Смекни!
smekni.com

ЗНО география 2008 с ответами (стр. 1 из 2)

Правильні відповіді на тестування з географії 2008 року

Завдання 1 – 40 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний

Зміст завдання та відповідь Джерела
1 Укажіть твердження, яке є визначенням поняття «географія».
Відповідь: наука про природу земної поверхні, розміщення населення і господарства.
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 1
2 Укажіть напрямок обертання Землі навколо своєї осі.
Відповідь: із заходу на схід
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §5
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §2
3
Визначте географічні координати точки S.
Відповідь: 27 пд. ш. і 66 зх. д.
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §8
4 Що є основним чинником утворення яру?
Відповідь: робота текучих вод
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319 с. §12
Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с. §39
5 Якому поняттю відповідає визначення: «стадія щорічного водного режиму річок, який характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підняттям рівня води, що супроводжується затопленням заплави»?
Відповідь: повінь
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 17
6 Які ґрунти є найбільш поширеними в зоні лісостепів помірного поясу.
Відповідь: чорноземи
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 41
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів:
підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. § 58
Атлас для 7 класу «Географія материків та океанів». ДНВП «Картографія», Атлас для 7 класу «Географія материків та океанів», ІПТ
7 Що сприяє розвитку «парникового ефекту»?
Відповідь: збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §66
Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, § 14
8 Укажіть течію, що переміщується над Південноатлантичним, Західноіндійським хребтами та Східнотихоокеанським підняттям.
Відповідь: Західних вітрів
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §23
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §8
Атлас для 7 класу «Географія материків та океанів».
ІПТ, ДНВП «Картографія»
9 Визначте неправильне твердження про природу материка.
Відповідь: Антарктида – найбільшим хижаком є білий ведмідь
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с.
§22,30, 49
10 Для якої природної країни Євразії характерні мусонні ліси?
Відповідь: Східна Азія
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:Абрис, 2003. – 376с.
§57, 59, 60
11 Укажіть озеро, що є стічним.
Відповідь: Ері
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256с. §25, 31, 45, 56
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. § 18
12 Укажіть правильне твердження про населення материка Австралія.
Відповідь: найвищий рівень урбанізації серед усіх материків
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:Абрис, 2003. – 376с.
§ 33, 39
Атлас для 10-11 класів.
Економічна і соціальна географія світу, ІПТ.
13
На фрагменті космічного знімка Середземномор’я буквами позначені чотири райони.
Оберіть букву (А, Б, В чи Г), якою позначений район найінтенсивнішого зрошувального
землеробства.
Відповідь: В
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:Абрис, 2003. – 376с. §25
Корнєєв В.П., Герасимчук В.М., Пічугін Б.В.Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256с
с.81 – 82, 89 – 91.
14 На якому материку засновано заповідники: Ноатак, Долина Смерті, Великий Каньйон?
Відповідь: Північна Америка
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.:: Абрис, 2003. – 376с.
§ 42 – 47
15 Із якою країною Україна має морську ділянку державного кордону.
Відповідь: Румунія
«Географія України». Атлас для 8 – 9 класів
ДНВП «Картографія»
«Географія України». Атлас для 8 – 9 класів
Інститут передових технологій.
16
Розгляньте картосхему. Визначте місцевий час у пункті Л, якщо у пункті К місцевий час складає у цей момент 11 годин 04 хвилини.
Відповідь: 10 год 44 хв
Заставний Ф.Д. Фізична географія України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, - 239с.
Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: Підруч. для 8 – 9 кл. серед. шк.
К.: Зодіак- ЕКО, 2004. – 432 с.
Чернов Б. В. Фізична географія України, підр для 8 кл, - К.: Освіта, 2002. – 254 с.
Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 150 с. §4
17 На якій платформі розташований Український кристалічний щит?
Відповідь: Східноєвропейська
Заставний Ф.Д. Фізична географія України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, - 239с §15
18 До якої ери відноситься антропогеновий геологічний період?
Відповідь: кайнозойська
Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 150 с. §11
19 Яким умовним знаком на карті позначають родовища корисних копалин: Бориславське, Бугруватівське, Долинське
Відповідь:
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §13
Чернов Б. В. Фізична географія України, підр. для 8 кл, - К.: Освіта, 2002. – 254 с §15
20 Знайдіть неправильне твердження щодо використання метеорологічного приладу.
Відповідь: барометром вимірюють випаровуваність
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с.
21 Розгляньте схеми. Визначте, яка із них відображає процес, що формує в
Україні взимку мінливу вітряну погоду з відлигами і опадами. Відповідь:
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с §6
Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: підруч. Для 8 – 9 кл. серед. шк. К.: Зодіак-ЕКО, 2004. – 432с.
«Клімат і кліматичні ресурси»
Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Навчальна книга, 2005 – 319с. §7
22 До басейну якої річки відносяться притоки: Тетерів, Рось, Псел, Інгулець?
Відповідь: Дніпро
Заставний Ф.Д. Фізична географія України: підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, - 239с., §24
Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, - к.: Освіта,2002. – 254с., §23
23 Укажіть форму організації виробництва, що має визначення:«поєднання на одному
підприємстві всіх стадій переробки певної сировини, що забезпечує мало- або безвідходність виробництва».
Відповідь: комбінування
Дітчук І. Л., Заставецька О. В., Ткач Д.В. Географія України: навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003, 2006. – 168 с.
Тема 3 «Промисловість» с.53
24 Визначте правильний варіант ланцюга «галузь ? підприємство ? основний чинник розміщення підприємства» для столиці України.
Відповідь: машинобудування ? авіазавод КНТК «Антонов» ? кваліфіковані кадри
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с.
с. 234, 239, 151, 123,
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с.
с.90,91
25 Укажіть порт на Азовському морі.
Відповідь: Генічеськ
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §29.
Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §53
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів
Інститут передових технологій, 2003
26
Визначте, який із позначених буквами на картосхемі регіонів України за агрокліматичними умови найбільш придатний для вирощування соняшника.
Відповідь: Г
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с §42
27 Укажіть варіант, де обидва виробництва є спеціалізацією Північно-Східного, Донецького та Придніпровського районів.
Відповідь: важке машинобудування, металургія
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §34, 35, 36
28 Визначте, які транспортні шляхи було прокладено між Львовом і Перемишлем у 1861 р. та між Одесою і Балтою у 1865 р.
Відповідь: залізничні колії
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с §46
29 Укажіть неправильне твердження щодо зовнішньоекономічних зв’язків України.
Відповідь: 10% імпортних витрат припадає на нафту та природний газ
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §32
30 У якому рядку вказані міста, що стали курортами завдяки лікувальним властивостям мінеральних джерел.
Відповідь: Слов’янськ, Моршин, Саки
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §31
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів, ДНВП «Картографія», 2003
31 На фотографіях зображено визначні об’єкти чотирьох столиць країн світу. Укажіть об’єкт тієї столиці, яка за кількістю населення не є найбільшим містом у своїй країні.
Відповідь: В
Яценко Б. П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл.– К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 56 Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, §29
32 Обчисліть, якою стала кількість населення 100-мільйонної країни через рік, якщо показники руху населення у цьому році були такими: народжуваність – 35 ‰, смертність – 18 ‰, еміграція – 3 ‰, імміграція – 1 ‰.
Відповідь: 101,5 млн. осіб
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 8
Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак-ЕКО, §5
33 У якому рядку вказано країну, що не входить до складу ЄС?
Відповідь: Австрія, Швейцарія, ФРН
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §30
34 Який регіон Росії спеціалізується на нафтовидобутку та нафтопереробці?
Відповідь: Західний Сибір
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 41
35 Укажіть, завдяки якому чиннику хімічна промисловість США, Японії, ФРН знаходиться в авангарді світового господарства.
Відповідь: високий рівень розвитку науково-дослідної бази
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл–
К.: Форум, 2004. – с. 248 с.
. §18, 31,48, 55
36 Визначте неправильне твердження щодо лідерства країни в Латинській Америці.
Відповідь: Еквадор – за імпортом бананів
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. –
К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §59
37 Країна, природні умови якої дозволяють вирощувати в промислових масштабах цукровий буряк і цукрову тростину.
Відповідь: США.
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. . – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §55
38 У якому рядку вказані курорти Африки.
Відповідь: Хурґада, Шарм-ель-Шейх, Сейшельські острови.
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – .К.: Форум, 2004. – с. 248 §15
Економічна і соціальна географія. Атлас для 10-11 класів Інститут передових технологій .
39
На картосхемі зображені головні напрямки міжнародних вантажопотоків
Відповідь: нафти
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. §21, Економічна і соціальна географія світу
Атлас для 10-11 класів
40 Укажіть державу, на території якої знаходяться визнані ЮНЕСКО об’єкти культурно-історичної спадщини: храм Сонця в Конараку, мавзолей Тадж-Махал.
Відповідь: Індія.
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – К.: Форум, 2004. – с. 248 с. § 50
Зміст завдання та відповідь Джерела
41
Установіть відповідність між
шарами внутрішньої будови Землі
та буквами, якими вони позначені
на малюнку.
Відповідь:
астеносфера – Б
земна кора – А
внутрішнє ядро – Г
мантія – В
Скуратович О.Я., Круглик Л.І., Коваленко Р.Р. Загальна географія: підруч. для 6 кл – К.: Зодіак-ЕКО, 2005. – 319с. §10
42 Установіть відповідність між типами клімату та кліматограмами.
Відповідь:
субтропічний середземноморський Північної півкулі – Г
морський помірний Північної півкулі – В
субекваторіальний Південної півкулі – А
тропічний пустельний Північної півкулі – Б
Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів:підруч. для 7 кл. серед.шк. – К.: Абрис, 2003. – 376с. §6, 7
Атлас для 7 класу «Географія материків та океанів».
Інститут передових технологій
43 Установіть відповідність між назвами творів, де подано географічний опис України та часом їхнього написання.
Відповідь:
«Географія» в 17-и томах грецького мислителя Страбона – І ст. до н. е.
«Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край» етнографа Павла Чубинського – 1872 – 1879 рр.
«Українська географічна енциклопедія» у 3-х томах (за редакцією члена-кореспондента НАН України, географа Олександра Маринича) – 1989 – 1993 рр.
«Географія України і сумежних земель» картографа Володимира Кубійовича – 1932 р.
Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Навчальна книга, 2005. – 319 с.
Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. – 150 с. §4
Корнєв В. П., Герасимчук В. М., Пічугін Б. В. Географія материків і океанів: підруч. для 7 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256с.
с.5 – 6
44 Знайдіть відповідність між рівнинами на території України та формами земної поверхні, що характерні для цих рівнин.
Відповідь:
Поліська низовина – моренні горби
Придніпровська низовина – соляні куполи
Донецька височина – терикони
Причорноморська низовина – поди, блюдця
Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, - к.:Освіта,2002. – 254с. §12 Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §14
Атлас « Географія України» для 8 – 9 класів
ДНВП «Картографія»
45
Розгляньте космічний знімок. Установіть відповідність між інформацією про певні акваторії (позначені цифрами), та акваторіями (позначена на космічному знімку буквами.
Відповідь:
біля берегів України улітку тут найтепліша вода, проте взимку море в цьому районі може замерзати – Б
солоність води в цьому районі вища 18‰ – Г
шельфова зона тут вузька, глибини моря швидко збільшуються неподалік від від берега – В
червону водорость (філофору) збирають тут у великій кількості – А
Заставний Ф.Д. Фізична географія України.Підруч. для 8 кл. – К.:, 2003, - 239с. § 28
Чернов Б.В. Фізична географія України, підруч. Для 8 кл, - к.:Освіта,2002. – 254с. §48, 49
46 Відповідь:
Установіть відповідність між національними меншинами України та районами їхнього компактного проживання, що позначені на картосхемі буквами.
Відповідь:
болгари – Д
кримські татари – Г
угорці – Б
поляки – А
Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §6
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с §11
47 Установіть відповідність між назвами атомних станцій та їхніми містами – супутниками
Відповідь:
Хмельницька – Нетішин
Рівненська – Кузнецовськ Запорізька – Енергодар Південноукраїнська –Южноукраїнськ
Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003. – 239с. §15
48 Установіть відповідність між областями України та туристськими об’єктами розташованими в них.
Відповідь:
Тернопільська – печера «Кришталева»
Івано-Франківська – г.Говерла
Черкаська – Дендропарк «Софіївка»
Волинська – Луцький замок
Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: підруч.для 9 кл. загально освіт. навч. зал. – Педагогічна преса , 2005. – 288с §46
Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К.: Освіта, 2001. – 222 с. §53
49
Розгляньте картосхему. Установіть відповідність між інформацією, що характеризує ту чи іншу державу, та державами, що позначені на карті буквами.
Відповідь:
населення країни утворює окрему групу індоєвропейської мовної сім’ї; панівною є православна віра; столиця – одне з найдавніших міст світу – Д
у країні переважає гірський рельєф; її територією протікає друга за довжиною річка Європи; 49 % населення зайнято в промисловості – Г
країна - член ЄС, але не входить до НАТО; багата на лісові ресурси; виробляє автомобілі «Вольво»; населення мешкає переважно на півдні країни – А
країна з населенням 38,6 млн. осіб; експортує вугілля, мідь, продукцію машинобудування й АПК; має значний товарообіг з Україною (>1 млрд. доларів США) – Б
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. . – Прок-Бізнес, 2004
§6, 10, 20, 28, 30
Атлас для 10 – 11 класів. «Економічна і соціальна географія світу»ДНВП «Картографія» 2003-2007рр.
50 Установіть відповідність між назвами міжнародних організацій та наведеними про них фактами.
Відповідь:
ООН – серед членів-засновників організації була Україна (на той час УРСР);
НАФТА – об’єднує США, Канаду, Мексику для реалізації угоди про зону вільної торгівлі;
СОТ – економічна організація (понад 150 країн-членів), що регулює правила міжнародної торгівлі.
ОПЕК – організація країн, що є експортерами нафти.
Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. – Прок-Бізнес, 2004 §6, 20

У завданнях 51 – 60 необхідно розташувати запропоновані факти у правильній послідовності.