Смекни!
smekni.com

ЗНО химия 2008 с ответами

Правильні відповіді на тестування з хімії 2008 року

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2008р. Відповідність завдання підручникам,
1 Зміст завдання:Виберіть формулювання закону сталості складу речовин:
Правильна відповідь: «якісний і кількісний склад речовин молекулярної будови завжди сталий і не залежить від місцезнаходження і способів добування».
Відповідність програмі: сталість складу речовин
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.45.
2 Зміст завданн: Визначте формулу складної речовини:
Правильна відповідь: Н2О
Відповідність програмі: прості й складні речовини
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.43.
3 Зміст завдання: Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова:
Правильна відповідь: H2SO4; SO3; Na2SO4.
Відповідність програмі: ступінь окиснення
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.59
4 Зміст завдання: Визначте правильне твердження щодо молекули води:
Правильна відповідь: складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену.
Відповідність програмі: речовини, молекули, атоми, молекулярна будова речовин, будова молекули води
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100.
5 Зміст завдання: Визначте формулу газу, важчого за повітря:
Правильна відповідь: O2.
Відповідність програмі: хімічні формули найважливіших сполук неметалічних елементів, відносна густина за іншим газом
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.70, 97.
6 Зміст завдання: Укажіть молярну масу сульфатної кислоти (г/моль):
Правильна відповідь: 98.
Відповідність програмі: молярна маса
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.61 – 65.
7 Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва.
Правильна відповідь: Li; Na; K.
Відповідність програмі: групи і підгрупи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.19.
8 Зміст завдання: За електронною формулою атома виберіть елемент, який утворює просту речовину, для якої характерні властивості типового неметалу.
Правильна відповідь: 1s22s22p63s25.
Відповідність програмі: будова електронних оболонок атомів хімічних елементів малих періодів. Залежність властивостей хімічних елементів від їх положення в періодичній системі
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41.
9 Зміст завдання: Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки і йон брому.
Правильна відповідь: Kr.
Відповідність програмі: будова електронних оболонок атомів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.36 – 38; 53, 41.
10 Зміст завдання: Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва.
Правильна відповідь: Ca; Cr; Mn.
Відповідність програмі: великі та малі періоди
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.18
11 Зміст завдання: Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний зв'язок.
Правильна відповідь: KF; NaBr; CaCl2.
Відповідність програмі: йонний зв’язок
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.52- 54.
12 Зміст завдання: Визначте подані пари йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині.
Правильна відповідь: 3Ba2+ i 2PO43-.
Відповідність програмі: розчинність речовин, залежність розчинності речовин від їх природи. Йонні рівняння реакцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.87- 89.
13 Зміст завдання: Укажіть схему реакції йонного обміну у водному
розчині, під час якої утворюється осад.
Правильна відповідь: AgNO3 + KCl →
Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.88- 90.
14 Зміст завдання: Визначте йони, що утворюються у водному розчині під час дисоціації барій хлориду:
Правильна відповідь: Ba2+ i 2Cl-.
Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.84.
15 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням гідроксид йонів.
Правильна відповідь: NaOH.
Відповідність програмі: властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82- 83.
16 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу основного оксиду.
Правильна відповідь: CaO.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.106.
17 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислотного оксиду.
Правильна відповідь: SO2.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.106.
18 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу лугу.
Правильна відповідь: NaOH.
Відповідність програмі: основи, їх склад, назви, луги
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.116- 117.
19 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу кислоти.
Правильна відповідь: HNO3.
Відповідність програмі: кислоти, їх склад, назви, класифікація
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.108.
20 Зміст завдання: Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього
електронного шару атомів лужноземельних металів.
Правильна відповідь: ns2.
Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній
системі, особливості будови атомів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.91, 127.
21 Зміст завдання: Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид:
Правильна відповідь: хлоридна кислота.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви, класифікація, властивості
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.111- 112.
22 Зміст завдання: Укажіть речовину, з якою водень взаємодіє як окисник:
Правильна відповідь: натрій.
Відповідність програмі: неметалічні елементи: гідроген, проста речовина, властивості
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.137. Базелюк І.І. та ін. Довідкові матеріали з хімії. – Київ; Ірпінь:DNA Перун»,1998.-С.47.
23 Зміст завдання: Визначте метал, який утворює з хлором сіль складу МеCl3.
Правильна відповідь: Al.
Відповідність програмі: металічні елементи, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.131.
24 Зміст завдання: Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луги.
Правильна відповідь: натрій.
Відповідність програмі: лужні метали
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.125.
25 Зміст завдання: Визначте метал, який взаємодіє з водою при кімнатній температурі з виділенням водню.
Правильна відповідь: калій.
Відповідність програмі: хімічні властивості металів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97.
26 Зміст завдання: Укажіть загальну формулу алканів:
Правильна відповідь: CnH2n+2 .
Відповідність програмі: гомологічні ряди насичених вуглеводнів
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.121.
27 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу альдегіду.
Правильна відповідь: HCOH.
Відповідність програмі: альдегіди, їх склад, будова, функціональна група
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.19.
28 Зміст завдання: Укажіть хімічну формулу алкану:
Правильна відповідь: C5H12.
Відповідність програмі: алкани
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.116-117.
29 Зміст завдання: Визначте назву речовини, яка має хімічну формулу: CH2 = CH2.
Правильна відповідь: етен.
Відповідність програмі: етилен як представник алкенів
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.131.
30 Зміст завдання: Укажіть формулу глюкози:
Правильна відповідь: C6H12O6.
Відповідність програмі: глюкоза, її склад, будова
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.40-41.
31 Зміст завдання: Укажіть речовину, що вступає в реакцію приєднання:
Правильна відповідь: етен.
Відповідність програмі: етилен як представник алкенів
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.135.
32 Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, до якого можна віднести бутанол:
Правильна відповідь: спирти.
Відповідність програмі: спирти, їх будова, склад, номенклатура, функціональна група
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.3-6.
33 Зміст завдання: Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол:
Правильна відповідь: C2H4 + H2O →
Відповідність програмі:синтез етанолу
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.29.
34 Зміст завдання: Визначте формулу кінцевого продукту перетворень
CH3COOH →(+ Cl2) X → (+ NH3)Y → (+ HCl) Z:
Правильна відповідь: HCl.H2N-CH2-COOH.
Відповідність програмі: амінокислоти, їх хімічні властивості
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.58.
35 Зміст завдання: Визначте клас органічних сполук, для яких характерне утворення біполярних йонів.
Правильна відповідь: амінокислоти.
Відповідність програмі: властивості амінокислот
Домбровський А.В., Лукашкова Н.І., Лукашов С.М.. Органічна хімія: Підр. Для 10-11 кл. серед. Загально освіт. Шк.. –К.: Освіта, 1995. -С.128. Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.425.
36 Зміст завдання: Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.
Правильна відповідь :
K2O + H2O = 2KOH ( сполучення) ;
3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O (обміну);
2AgCl = 2Ag + Cl2; (розкладу);
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2. ( заміщення).
Відповідність програмі: класифікація хімічних реакцій
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.132-136.
37 Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:
Правильна відповідь:
нітратна кислота Н+ + NO3-;
алюміній сульфат 2Al3+ + 3SO42-;
барій хлорид Ba2+ + 2Cl-;
калій гідроксид K+ + OH- .
Відповідність програмі: йонні рівняння реакцій
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.82- 84.
38 Зміст завдання: Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і найважливішими галузями їх використання:
Правильна відповідь:
- барій сульфат для рентгеноскопії шлунку;
- фенол для виробництва фенолформальдегідних пластмас;
- глауберова сіль у медицині як проносний засіб;
- білки «будівельний матеріал» для живих організмів.
Відповідність програмі: застосування органічних та неорганічних речовин
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.39.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.17; 63.
39 Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами неорганічних сполук:
Правильна відповідь:
HCl хлоридна кислота;
H3PO4 ортофосфатна кислота;
CaO; кальцій оксид;
P2O5 фосфор (V) оксид.
Відповідність програмі: оксиди, їх склад, назви; кислоти, їх склад, назви.
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.100, 107.
40 Зміст завдання: Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук:
Правильна відповідь:
CH3 - COOH карбонові кислоти;
CH3 - OH спирти;
NH2 - CH2 – COOH амінокислоти;
H- COH альдегіди.
Відповідність програмі: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, естери, амінокислоти, їх склад, назви.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.6-8, 19,23-24,30-31, 57.
41 Зміст завдання: Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску:
Правильна відповідь: дія магнітом , розчинення , фільтрування , випарювання.
Відповідність програмі: речовини, чисті речовини, суміші
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.27- 29.
42 Зміст завдання: Установіть послідовність посилення відновних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів.
Правильна відповідь:
1s22s22p62s23p63d104s24p64d105s1, 1s22s1, 1s22s22p63s1, 1s22s22p63s23p64s1
Відповідність програмі: металічні елементи, особливості будови їх атомів.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41- 42.
43 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин:
Правильна відповідь: амоніак, нітроген (ІІ) оксид, нітроген (IV) оксид, нітратна кислота.
Відповідність програмі: амоніак, його добування, нітроген (ІІ) і нітроген(IV) оксиди у виробництві нітратної кислоти
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.-С.62-65.
44 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування метанової кислоти з поданих речовин:
Правильна відповідь: метан, хлорметан , метанол, метаналь.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.-С.29-30.
45 Зміст завдання: Установіть генетичний ланцюжок добування амінооцтової кислоти з поданих речовин:
Правильна відповідь: етиловий спирт, оцтовий альдегід, оцтова кислота, хлороцтова кислота.
Відповідність програмі: взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами та амінокислотами
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.66-67.
46 Зміст завдання: Установіть послідовність розташування гомологів алканів у гомологічному ряду вуглеводнів:
Правильна відповідь: метан , етан, пропан, бутан.
Відповідність програмі: гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів)
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.117.
47 Зміст завдання: Установіть послідовність утворення продуктів під час відновлення заліза в доменній печі з червоного залізняку:
Правильна відповідь: Fe2O3, Fe3O4, FeO, Fe.
Відповідність програмі: хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну.
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.- С.112. Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К: Либідь, 1995.-С.313.
48 Зміст завдання: Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від первинної до четвертинної структури):
Правильна відповідь: поліпептидний ланцюг, ?- спіраль, білкова глобула, комплекс субодиниць.
Відповідність програмі: будова та біологічна роль білків
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.60.
Сухан В.В. та ін. Хімія: Посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач.-К:
Либідь, 1995.-С.429-430.
49 Зміст завдання: Розташуйте послідовно схеми хімічних рівнянь реакцій згідно з поданим ланцюжком:
реакція обміну між електролітами не відбувається до кінця – реакція обміну між електролітами з утворенням осаду – реакція обміну між електролітами з утворенням лише слабкого електроліту (води) – реакція обміну між електролітами з утворенням газуватого продукту реакції і слабкого електроліту (води).
Правильна відповідь: Na2SO4 + KCl →, Ba(NO3)2 + K2SO4 →, H2SO4 + + KOH →, HNO3 + Na2SO3→
Відповідність програмі: реакції йонного обміну, що відбуваються до кінця
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.88- 89.
50 Зміст завдання: Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей атомів хімічних елементів.
Правильна відповідь: Бор, Карбон, Нітроген, Оксиген.
Відповідність програмі: періодичність зміни властивостей простих речовин та сполук елементів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.41.
51 Зміст завдання: Обчисліть об’єм азоту ( л )(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6л.
Правильна відповідь: 3
Відповідність програмі: добування амоніаку промисловим способом, Об’ємні відношення газів
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.91 Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.62-63.
52 Зміст завдання: Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за розгалуженням карбонового скелета.
Правильна відповідь: 3
Відповідність програмі: ізомерія алканів
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С.127-128.
53 Зміст завдання: Атом елемента має на 2 електрона більше, ніж йон калію. Назвіть протонне число елемента.
Правильна відповідь: 20
Відповідність програмі: особливості будови атомів елементів великих періодів
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.37, 53.
54 Зміст завдання: Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника. P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO.
Правильна відповідь: 3
Відповідність програмі: окисно-відновні реакції, процеси окиснення і відновлення, значення їх у природі та техніці
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61- 63.
55 Зміст завдання: Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу у Періодичній таблиці Д.І. Менделєєва.
Правильна відповідь:19
Відповідність програмі: лужні метали, їх характеристика за положенням у періодичній системі та будовою атомів. Кількісне вираження складу розчинів: масова частка розчиненої речовини
Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.61- 63.
56 Зміст завдання: Під час взаємодії етанової (оцтової) кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу.
Правильна відповідь: 95
Відповідність програмі: естери, їх будова, добування за реакцією етерифікації. Обчислення виходу продукту реакції на прикладах хімічних сполук
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 43-45.
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.30-31.
57 Зміст завдання: Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції алюміній гідроксиду та сульфатної кислоти з утворенням середньої солі.
Правильна відповідь: 12
Відповідність програмі: хімічні рівняння, закон збереження маси речовин
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.54- 57.
58 Зміст завдання: Обчисліть масу продукту реакції (г), що утворюється під час реакції водню масою 4г та брому масою 160г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%.
Правильна відповідь: 81
Відповідність програмі: обчислення маси, об’єму за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята з надлишком
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 10кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. -С. 29-34.
59 Зміст завдання: Обчисліть масу (г) водню, що утворюється при взаємодії цинку кількістю речовини 3 моль з хлоридною кислотою.
Правильна відповідь: 6
Відповідність програмі: обчислення за хімічними рівняннями. Хімічні властивості металів
Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-е вид., -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.-С.58-59. Буринська Н.М. Хімія. 9кл: Підручник для загальноосвітньої школи -3-тє вид., перероб. та доп.-К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.-С.97-98.
60 Зміст завдання: Серед поданих речовин: метанол, карбон(ІІ) оксид, сахароза та фенол визначити не отруйну. Укажіть число атомів Оксигену в цій речовині.
Правильна відповідь: 11
Відповідність програмі: сахароза, її склад, застосування
Буринська Н.М. Величко Л.П. Хімія. 11кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закл., -2-е вид., перероб. та доп. -К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. -С.43-44.