в завитці. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза, 2004, § 5-6
60 Установіть послідовність реакцій проходження світлової фази процесу фотосинтезу: Поглинання світлової енергії пігментами фотосистеми І ? відновлення НАДФ+ до НАДФ?Н ? розщеплення молекули води під дією світла та певних ферментів ? виділення молекулярного кисню. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів ?К.: Генеза 2003, 2004, §26
Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А. Біологія 10. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів ?Х.: Торсінг, 2001 ст. 24