Смекни!
smekni.com

зно история 2007 с ответами (стр. 1 из 5)

ТЕСТ З ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕСТУВАННЯ 2007 РОКУ

Зміст завдання

Правильна відповідь

Відповідність програмі

Відповідність підручникам затвердженим МОН

1 Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва: А Тіра; Б Херсонес; В Ольвія; Г Фанагорія.

В

Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 28.

2
Завдання на карті. На карті позначена територія Київської Русі за часів правління: А Аскольда; Б Ігоря; В Володимира Великого; Г Ярослава Мудрого.

Б

Київська держава за перших князів

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 61–64. Атлас з історії України. 7 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 6.

3 Укажіть назву кочового народу, проти якого Володимир Мономах 1103 р., 1111 р. та 1116 р. разом з іншими князями здійснив успішні військові походи: А хозари; Б печеніги; В половці; Г монголи.

В

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 89–90.

4 Укажіть державу, у складі якої до середини XVI ст. перебували Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля: А Велике князівство Литовське; Б Угорське королівство; В Польське королівство; Г Молдавське князівство.

А

Початок литовського та польського панування на українських землях

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 155. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 1.

5 Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне: А “Процес об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в єдину державу започаткований Городельською, а завершений Кревською унією1569 р.”; Б “Запорожці на чолі з П. Сагайдачним у 1616 р. здобули Кафу, а в 1621 р. взяли участь у Хотинській війні на боці Речі Посполитої проти Османської імперії”; В “Іов Борецький, обійнявши посаду Київського православного митрополита в 1596 р., одразу ж долучився до очолюваної князем К. Острозьким боротьби проти унії з Римом”; Г “Утворення реєстрового козацтва пов’язане з ім’ям польського короля Яна ІІ Казимира, який у 1410 р. затвердив перший список найнятих козаків – реєстровців”.

Б

Українське козацтво в першій чверті XVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 36–41.

6 Пересопницьке Євангеліє й Острозька Біблія є пам’ятками української культури: А XIV ст.; Б XV ст.; В XVI ст.; Г XVII ст.

В

Культура України в другій половині XVI ст. першій половині XVII ст.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 70, 73.

7
Завдання на карті. На карті заштрихована територія Гетьманщини відповідно до умов: А Зборівського мирного договору 1649 р.; Б Білоцерківського мирного договору 1651 р.; В Бахчисарайського мирного договору 1681 р.; Г “Вічного миру” 1686 р.

А

Розгортання Національно-визвольної війни в 1648–1649 рр.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. -С. 103. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 7.

8 Укажіть назву військово-адміністративної одиниці Нової Січі: А полк; Б паланка; В земля; Г округ.

Б

Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. –С. 223. Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 14.

9 Укажіть період гетьманування К. Розумовського: А 1722–1727 рр.; Б 1734–1750 рр.; В 1750–1764 рр.; Г 1764–1775 рр.

В

Гетьман К. Розумовський, його діяльність

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 219–222.

10 Укажіть прізвище діяча, якого стосуються такі факти біографії: “1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. 1817–1821 – директор Полтавського театру”. А Г. Квітка-Основ’яненко; Б П. Гулак-Артемовський; В П. Куліш; Г І. Котляревський.

Г

Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 38–39.

11 Укажіть регіон, яким упродовж першої половини ХІХ ст. прокотилися селянські “холерні бунти”: А Буковина; Б Галичина; В Закарпаття; Г Поділля.

В

Західноукраїнсь-кі землі наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 87–88.

12 Укажіть рік упровадження міського самоврядування в Російській імперії: А 1861 р.; Б 1864 р.; В 1870 р.; Г 1874 р.

В

Реформи адміністративно-політичного управління 1860 – 1870-х років

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 133.

13 Укажіть період, протягом якого німецькі та австро-угорські війська здійснили Горлицький прорив: А вересень 1914 р.; Б травень 1915 р.; В червень 1916 р.; Г серпень 1917 р.

Б

Україна в Першій світовій війні. Українські землі в 1915–1917 рр.

Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939):Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 18–20. Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 3.

14 Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень: А Перший Універсал; Б Другий Універсал; В Третій Універсал; Г Четвертий Універсал.

В

Українська революція. Проголошення Української Народної Республіки

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 39.

15 Завдання на карті. На карті заштрихована територія: А Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р.; Б контрольована Російською армією барона Врангеля в грудні 1920 р.; В
передана УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р.; Г окупована військами Антанти наприкінці січня 1919 р.

Г

Антанта на Півдні України

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 89. Атлас з історії України. 10 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 8.

16 У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив: А Генеральний секретаріат Української Центральної Ради; Б Раду Народних Міністрів УНР; В Директорію УНР; Г Державний секретаріат ЗУНР.

В

Утворення Директорії. Відновлення УНР

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 85–86.

17 Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне: А “У березні 1921 р. було укладено Ризький мирний договір, що закріпив зверхність польської держави над Підляшшям, Холмщиною, Західною Волинню”; Б “Х з’їзд РКП(б) у квітні 1921 р. затвердив політику коренізації. Провідниками цієї політики в Україні були нарком освіти Х. Раковський та секретар ЦК КП(б)У П. Постишев”; В “З проголошенням у 1925 р. курсу на індустріалізацію розпочалася перша п’ятирічка, виконання якої збіглося з судовим процесом – “Шахтинська справа”; Г “У грудні 1925 р. І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР і Союзний договір, а наступного року була прийнята перша Конституція СРСР”.

А

Варшавська угода та її наслідки. Ризький мир

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 152–153.

18 Укажіть рік, у якому був проголошений курс на суцільну колективізацію сільського господарства: А 1925 р.; Б 1929 р.; В 1930 р.; Г 1932 р.

Б

Суцільна колективізація в Україні. Перехід до прискореної колективізації

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 240.

19 Укажіть галузь культури, у якій у 1930-х роках плідно працювали М. Бойчук, І. Їжакевич, Ф. Кричевський, М. Самокиш: А театр; Б література; В музика; Г живопис.

Г

Стан культури України у 1930-х роках

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 271.

20 Укажіть країну, яка в березні 1939 р. окупувала Карпатську Україну: А Румунія; Б Угорщина; В Польща; Г Німеччина.

Б

Закарпаття у складі Чехословаччини. Проголошення незалежності Карпатської України

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 300–303.

21 Укажіть міста, в районі яких відбулася найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни: А Луцьк–Рівне–Броди; Б Вінниця–Житомир–Біла Церква; В Львів–Перемишль–Чернівці; Г Житомир–Бердичів–Київ.

А

Україна під час Другої світової війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 314.

22 Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ була здійснена упродовж: А червня–липня 1943 р.; Б листопада–грудня 1943 р.; В січня–лютого 1944 р.; Г квітня–травня 1944 р.

В

Україна на завершальному етапі війни (1944–1945 рр.)

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 354–355.

23 Налагодження автоматичного електричного зварювання танкових корпусів під час Великої Вітчизняної війни пов’язане з ім’ям: А О. Палладіна; Б В. Бакуля; В В. Глушкова; Г Є. Патона.

Г

Культура України в роки війни. Наука

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 368.

24 Укажіть період розвитку українського суспільства, характерними рисами якого була боротьба влади з проявами “українського буржуазного націоналізму”, з “космополітизмом” та “низькопоклонством перед Заходом”: А кінець 1930-х – початок 1940-х рр.; Б друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.; В друга половина 1950-х – початок 1960-х рр.; Г кінець 1960-х – перша половина 1970-х рр.

Б

Культурне життя в Україні у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 42–43.

25 Укажіть твердження, що розкриває зміст поняття “раднаргоспи”: А органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств у рамках Ради економічної взаємодопомоги; Б організації, які керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні; В державні органи, які здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС); Г органи державного управління, утворені за територіальним принципом, які керували промисловістю у межах економічних адміністративних районів.

Г

Стан економіки України наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х років. Раднаргоспи та їх вплив на економічний розвиток України

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 53.

26 Укажіть період піднесення напряму кіномистецтва – українського поетичного кіно (режисери Л. Осика, Ю. Іллєнко, І. Миколайчук, С. Параджанов): А друга половина1940-х – перша половина1950-х рр.; Б друга половина1950-х – перша половина 1960-х рр.; В друга половина 1960-х – 1970-і рр.; Г 1980-і – 1990-і рр.

В

Культура і духовне життя України в період загострення кризи радянської системи

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 121.

27 Укажіть мету, якої прагнула досягти Росія в ході Першої світової війни: А загарбання Данцига та контроль над узбережжям Балтійського моря; Б приєднання Бессарабії та контроль над дельтою Дунаю; В контроль над нафтовими родовищами Румунії; Г приєднання Закарпаття, Північної Буковини та Східної Галичини.

Г

Перша світова війна (1914–1918). Стратегічні плани противників

Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939):Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 8.

28 Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне: А “У серпні 1922 р. Лондонська конференція схвалила “план Юнга”, – що дозволило Німеччині того ж року стати повноправним членом Ліги Націй”; Б “Мирне врегулювання з Туреччиною відбулося підписанням Севрського договору, який було переглянуто на Лозаннській конференції 1922–1923 рр.”; В “Відповідно до умов Нейїського мирного договору три міста – Данциг, Саар, Мемель – передавалися під управління Ліги Націй”; Г “Робота Вашингтонської мирної конференції завершилася важливою політичною подією – президент В. Вільсон оприлюднив у Конгресі США свої “14 пунктів”.

Б

Паризька мирна конференція 1919 р. Мирні договори з союзниками Німеччини. Перегляд повоєнних договорів у 1920-х роках

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 47, 56.

29 Укажіть прізвище діяча, який прийшов до влади шляхом вільних, демократичних парламентських виборів: А П. фон Гінденбург; Б Б. Муссоліні; В А. Гітлер; Г Ф. Франко.

В

Німеччина. Встановлення нацистської диктатури

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 151–153.

30 Укажіть країну, на користь якої Австрія поступалася Боснією та Герцоговиною відповідно до умов Сен-Жерменського договору (1919): А Болгарія; Б Угорщина; В Чехословаччина; Г Королівство сербів, хорватів і словенців.

Г

Югославія. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 214.

31 Укажіть рік проголошення Туреччини республікою: А 1918 р.; Б 1923 р.; В 1935 р.; Г 1938 р.

Б

Країни Близького і Середнього Сходу. Революція в Туреччині

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 255.

32 Укажіть наукове досягнення Макса Планка, за яке йому в 1918 р. була присуджена Нобелівська премія: А здійснення ядерної ланцюгової реакції; Б відкриття явища штучної радіоактивності; В відкриття квантів енергії та започаткування квантової теорії; Г розробка теорії твердого тіла.

В

Розвиток культури. Освіта. Наука. Техніка

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 287–288.

33 Укажіть подію, внаслідок якої СРСР було виключено з Ліги Націй: А агресія проти Фінляндії; Б уведення військ у країни Прибалтики; В підписання пакту Молотова–Ріббентропа; Г спільні воєнні дії Німеччини та СРСР проти Польщі.

А

Початок війни. Події 1939 – червня 1941 р. Радянсько-фінська війна

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1918–1945: 10 клас. – К.: А. С. К., 1997.

34 У ході військової операції радянських військ “Багратіон” (1944) була звільнена: А Правобережна Україна; Б Білорусія; В Угорщина; Г Польща.

Б

Воєнні дії у 1944 році. Наступальні операції Червоної армії, визволення території СРСР

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1918–1945: 10 клас. – К.: А. С. К., 1997. С. 500.

35
Завдання на карті. Укажіть цифру, що позначає на карті країну, на території якої в роки Другої світової війни нацисти створили “табори смерті” – Майданек, Освенцім, Треблінка: А 1; Б 2; В 3; Г 4.

А

Окупаційний режим у поневолених країнах. Нацистський “новий порядок” в Європі"

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1918–1945: 10 клас. – К.: А. С. К., 1997. С. 484.

36 Укажіть президента США, економічна політика якого була названа його прізвищем: А Дж. Кеннеді; Б Дж. Картер; В Р. Рейган; Г Б. Клінтон.

В

США в останній третині ХХ ст. – 2001 року. “Рейганоміка”

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 56–58.

37 Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне: А “У 1974 р. в Італії розпочалася поліцейська операція “Чисті руки” проти “Червоних бригад”. Вона стала відповіддю влади на вбивство прем’єр-міністра Альдо Моро”; Б “Війна в Алжирі, поразка Франції в Індокитаї звели нанівець популярність президента Ш. де Голля. Він склав свої повноваження, передавши владу віце-президентові Ж. Помпіду”; В “СРСР у 1946 р. проголосив утворення у своїй зоні Німецької Демократичної Республіки. У відповідь на це Велика Британія та США об’єднали свої зони окупації у Бізонію й утворили Федеративну Республіку Німеччини”; Г “У 1979 р. був сформований уряд консерваторів на чолі з М. Тетчер, у країні розпочався період її одинадцятирічного правління, а економічна політика дістала назву “тетчеризм”.

Г

Велика Британія. “Тетчеризм”

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 112–117.

38 Укажіть події історії Росії, пов’язані з 1991 р., 1996 р., 2000 р.: А проведення воєнних операцій проти Чечні; Б вибори президента країни; В укладення договорів про співробітництво з НАТО; Г проведення в Москві Нарад з питань безпеки та співробітництва в Європі.

Б

СРСР. Відновлені та нові незалежні держави. Росія 1991 – 2001 р.

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 11 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003.

39 Завдання на карті. Укажіть цифри, що позначають на карті країни, в яких наприкінці1980-х – початку 1990-х років повалення комуністичних режимів відбувалося в умовах збройних конфліктів та кривавих сутичок: А 1, 2; Б 2, 3; В 3, 4; Г 4, 5.

Г

Країни центральної та Східної Європи. Румунія. Югославія

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 398–415, 429–450.

40 Укажіть колоніальну імперію, що на кінець 1960-х років трансформувалась у Співдружність націй: А Британська; Б Французька; В Португальська; Г Іспанська.

А

Країни Азії, Африка та Латинської Америки. Ліквідація колоніалізму. Розпад колоніальної системи

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 106–107.

41 Укажіть характерні риси неолітичної революції: 1 поява першого штучного продукту – сплаву міді та олова; 2 виникнення землеробства та скотарства; 3 відокремлення скотарства від землеробства; 4 перехід до осілого способу життя; 5 винайдення свердління, шліфування та пиляння каменю; 6 відокремлення ремесла від землеробства; 7 виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва.

2, 4, 5, 7

Найдавніші землероби та скотарі на території України. Поява землеробства та скотарства за неоліту

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 12.

42 Укажіть події історії України, що відбулися у XVI ст.: 1 прийняття Другого та Третього Литовських статутів; 2 козацько-селянські повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка; 3 Андрусівське перемир’я між Московською державою та Річчю Посполитою; 4 надання магдебурзького права Львову, Луцьку, Києву; 5 заснування П. Могилою Лаврської школи при Києво-Печерському монастирі; 6 Люблінська унія між Великим князівством Литовським і королівством Польським; 7 створення першої Січі на о. Мала Хортиця.

1, 2, 6, 7

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та під владою Речі Посполитої (XVI – XVII ст.)

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 9, 11, 13, 19, 29–33.

43 Укажіть риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.: 1 потужний розвиток цукробурякового виробництва; 2 формування Південного та Правобережного нафтових районів; 3 завершення промислового перевороту; 4 дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві; 5 бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей; 6 створення розгалуженої системи залізниць; 7 домінування темпів розвитку текстильної промисловості та машинобудування над темпами розвитку сировинних галузей.

1, 3, 5, 6

Економічний розвиток Наддніпрянської України в другій половині XIX ст. Формування ринкових відносин

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 139–144, 153.

44 Укажіть положення, що розкривають основний зміст Другого Універсалу Української Центральної Ради: 1 проголошення автономії України в складі федеративної Росії; 2 пропозиція Тимчасовому уряду затвердити Генеральний секретаріат як найвищий крайовий орган влади; 3 відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів; 4 поповнення Центральної Ради представниками національних меншин; 5 поширення влади Центральної Ради на Київщину, Поділля, Волинь і частину Чернігівщини; 6 командирування представників Центральної Ради до військового міністерства, Генерального штабу та Ставки Верховного головнокомандування; 7 оголошення про початок мирних переговорів з країнами Четверного союзу.

2, 3, 4, 6

Українська революція. Проголошення автономії України. ІІ Універсал УЦР

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 23, 27.

45 Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950-х – середини 1960-х рр.: 1 скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах; 2 проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів; 3 індустріальне будівництво житла та пом’якшення житлової проблеми; 4 заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи; 5 перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні; 6 інтенсифікація праці шляхом переходу на шестиденний робочий тиждень та скорочення відпусток; 7 установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

1, 3, 5, 7

Стан економіки України наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х років. Рівень життя населення

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 65.

46 Укажіть завдання, що ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод: 1 домагатися припинення втручання у внутрішні справи соціалістичних країн Східної Європи; 2 ознайомити широкі кола української громадськості з Загальною Декларацією прав людини; 3 домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси; 4 добиватися ліквідації системи ГУЛАГу та реабілітації незаконно засуджених; 5 ознайомити світову громадськість з фактами порушень прав людини в Україні; 6 добиватися внесення до Конституцій СРСР та УРСР положень про свободу слова, друку, віросповідання, мітингів, зборів; 7 домагатися щоб на міжнародних нарадах з питань безпеки та співробітництва в Європі Україна була представлена окремою делегацією.

2, 3, 5, 7

Україна в період загострення кризи радянської системи. Опозиційний рух

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 129.

47 Укажіть заходи, вжиті британським урядом Д. Ллойд Джорджа у повоєнний період (1918–1922 рр.): 1 ліквідація державного регулювання економіки та її реконверсія; 2 заборона діяльності Британського конгресу тред-юніонів; 3 проведення реформи виборчого права та надання права голосу жінкам; 4 надання Ірландії статусу домініону; 5 підписання Рейнського гарантійного пакту; 6 запровадження дев’ятирічної безкоштовної обов’язкової освіти; 7 придушення загальнобританського страйку шахтарів.

1, 3, 4, 6

Велика Британія. Внутрішня політика консервативних та лейбористських урядів у 1920 – 1930-х роках

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003. – С. 76–77.

48 Укажіть чинники, що сприяли швидкому економічному зростанню ФРН наприкінці 1940-х – початку 1950-х років та появі “німецького економічного дива”: 1 відсутність військових видатків; 2 дешевизна робочої сили та її жорстка експлуатація; 3 упровадження системи пожиттєвого найму робітника; 4 припинення виплат репарацій Радянському Союзу; 5 працелюбність і дисциплінованість нації; 6 відсутність профспілкового руху; 7 мінімальні руйнування виробничих потужностей у роки Другої світової війни.

1, 2, 5, 7

Німеччина. Західнонімецьке “економічне диво”

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С. 152–154.

49 Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом:

А

2

Б

5

В

1

Г

4

Писемність, освіта, наукові знання та література Київської Русі та Галицько-Волинського князівства