Смекни!
smekni.com

ЗНО всемирная история 2008 с ответами дополнительная сессия

Правильні відповіді на тестування із всесвітньої історії 2008 року (додаткова сесія)

Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з всесвітньої історії зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. Відповідність завдання підручникам та посібникам
1 Зміст завдання: Укажіть історичну епоху, коли людина розпочала обробляти землю:
Правильна відповідь: неоліт.
Відповідність програмі: Формування цивілізації
Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. К.: Пед. Преса,–2006, с. 30; Голованов С.О., Костирко С.В. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. – К.: «Грамота», 2006.? с. 33-35.
2 Зміст завдання: У який період історії Стародавнього Єгипту Аменхотепом IV була здійснена релігійна реформа?
Правильна відповідь: Нового царства
Відповідність програмі: Культура та релігія в Стародавньому Єгипті
Голованов С.О., Костирко С.В. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. – К.: «Грамота», 2006.? с. 62-63;
Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. К.: Пед. Преса,–2006, с.57.
3 Зміст завдання: Визначте найвищу варну в давньоіндійському суспільстві:
Правильна відповідь: брахмани.
Відповідність програмі: Стародавня Індія.
Голованов С.О., Костирко С.В. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. – К.: «Грамота», 2006.? с. 115;
Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів К.: Пед. Преса,–2006, с.110.
4 Зміст завдання: Яка країна не ввійшла до складу імперії Александра Македонського?
Правильна відповідь: Скіфія;
Відповідність програмі: Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії
Голованов С.О., Костирко С.В. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. – К.: «Грамота», 2006.? с.188189;.
Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. К.: Пед. Преса,–2006, с.192.
5 Зміст завдання: Хто з видатних полководців Стародавнього світу був переможцем Другої Пунічної війни?
Правильна відповідь: Сціпіон;
Відповідність програмі: Боротьба між Римом і Карфагеном за панування в Західному Середземномор’ї.
Голованов С.О., Костирко С.В. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. – К.: «Грамота», 2006.? с. 210–211.
Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. К.: Пед. Преса,–2006, с. 213– 217.
6 Зміст завдання: Унаслідок якої події Західна Римська імперія припинила своє існування?
Правильна відповідь: усунення від влади імператора Ромула Августула;
Відповідність програмі: Падіння Західної Римської імперії.
Голованов С.О., Костирко С.В. Історія стародавнього світу: Підруч. Для 6 кл. – К.: «Грамота», 2006.? с. 254.
Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів. К.: Пед. Преса,–2006, с. 261.
7 Зміст завдання: Беніфіціальною реформою Карла Мартела було започатковано:
Правильна відповідь: середньовічне рицарство;;
Відповідність програмі: Занепад влади Меровінгів. Держава Каролінгів.
Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. Підручник для 7-го класу середньої школи. Видання друге, виправлене і доповнене. К.: «Аквілон-Плюс», 2001, с. 15.
8 Зміст завдання: . Хто з англійських королів підписав Велику хартію вольностей?
Правильна відповідь: Іоанн Безземельний;
Відповідність програмі: Соціально-економічний та політичний устрій Англії в IX?XV ст.
Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. Підручник для 7 класу середньої школи. Видання друге, виправлене і доповнене. К.: «Аквілон-Плюс», 2001.? с.157»;
Карліна О.М. Історія середніхвіків. Підручн.для 7 кл. серед. шк. ? К.: Ґенеза, – 2000, ? с.138.
9 Зміст завдання: Як називали мешканців міст у середньовічній Франції, Німеччині, Італії?
1) пополани;
2) вілани;
3) серви;
4) бюргери;
5) буржуа;
6) ременси.
Правильна відповідь: 1, 4, 5;
Відповідність програмі: Суспільні стани середньовічної Європи.
Карліна О.М. Історія середніх віків. Підручн.для 7 кл. серед. шк. ? К.: Ґенеза, – 2000, ? с. 234.
10 Зміст завдання: . Якому з поданих визначень відповідає термін «інквізиція»?
Правильна відповідь: особливий церковний суд, у справах єретиків;
Відповідність програмі: Освіта і культура в Європі в XI–XV
Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. Підручник для 7-го класу середньої школи. Видання друге, виправлене і доповнене. К.: «Аквілон-Плюс», 2001. ? с.269;
11 Зміст завдання: У якому році Константинополь був завойований військами Мехмеда ІІ?
Правильна відповідь: 1453 р.;
Відповідність програмі: Туреччина до кінця XV ст.
Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. Підручник для 7 класу середньої школи. Видання друге, виправлене і доповнене. К.: «Аквілон-Плюс», 2001. ? с.204; Карліна О.М. Історія середніх віків. Підручн.для 7 кл. серед. шк. ? К.: Ґенеза, – 2000, ? с. 273.
12 Зміст завдання: Визначте правильне твердження.
1) яблуком розбрату між Францією та Англією у Столітній війні стала Нормандія;
2) упродовж 1455 – 1485 рр. у Франції відбулася громадянська війна Червоної та Білої троянд.
Правильна відповідь: обидва варіанти неправильні.
Відповідність програмі: Столітня війна. Війна Червоної та Білої троянд.
Карліна О.М. Історія середніх віків. Підручн.для 7 кл. серед. шк. ? К.: Ґенеза, – 2000, ? с. 254, с. 239; Крижанівський О.П., Хірна О.О. Історія середніх віків. Підручник для 7 класу середньої школи. Видання друге, виправлене і доповнене. К.: «Аквілон-Плюс», 2001. ? с.162, 140.
13 Зміст завдання: Укажіть, ознаки селянської общини середньовічної Індії раннього Нового часу кінця XV –першої половиниXVIII ст. :
1) земля знаходилась у користуванні общини;
2) земля знаходилась у власності селян-общинників;
3) общинники були вільними людьми;
4) общинники були залежними від землевласника;
5) в общині не дозволялося жити і працювати ремісникам;
6) община утримувала10 12 ремісників;
7) посади й обов’язки общинників передавались у спадок
Варіанти відповіді:
Правильна відповідь: 1, 3, 6, 7.
Відповідність програмі: . Країни Сходу (Османська імперія, Китай, Індія) в XVI–XVII ст.
Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи (XVI ? кінець XVIII ст.): Підручник для 8 класу загально освіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004, с. 169.
14 Яку подію відображено в уривку поеми Л. Камоенса «Лузіада»:
«…Я хочу оспівати знаменитих героїв, які з португальських берегів вирушили невідомими морями по той бік землі..., непохитних воїнів, які, здійснивши нечувані подвиги, заснували нову імперію, слава про яку прогриміла до небес».
Правильна відповідь: експедиція Васко да Гама;
Відповідність програмі: Великі географічні відкриття, їх значення для Європи.
Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи (XVI ? кінець XVIII ст.): Підручник для 8 класу загально освіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004, с.21.
15 Зміст завдання Укажіть головну причину, що призвела до революції в Англії в XVII ст.
Правильна відповідь: абсолютна влада династії Стюартів;
Відповідність програмі: Англійська революція середини XVII ст.
Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи (XVI ? кінець XVIII ст.): Підручник для 8 класу загально освіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004, с.180.
16 Зміст завдання: . «Мирний» етап «Славної революції» в Англії відбувся впродовж:
Правильна відповідь: 1640 – 1642 рр.; або 1688-1689 рр.
Відповідність програмі: Англійська революція середини XVII ст.
Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи (XVI ? кінець XVIII ст.): Підручник для 8 класу загально освіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004, 182.
17 Зміст завдання: Яке визначення розкриває зміст поняття «юнкер»?
Правильна відповідь: дворянин-землевласник;
Відповідність програмі: Німецькі держави у XVIII ст. Економічний розвиток німецьких земель.
Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи (XVI ? кінець XVIII ст.): Підручник для 8 класу загально освіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004, с. 264.
18 Зміст завдання: Укажіть, правильне твердження:
Правильна відповідь: за переконанням французького просвітителя Вольтера, джерело суспільних реформ – «освічений абсолютизм»;
Відповідність програмі: Французька революція кінця XVIII ст.
Білоножко С.В. та ін. Всесвітня історія Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII–початок XX століття): Підруч. Для 9 кл. загально освіт. навч. закл.?4-те вид. – К: Генеза, 2006 – с. 16.
19 Зміст завдання Як називався і коли був прийнятий документ, у якому зазначено: «…ми, представники Сполучених Штатів, зібравшись на загальний Конгрес, оголошуємо від імені і за дорученням народу, що ці колонії є і по праву мають бути вільними і незалежними штатами»?
Правильна відповідь: «Декларація незалежності», 1776 р.
Відповідність програмі: Північна Америка у XVIII ст. Війна за незалежність. Створення США. Конституція Сполучених Штатів Америки.
Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи (XVI ? кінець XVIII ст.): Підручник для 8 класу загально освіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004, с. 234-241.
20 Зміст завдання: Визначте прізвища учасників руху декабристів:
Правильна відповідь: С.Трубецькой, П. Пестель, М. Муравйов;
Відповідність програмі: Суспільні рухи в Росії у 20–30-х рр. XIX ст. Рух декабристів, слов’янофілів, західників, радикальна течія.
Білоножко С.В. та ін. Всесвітня історія Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII–початок XX століття): Підруч. Для 9 кл. загально освіт. навч. закл.?4-те вид. – К: Генеза, 2006 – с. 90.
21 Зміст завдання: Укажіть фактори, що призвели до революції 1849-1849 рр. у Німеччині:
1) феодальні відносини перешкоджали розвитку капіталізму;
2) частина території країни знаходились під володарюванням Австрії;
3) роздробленість, яка стала перешкодою на шляху подальшого прогресу;
4) відсутність в країні свободи слова та друку;
5) невдоволення режимом Липневої монархії;
6) релігійний гніт;
7) абсолютизм, що гальмував розвиток капіталістичних відносин.
Правильна відповідь: 1, 3, 4, 7.
Відповідність програмі: Революції 1848–1849рр. в Європі Революція в Німеччині.
Білоножко С.В. та ін. Всесвітня історія Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII–початок XX століття): Підруч. Для 9 кл. загально освіт. навч. закл.?4-те вид. – К: Генеза, 2006 – с.103.
22 Зміст завдання: Видатний російський художник першої половини XIX ст., автор поданої нижче картини:
Правильна відповідь: О. Іванов;
Відповідність програмі: Культура країн Європи і Америки XVIII – XIX ст.
Білоножко С.В. та ін. Всесвітня історія Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII–початок XX століття): Підруч. Для 9 кл. загально освіт. навч. закл.?4-те вид. – К: Генеза, 2006 – с. 192.
23 Зміст завдання: Укажіть особливості промислового перевороту в США першої половини XIX ст.:
1) завоювання світового ринку;
2) використання у промисловому виробництві наукових досягнень, винаходів, машин;
3) неврегульованість внутрішньої та зовнішньої митних систем;
4) заснування американськими капіталістами підприємств і банків за кордоном;
5) його довоготривалість;
6) охоплення північно-східними штатами, а згодом і по всій країні.
Правильна відповідь: 2, 5, 6
Відповідність програмі: США першій половині XIX ст. Основні риси соціально-економічного розвитку США.
Білоножко С.В. та ін. Всесвітня історія Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII–початок XX століття): Підруч. Для 9 кл. загально освіт. навч. закл.?4-те вид. – К: Генеза, 2006 – с. 139.
24 Зміст завдання: Підписанням якого мирного договору завершилась Кримська війна ?
Правильна відповідь: Паризького;
Відповідність програмі: Російська імперія у другій половині XIX ст. Зовнішня і колоніальна політика.
Білоножко С.В. та ін. Всесвітня історія Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII–початок XX століття): Підруч. Для 9 кл. загально освіт. навч.закл.?4-те вид. – К: Генеза, 2006 – с.160.
25 Зміст завдання: У якому році відбулася подія, описана німецьким генералом Людендорфом?
«Наприкінці серпня не можна було заперечувати скрутного становища австро-угорських армій, що мали проти себе переважаючу більшість росіян… Австро-угорська армія була зовсім розгромлена і відійшла за ріку Сан. Російське вторгнення в Моравію, а потім у Верхню Сілезію стало можливим».
Правильна відповідь: 1914 р.
Відповідність програмі: Перша світова війна. Причини. Воєнні дії 1914? 1917 рр.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2003.– с. 17; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2003.– с.17.
Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 15.
26 Зміст завдання: Яка країна не ратифікувала Версальський мирний договір?
Правильна відповідь: США.
Відповідність програмі: Облаштування повоєнного світу. Версальська система договорів.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2003.–с. 43.; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2004.– с. 44; Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с.35–39.
27 Зміст завдання: Яка подія в історії Великої Британії відбулася в 1921 р.?
Правильна відповідь: надання урядом країни статусу домініону Ірландії.
Відповідність програмі: Велика Британія. Внутрішня політика консервативних і лейбористських урядів у 20–30-х рр.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2003.– с. 72.; Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 67.
28 Зміст завдання: Укажіть правильне твердження.
Правильна відповідь: в 1935 р. в США набрав чинності закон Вагнера, спрямований на вдосконалення трудових відносин між роботодавцями та найманими робітниками;
Відповідність програмі: Західні демократії. США. «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2003.– с.69;
29 Зміст завдання: Які заходи характеризують нову економічну політику в СРСР?
1) упровадження загальної трудової повинності;
2) націоналізація промисловості;
3) відновлення товарно-грошових відносин, приватної торгівлі, ринку цінних паперів;
4) уведення на селі продрозкладки, продзагонів;
5) установлення фіксованого продподатку;
6) ліквідація товарно-грошових відносин;
7) відновлення ринку робочої сили.
Варіанти відповіді:
Правильна відповідь: 3, 5, 7;
Відповідність програмі: СРСР у 20-ті рр.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2004.– с. 123; Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 110.
Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 110.
30 Зміст завдання: Яка подія стала початком громадянської війни в Іспанії?
Правильна відповідь: військовий заколот у Марокко;
Відповідність програмі: Іспанія. Громадянська війна 1936 – 1939 рр. Встановлення диктатури Ф. Франко.
Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 154.
31 Зміст завдання: Яке з поданих визначень розкриває зміст поняття «експропріація»?
Правильна відповідь: примусове вилучення майна, позбавлення власності однієї соціальної групи іншою;
Відповідність програмі: Тоталітарні й диктаторські режими. Росія ? СРСР.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2003.– . с . 329.
32 Зміст завдання: Укажіть основні положення Конституції Чехо-Словацької Республіки
1920 року:
1) декларація «єдиної чехословацької нації»;
2) необмежена влада президента;
3) декларація основних демократичних свобод;
4) вибори до Національних зборів відбуваються загальним, рівним, прямим і таємним голосуванням усіх громадян;
5) заборона діяльності профспілок і політичних партій;
6) голова виконавчої влади – президент.
Варіанти відповіді:
Правильна відповідь: 1, 3, 4;
Відповідність програмі: Чехословаччина. Утворення держави. Визначення кордонів. Внутрішня політика Т. Масарика та Е. Бенеша.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2003.– с. 170. Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с.169.
33 Зміст завдання: Укажіть, документ, уривок з якого наведено нижче:
«Інтересах самозахисту і заради захисту інших Японія не може усунути труднощі у Східній Азії, якщо не буде проводити політику «крові і заліза»… Якщо ми в майбутньому схочемо перебрати контроль над Китаєм, нам слід розтрощити Сполучені Штати, тобто вчинити з ними так, як ми повелися в російсько-японській війні…».
Правильна відповідь: меморандум генерала Танаки;
Відповідність програмі: Країни Азії та Африки в 1920 – 1930 рр.: Японія. Мілітаризація країни.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2003.– с. 208; Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с.193–194.
34 Зміст завдання: Яка ідеологія стала основою індійського національного руху?
Правильна відповідь: гандизм
Відповідність програмі: Індія. Національно-визвольний рух після Першої світової війни. Кампанія громадянської непокори.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2004, c.217; Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 247.
35 Зміст завдання: Укажіть назви фільмів, створених режисером О. Довженком:
1 «Олександр Невський»;
2) «Земля»;
3) «Чапаєв»;
4) «Панцерник Потьомкін»;
5) «Арсенал».
Правильна відповідь: 2, 5.
Відповідність програмі: Культура країн Європи та Америки в 1920 – 1930 рр. Кіно.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2004, c.315; Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 247.
36 Зміст завдання: Яке твердження є хибним?
Правильна відповідь: 200 тис. німецьких військових уранці 23 серпня 1939 року безперешкодно перетнули кордон Польщі. Велика Британія, Франція і США ніяк не відреагували на цю подію;
Відповідність програмі: Переддень війни. Ліквідація Чехословацької держави.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с. 3–6; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с.7, 9; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005.– с. 5–7.
37 Зміст завдання: Укажіть, що стало безпосереднім наслідком перемоги радянських військ під Сталінградом?
Правильна відповідь: Відповідність програмі: успішні дії радянських військ під Ленінградом, на Кавказі, на всіх ділянках Південно-Західного фронту;
Відповідність програмі: Перебіг війни у 1942–1943 р. Сталінградська битва.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с. 15; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с.36; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005.– с.31;
38 Зміст завдання: Які держави об’єднали свої окупаційні зони в Німеччині в «Тризонію»?
Правильна відповідь: США, Велика Британія, Франція;
Відповідність програмі Країни Західної Європи після Другої світової війни. Німеччина. Розкол країни на ФРН і НДР.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006,
с. 109–110; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с.131; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.121.
39 Зміст завдання Яке визначення розкриває зміст поняття «пацифізм»?
Правильна відповідь: світогляд, який засуджує війни, закликає до встановлення миру;
Відповідність програмі: Міжнародні відносини.
Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с.406.
40 Укажіть правильне твердження :
Правильна відповідь: основними причинами «італійського економічного дива» були американська допомога за планом Маршалла, відмова США і Великої Британії від репарацій з Італії.
Відповідність програмі: Країни Західної Європи після Другої світової війни.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с. 123–125; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.130;
41 Зміст завдання: Укажіть складові політичного та соціально-економічного розвитку СРСР періоду «відлиги»:
1) інтенсивне житлове будівництво;
2) скасування монополії КПРС на владу;
3) реабілітація жертв сталінських репресій;
4) перехід від галузевого до територіального принципу управління промисловістю та будівництвом;
5) розроблення нового союзного договору;
6) проведення «косигінської» реформи.
Правильна відповідь: 1, 3, 4;
Відповідність програмі: CРСР. «Відлига» (1953–1964 рр.).
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с. 136–144; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с.158–162. Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.145–149.
42 Зміст завдання: . Укажіть правильне твердження:
Правильна відповідь: учасниками Ініціативної групи захисту прав людини, створеної в 1969 р., були Г. Алтунян, М. Джамілєв, С. Ковальов;
Відповідність програмі: CРСР. Роки «застою» (1964–1985 рр.).
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с. 148–150; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, 177; Ладиченко Т.В.Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.155–156.
43 Якими цифрами на карті позначено країни, що припинили своє існування в 90-х рр. XX ст. – на початку XXI ст..?
А 3, 4, 5, 6.
Б 1, 2, 5, 7.
В 1, 3, 4, 6.
Г 2, 4, 6, 7.
Відповідність програмі: .). Німеччина. Об’єднання Німеччини; «Перебудова» та розпад СРСР (1985–1991 рр.); Утворення незалежних Чеської та Словацької республік. Проголошення незалежності югославських республік.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с. 117, 163, 207, 231-2345; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с. 140-141, 187, 222, 243; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.124, 164, 200, 227–230;
44 Зміст завдання: У якому році відбулася подія, відображена на плакаті?
Правильна відповідь: 1968 р.;
Відповідність програмі: Чехословаччина.Події 1968 р.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с.204-205; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с. 219-221; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.198.
45 Зміст завдання: У якій постсоціалістичній країні здійснювалася економічна політика, що отримала назву «шокової терапії»?
Правильна відповідь: Польща;
Відповідність програмі: Польща. Економічні реформи.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006,
с. 198; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с. 215;Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.193.
46 Зміст завдання: Укажіть прізвище політичного та державного діяча, факти з біографії якого подано нижче.
«Народився в 1943 р. у родині теслі, дістав традиційне католицьке виховання. З 1967 р. працював на судноверфі в Гданську. Став одним із засновників загальнонаціональної профспілки «Солідарність». У 1990 р. був обраний президентом країни».
Правильна відповідь: Л. Валенса.
Відповідність програмі: Польща. Кризи 50–70-х рр. «Солідарність».
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006,
с. 198-199; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с. 213-215; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.192-193.
47 Зміст завдання: Яке твердження є хибним?
Правильна відповідь: у травні 1958 р. Компартія Китаю проголосила так званий курс трьох червоних знамен: «індустріалізація», «колективізація», «культурна революція».
Відповідність програмі: Китай. Соціально-економічні експерименти комуністів Китаю.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006,
с. 257-258; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с. 266.
48 Зміст завдання: Укажіть особливості розвитку Латинської Америки після Другої світової війни:
1) нерівномірність розвитку країн регіону;
2) нестабільність політичного життя, значний вплив військових, наркомафії;
3) одержавлення значної частини економіки, через викуп або націоналізацію приватних підприємств;
4) відсутність гострих суспільних суперечностей;
5) високий рівень життя населення регіону;
6) формування постіндустріального суспільства.
Правильна відповідь: 1, 2, 3.
Відповідність програмі: Країни Азії, Африки і Латинської Америки.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с.308-309; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с.316-323;
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.295-296.
49 У якому році відбулися терористичні атаки в США на Всесвітній торговельний центр і Пентагон?
Правильна відповідь: 2001 р.;
Відповідність програмі: США у другій половині XX ст.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006,
с. 73; Кучер В. І., Майборода О. М. Всесвітня історія (новітній період): 11 кл. Підручник– К.: «Ґенеза», 2004, с.96; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005.– с.84.
50 Зміст завдання: . Укажіть основні тенденції розвитку освіти в другій половині XX – на початку
XXI ст.:
1) демократизація, розширення доступу населення до здобуття освіти всіх рівнів;
2) згортання освітніх реформ як складової соціальної політики держав;
3) посилення релігійного впливу;
4) удосконалення методів навчання;
5) технізація і комп’ютеризація;
6) зменшення розриву у рівні освіти населення індустріальних держав і країн, що розвиваються.
Правильна відповідь: 1, 4, 5;
Відповідність програмі: Культура країн зарубіжного світу у другій половині XX– на початку XXI ст. Розвиток освіти, науки.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005, с.329. Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с. 358.
51 Зміст завдання: Установіть відповідність між прізвищами художників та картинами, авторами яких вони є:
1 Леонардо да Вінчі;
2 Вечелліо Тиціан
3 Рафаель Санті;
4 Мікеланджело Буонарроті.
Правильна відповідь: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А
Відповідність програмі: Культура і наука Західної, Центральної та Східної Європи в XVI–XVII ст. Мистецтво Відродження в Європі.
Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи (XVI ? кінець XVIII ст.): Підручник для 8-го класу загально освіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004, с. 125-128, 133.
52 Зміст завдання: . Установіть відповідність між країнами та особливостями їхнього економічного розвитку наприкінці XIX – на початку XX ст.:
1 Японія;
2 Англія;
3 Німеччина;
4 Франція.
А уповільнення темпів економічного розвитку через поразку у війні, сплату контрибуцій;
Б ліквідація економічних наслідків колишньої роздробленості, створення передової індустрії, утворення єдиного внутрішнього ринку;
В основою економічного розвитку залишалися феодальні відносини;
Г впровадження на підприємствах системи патерналізму;
Д утрата промислової та торговельної першості, фінансові спекуляції, вивезення капіталу та експлуатація колоній.
Правильна відповідь: 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-А
Відповідність програмі: Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу.
Білоножко С.В. та ін. Всесвітня історія Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII–початок XX століття): Підруч. Для 9-го кл. загально освіт. навч. закл.?4-те вид. – К: Генеза, 2006, с. 205, 210, 216, 255.
53 Зміст завдання: Установіть відповідність між прізвищами історичних осіб та подіями:
1 А. Гітлер;
2 М. Асанья;
3 Б. Муссоліні;
4 О. Колчак.
А «похід на Рим» італійських фашистів;
Б заколот іспанських військових у Марокко;
В «пивний» путч у Мюнхені;
Г «білий рух» у Росії;
Д перемога Народного фронту в Іспанії.
Правильна відповідь: 1-В, 2-Д, 3-А, 4-Г
Відповідність програмі: Італія. Встановлення фашистської диктатури. Нацистська диктатура в Німеччині. Іспанія. Революція 1931 р. Уряд Народного фронту. Росія ? СРСР. Громадянська війна.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2004.–
с. 118, 139, 148, 162; Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 104, 128-130, 140, 153.
54 Зміст завдання: Установіть відповідність між політичними угодами та їх змістом:
1 «Антикомінтернівський пакт»;
А взаємні гарантії ненападу і розподіл сфер впливу на території Польщі;
2 пакт «Ріббентропа–Молотова»;
Б передача Німеччині Судетської області Чехословаччини;
3 Мюнхенська угода;
В гарантії захисту Польщі від зовнішньої агресії;
4 Закон про нейтралітет.
Г закріплення ізоляціоністського курсу США
Д спільна боротьба Німеччини і Японії, Італії проти розповсюдження комуністичних ідей в світі;
Правильна відповідь: 1-Д, 2-А, 3-Б, 4-Г.
Відповідність програмі: Міжнародні відносини в 30 ? 40-х рр. XX ст.
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 10 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2004.– с. 327, 348-349, 353, 363.
Полянський П.Б. Всесвітня історія. 1914–1939: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. Навч. зал. – К.: «Генеза», 2003, с. 55-56, 268, 270-272, 279-281.
55 Зміст завдання: Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями:
1 «холодна війна»;
2 розрядка;
3 Пагуоський рух;
4 «нове політичне мислення.

А міжнародний рух вчених за мир, роззброєння й міжнародну безпеку;
Б політичне, ідеологічне й воєнне протиборство двох світових систем на міжнародній арені в повоєнний час;
В якісно новий етап міжнародних відносин, який сформувався на межі
70-х рр. XXст. і характеризувався переходом від конфронтації до співробітництва держав з різним суспільно-політичним ладом на принципах мирного співіснування;
Г ідеологія світового громадянства, що базується на загальнолюдських цінностях. Національним проблемам надається другорядне значення»;
Д курс СРСР у міжнародній політиці, який визначив пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, неможливість розв’язання міжнародних проблем силовими методами, необхідність ядерного роззброєння та глобальної безпеки.
Правильна відповідь: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д.
Відповідність програмі: Міжнародні відносини.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – .К.:Генеза, 2006, с.164, 318-320, 325, 334-337; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005.– с. 161, 311, 360; Кучер В. І. Майборода О. М. Всесвітня історія: новітній період Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – К.: «Генеза», 2004, с.182, 331-332, 343, 346-352.
56 Зміст завдання: Установіть відповідність між подіями та роками, коли ці події відбувалися:
1 «шестиденна війна» на Близькому Сході;
2 створення Організації Варшавського Договору;
3 Карибська криза;
4 промова В.Черчілля у Фултоні.
А 1946 р.;
Б 1955 р.;
В 1962 р.;
Г 1967 р.;
Д 1972 р.
Правильна відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А.
Відповідність програмі: Виникнення і розвиток близькосхідної проблеми. Міжнародні відносини. Виникнення та розгортання «холодної війни» (друга половина 40-х – 60-ті роки.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с.320-321, 329-330, 294-295; .
Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005.– с.65, 267, 304, 307.
57 Зміст завдання: . Установіть хронологічну послідовність історичних подій:
А обрання Карла V імператором Священної Римської імперії;
Б початок Селянської війни в Німеччині;
В підписання Аугсбурзького миру;
Г перший виступ М. Лютера проти індульгенцій.
Правильна відповідь: 1–Г, 2–А, 3–Б, 4–В
Відповідність програмі: Початок Реформації в Європі. Нідерландська революція.
Бірюльов І.М. Всесвітня історія. Частина перша. Нові часи (XVI ? кінець XVIII ст.): Підручник для 8-го класу загально освіт. навч. закл. – К.: Ґенеза, 2004, с. 36, 38, 42, 49.
58 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність революцій, які відбувалися на початку XX ст.:
А Іран (Персія);
Б Туреччина;
В Китай;
Г Мексика.
Правильна відповідь: 1–А, 2–Б, 3–Г, 4–В
Відповідність програмі: . Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці XIX – на початку XX ст.
Білоножко С.В. та ін. Всесвітня історія Нові часи. Частина друга. (Кінець XVIII–початок XX століття): Підруч. Для 9-го кл. загально освіт. навч. закл.?4-те вид. – К: Генеза, 2006, с.264, 269, 271, 273.
59
Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність визволення європейських країн від гітлерівських загарбників (країни на карті позначені буквами).
Правильна відповідь: 1–В, 2–А, 3–Г, 4–Б.
Відповідність програмі: Воєнні дії у 1944 р. Наступальні операції Червоної армії. Звільнення країн Центральної та Східної Європи.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с. 21-22; Кучер В. І. Майборода О. М. Всесвітня історія: новітній період Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – К.: «Генеза», 2004, с.65-67; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005.– с.47.
60 Зміст завдання: Установіть хронологічну послідовність історичних подій:
А підписання Договору про дружбу та співробітництво і партнерство між Росією та Україною;
Б розпад СРСР;
В проведення «косигінської»реформи;
Г початок «перебудови» в СРСР.
Правильна відповідь: 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А.
Відповідність програмі: CРСР. Відновлені та нові незалежні держави. «Відлига» (1953–1964 рр.). Роки «застою» (1964–1985 рр.). «Перебудова» та розпад СРСР (1985–1991 рр.). Українсько-російські відносини.
Бураков Ю.М. та ін. Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – Вид. 5-те, виправл. та доповн. – К.: Ґенеза, 2006, с.146, 155, 163, 177; Кучер В. І. Майборода О. М. Всесвітня історія: новітній період Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. – К.: «Генеза», 2004, с.167, 179, 187, 194; Ладиченко Т.В. Всесвітня історія: 11 кл.: Підручник.– К.: Видавництво «А.С.К.», 2005.– с.153, 159, 164, 172.